Allerød – afholdte møder

Her ser du de seneste møder og arrangementer

 

23. marts 2023

De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg

Niels Otto Larssen fra Club Hemingway Allerød viste rundt i ruinerne og i de Kongelige Repræsentationslokaler.
Niels Otto Larssen er en meget kyndig og erfaren rundviser. Niels Otto høstede stor ros for sin rundvisning.

Ruinerne under Christiansborg
Rundvisningen startede med at fortæller om de 7 slotte på Slotsholmen:

 • 1167-1369 Biskop Absalons borg
 • 1369-1731 Københavns Slot 1400-tallet
 • 1369-1731 Københavns Slot 1600-tallet
 • 1369-1731 Københavns Slot 1729
 • 1732-1794 Det første Christiansborg
 • 1803-1884 Det andet Christiansborg
 • 1907 Det tredje Christiansborg

Disse var referencen under resten af rundturen i ruinerne.

De Kongelige Repræsentationslokaler

Rundvisningen fortsatte i De Kongelige Repræsentationslokaler, hvor Niels Otto havde fortællinger til alle lokaler. Ekstra tid var afsat til at gennemgå gobelinerne, Der var en gave til Dronning Margrethe på hendes 50-års-fødselsdag. Det tog 10 år at fremstille gobelinerne. De blev overrakt Dronningen på hendes 60-års-dag. Dronningen overrakte straks gobelinerne til staten.

Kanal-Cafeen
Efter rundvisningen afsluttede de fleste på Kanal-Cafeen. Maden var god og rigelig.

Referat Søren P. Petersen

 

16. marts 2023

Flyverhistorier

Fortalt af Bo Johansen.

Bo Johansens fortælling tog sit udgangspunkt fra barndommen i Vangede, som gul spejder og fascineret de fly, der passerede over Vangede fra Værløse Flystation. I skolen var det matematikken, som var det interessante fag.
Først blev han uddannet som maskinmester hos Lauridsens Rederi. Da han blev gift med Annemarie valgt han uddannelsen som pilot i stedet for være på havet hjemmefra flere måneder ad gangen.
Fortællingen med optagelsesprøven i flyvevåbenet, uddannelsen i Avnø flyveskole og Williams Air Force Base i Arizona/USA -til “Træningseskadrillen” med T-33, og F-104 på Flyvestation Aalborg. Bo’s flyvernavn var KIR.

Bo berettede om en hydraulikfejl, som endte godt og den 13/6-1975 et motorhavari i en tosædet, hvor han/KIR og kollegaen/TOF måtte skyde sig ud mellem Samsø og Fyns Hoved. Det er en voldsom belastning at blive skudt ud med katapultsædet og KIR fik en fraktion i ryggen. Kir og TOF blev samlet op af en fiskerkutter. Havariet skyldes metaltræthed in en kompressorvinge, som løsrev sig og smadrede mororen.
Den viste tosædede Starfighter var den som KIR og TOF havarerede med.

Piloterne øver at det at havne i havet ved udskydning fra jagerfly. Øvelsen kaldes “Bikini” øvelsen. KIR gennemgik ved den lejlighed pilotens påklædning.

I den sidste tid i flyvevåbenet var KIR instruktør ved Flyveskolen Avnø.
Derefter fik Bo en civil karriere hos SAS, hvor han fløj DC10, DC9, DC8 og MD80. I MD80 blev kaptajn, supervisor of chefpilot og sidst formand for pilotrekruttering.
En imponerende karriere.

Som afslutning gennemgik Bo de 12 danske Starfighterhavarier. Den har fortjent sine øgenavne Enkemager og Flyvende-ligkiste.

Ref. Søren P. Petersen

 

9. marts 2023

Shackletons sidste rejse til Antarktis 1914-1916

Foredrag af Steen Winkler

Steen fortalte den spændende historie om Shackletons mislykkede forsøg drage tværs over Antarktis. Der blev spurgt flittigt ind til fortællingen.


Her er Steen eget referat:
Nord og Sydpolen var omkring år 1900 mål for flere opdagelsesrejser, og målet med først at nå én af polerne var dengang primært et spørgsmål om national prestige.
Englænderen Ernest Henry Shackleton gjorde et forgæves forsøg i 1901 sammen med landsmanden Robert Scott, og prøvede igen i 1907, hvor han næsten lykkedes, idet han måtte vende om blot 170 km fra Sydpolen. I december 1911 nåede nordmanden Amundsen Sydpolen og en måned senere også Robert Scott, hvor sidstnævnte sammen med hele sit hold omkom på vej tilbage til deres base.
Shackleton besluttede derfor at gennemføre en transantarktisk rejse, som over en distance på 2.600 km skulle krydse Sydpolen. Da hans ekspeditionsskib nåede farvandet ved polen, var issituationen på stedet usædvanlig ugunstig, og skibet gik allerede i december 1914 (en stedlig højsommermåned!) fast i isen, og kom aldrig senere fri. I november 1915 knuses skibet af isen, hvor besætningen herefter tager ophold indtil april 1916, hvor isen smelter og bryder op. I 3 medbragte redningsbåde fra skibet sejler de 28 mand nu ca. 200 km mod den ubeboede klippeø, Elephant Island, som nås en uge efter. Situationen blandt mandskabet er kritisk, og Shackleton beslutter, sammen med 5 andre, at søge hjælp på øen South Georgia Island, som ligger 1.300 km i NØ-lig retning. Efter en forrygende sejlads, som af samtiden blev kaldt den mest fantastiske bådrejse, når de i den 7 m. lang båd, efter 3 uger i sne og storm, øen midt i maj 1916.
Af mange grunde lykkedes det dog først d. 30. aug. 1916 at komme de tilbageværende 22 mænd på Elephant Island til undsætning.

 

2. marts 2023

Afgørende øjeblikke – og hvordan historiens store ledere traf deres livs beslutning

Foredrag ved fhv. udenrigsminister Per Stig Møller

Med afsæt i sin bog: ”Afgørende øjeblikke” fortalte Per Stig Møller om nogle af historiens afgørende beslutninger.

Fælles for disse beslutninger er, at historiens gang sandsynligvis ville have været forløbet anderledes, hvis hver af disse beslutninger havde været en anden.

Disse beslutninger var ofte i modsætning til baglandets stemning. De er kendetegnet ved mod og selvtillid. Hvis beslutningen viste sig at være forkert, ville det have kostet dyrt for den, der tog beslutningen.

Per Stig Møller gav flere eksempler. Han startede med Churchills beslutning i det afgørende øjeblik under for handlingerne mellem Lord Halifax, Chamberlain og Winston S. Churchill om hvem, der skulle overtage premierministerembedet efter Chamberlain. Churchill var tavs på det rette tidspunkt og sagde det rigtige på det det rette tidspunkt. Mod alle odds blev Churchill derved premierminister. Havde han ikke udnyttet denne situation rigtigt, ville han have været ude af politik, og Lord Halifax ville have lavet ”fredsaftale” med Hitler-Tyskland. Men med Churchill som premierminister erklærede UK krig mod Tyskland.

Detaljerne i dette forløb og i et antal andre afgørende øjeblikke beskrives i bogen.

 • Charles de Gaulle og Frankrigs oprejsning
 • Richard Nixon og åbningen af Kina
 • Helmut Kohl og den tyske genforening
 • Nelson Mandela i kampen for frihed og lighed
 • Og Per Stig Møllers eget diplomati

Tilhørerne benyttede sig af Per Stig Møllers store erfaring og indsigt til at stille en hel del spørgsmål om bl.a. den aktuelle situation i verdens konflikter, modsætninger og spændinger. Per Stig Møller tøvede ikke med at analysere og svare.

Tak til Per Stig Møller for en interessant formiddag.

Referat: Søren P. Petersen

 

23. februar 2023

Fra Elben til Øresund

Foredrag af Klaus-Eckard Riess

Fra Elben til Øresund foredrag ved Klaus-Eckard Riess

Torsdag den 23. februar holdt Klaus et meget spændende foredrag med udgangspunkt i hans opvækst i Dresden til hans nuværende liv som pensionist i Allerød. Hans fortælling om et liv igennem årene er helt særlig. Der er ikke mange mennesker, som har levet et liv, hvor fredelig opvækst i Dresden før bombardement af byen i februar 1945 til afslutning på 2. verdenskrig med flygtninge, sult og kulde i et hjem i  en forstad til Dresden, uddannelse til finmekaniker inden for fotoudstyr,  kold krig. Senere ingen udrejsemuligheder fra DDR. Dog senere bød chancen for udrejse, på lovlig vis, i form af et gæstebesøg  af en musikalsk  kvintet, til Stuttgart, hvor Klaus var trompetist. Klaus vendte ikke tilbage til familien. Han fik senere beskæftigelse i Danmark i en branche med vækst. Klaus blev kaldt i Danmark mr. Nikon.

Foredraget blev indledt med hans første skoledag i august 1944. Alt var fryd og gammen i forstaden til Dresden. Indtil 13. februar 1945, hvor familien blev revet ud af sengen. Ruderne i hjemmet klirrede, og familien kunne observere få kilometre derfra den brændende by Dresden. Ingen vidste om byen blev besat fra Vest (amerikanere) eller øst (russerne). Ingen i Dresden kendte til Jalta konferencen, hvor delingen af Tyskland blev besluttet. Den 7. maj 1945 gik det op for familien og naboer, at de var havnet i den russiske zone. Russiske soldater angreb familien og søgte efter Mutti og Klaus og hans søskende blev beskudt af fulde russiske soldater. I kølvandet på den russiske invasion kom der flygtninge til hans hjem. De indlogerede sig i børneværelser og boede i hans hjem i flere år. Samtidig blev hans far arresteret i maj 1946. og sad fængslet indtil 1953. Moderen var alene med 3 drenge. Et hus fyldt med flygtninge, som først efter nogle år forlod hjemmet. Som Klaus siger vinteren var ikke svær med hensyn til kulde. De opholdt sig i køkkenet. Men sulten var det værste. Portionsvansretninger nøje tilpasset. Moderen kunne leve af grøntsager fra haven, men måtte også leve af at producere kludetæpper.  Til trods for de udfordringer der var, husker han barndommen som positive minder. Der blev sunget hver aften, hvor moderen sad ved klaveret. Selve byen Dresden var ikke et besøg værd. Det eneste der blev umiddelbart genopbygget var operaen i 1948. Klaus erindrer der besøg, hvor den eneste fungerende sag var sporvognene. De kørte alene igennem ruinerne, og om aftenen var det især dystert med ruinerne. Klaus blev også af DDR på et tidspunkt som ung beordret til at hjælpe med at samle og behandle de mange sten, som lå hulter til bulter i gaderne. Den 17. juni 1953 var historisk for Klaus. Skoleafslutning, næstsidste fag biologi. Samme dag den kendte arbejderopstand i DDR. Efter grundskolen var drømmen om en gymnasieplads, men da hans far ikke var arbejder, men kontorfunktionær, var det ikke muligt at komme i gymnasiet. Der skulle åbenbart en vekselvirkning til i DDR. Det blev til en læreplads i 1953 hos Zeiss, det kendte optiske selskab, som både havde afdelinger i DDR og i BRD. Klaus søgte videre teoretisk uddannelse på fagskoler, bestod optagelsesprøven, men kom ikke ind. Sikkert på grund af, at han var søn af en kontorfunktionær.

Sideløbende med hans professionelle virke spillede han i en kvintet på trompet, og indtil december 1957 gav DDR tilladelse til, at unge menneske kunne spille i udlandet. Det blev blandt andet en tur til Stuttgart, hvor der var legal udrejse. Men Klaus vendte ikke tilbage, og fra da af begyndte han på at arbejde på beskæftigelse i udlandet. Via netværk fik han kontakt til det svenske firma Stölten og Son A/B i Malmø. De ville gerne ansætte ham og gav et jobtilbud. Men svensk bureaukrati kom i vejen i 1957, idet der var restriktioner på indrejse. Men kontakter i branchen åbnede op for muligheden for at blive ansat hos S.E.Svendsen i Hellerup, dansk fotofirma. En aften i 1961 blev Klaus mødt af hans nye arbejdsgiver på Københavns Hovedbanegård, efter nogle udfordringer med at finde arbejdsgiveren. Ellers som hans sagde såfremt han ikke mødte den kommende arbejdsgiver, var han ”Palle alene i verden”. Det lykkedes og Klaus har gjort karriere inden for branchen og er kendt som mr. Nikon. Videre fortalte Klaus om familielivet og de besværligheder, der var at besøge hans familie i Dresden. Det lykkedes i dec/jan 1969/70. Senere var det muligt for hans far at besøge Klaus i Danmark, da DDR tillod pensionister at udrejse. Vi fik fortællingen om de mange muligheder, der lå for familien, at besøge kusiner og fætre i Dresden, især efter murens fald i 1989.

Ref. Klaus Fisker

 

 

16. februar 2023

Alle har en historie, men ikke alle får den skrevet ned

Foredrag af Prben Etwil


Mange mennesker overvejer på et eller andet tidspunkt i deres liv, at skrive deres livshistorie – eller dele deraf.
Men mange ting kommer i vejen, og man får aldrig rigtigt begyndt, eller man stopper op på halvvejen, og får aldrig projektet gjort færdigt.
Preben gav os flere nyttige råd, når man skriver sin egen historie. Foredraget besvarer bl.a.:

 • Hvorfor overhovedet skrive en selvbiografi?
 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig før, under og efter man har skrevet en selvbiografi?
 • Hvordan er ens muligheder for at udgive?

Udgangspunktet for foredraget er arbejdet med Prebens egen biografi: ”SKYGGER FRA EN BARNDOM”.
Foruden de mange og gode råd, beskriver bogen en række oplevelser fra min barndom i slut 50’erne og begyndelsen af 60’erne i nogle af Københavns brokvarterer.
Verden bliver betragtet ud fra, at Preben meget hurtigt mister min far, får tuberkulose og bliver opdraget sammen med sine brødre af en til tider meget syg mor, der ryger ind og ud af hospitals- og rekreationsophold.
Preben oplever gennem barndommen rigtig mange institutionsophold på både svagbørnskolonier og børnehjem. Men der er også lykkelige stunder i hans opvækst, der dog er præget af meget opbrud, og udtalte problemer i skolen.
Det er på godt og ondt en rigtig københavnerhistorie fra de underste sociale lag.

Prebens præsentation kan hentes i PDF-format følgende link.

Prebens bog Skyggen af en barndom, kan købes hos Saxo: Skyggen af en barndom.

 

9. februar 2023

Generalforsamling

43 medlemmer mødte op til årets generalforsamling.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab og budget
4. Godkendelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand og styregruppe
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Et minibillede for hvert arrangement siden generalforsamling22.

Referatet er her tilgængeligt på pdf-format: GF HCA 20230209
Regnskab2022 og Budget2023: Regnskab2023

Birkerøds Kreative Klasse 1868-1968

Foredrag ved Klaus Fisker

6 nedslag i historien ved Klaus Fisker 9. februar 2023

 • Skole iværksættere pastor Begtrup og og lærer Mantzius 1868
 • Bondemalernes indflydelse på skolen 1868
 • Nationalkonservative, modsat Brandesianere i Birkerød
 • Moderne kunst i DK ”fødes” i Birkerød 1934 bl.a Bjerke Petersen
 • Sølvsmed Georg Jensen med familie og ansatte 1901-1969
 • Tabet af Slesvig, Grønland sagen vokser frem i Birkerød 1864-1918
 • Profil af Birkerød og Lillerød bysamfund ca. 1890

 

2. februar 2023

Arv og Testamente

Foredrag af Mette Rude Christensen

Hemingway Club Allerød havde den 2. februar 2023 besøg af advokat Mette Rude Christensen vedrørende Arv og Testamente.
Det var anden gang, Mette fra Drachmann Advokater besøgte os.

Arveloven tager afsæt i en familie med ægtefæller og deres børn, men selv her er der tilfælde, hvor et uhensigtsmæssigt boskifte kunne være undgået med et testamente. Foredraget konkluderede, at alle kan have brug for at udarbejde et testamente – med professionel hjælp til lægmand.
Mettes foredrag to udgangspunkt i følgende emneoversigt:

 • Hvorfor oprette testamente?
 • Tvangsarvinger/Arveklasser
 • Ugifte samlevende
 • Hvem har brug for et testamente?
 • Formkrav

I Mettes præsentation, som kan hentes her …, er der en del detaljer, som jeg ikke vil komme ind på i dette referat.
Spørgelysten var stor – det er klart et emne, som interesserer mange – og Mette demonstrerede atter stor erfaring og et kyndigt overblik.
Ref. Søren P. Petersen

 

26. januar 2023

”Du har en alvorlig prostatakræft”

Foredrag af Ole Christian Larsen

Ærlige Ole Larsen har fanget klubbens medlemmer, når han fortæller om hans prostatakræft!

Torsdag den 26. januar aflagde Ole Christian Larsen et besøg. Ole er også medlem. Hans ærinde var at fortælle om Et godt liv- selv med prostata kræft. En personlig fortælling om hans liv, der den 8. oktober 2010 tog en drejning. Inde på Herlev Hospital gav lægen beskeden:  Du har en alvorlig kræftsygdom!

Prostata er blærehalskirtlen, kirtel, der kun findes hos manden. Kirtlen ligger lige under blæren, hvor den omslutter de første ca. 2,5 cm af det mandlige urinrør. Hos den mandlige befolkning vokser prostata med alderen. I den proces, hvor vi bliver ældre, kan vi risikere, at der kan dannes kræftceller i prostata. Disse celler lever af testosteron i testiklerne. Behandling er mulig og vi blev vidne til Oles systematiske fortælleevne.  Vi fik indblik i hans liv, før diagnosen, under behandlingen og efter diagnosen.

Tilbage i 2018 kontaktede Ole egen læge, idet natlige toiletbesøg var hyppige. Lægen sagde: sådan er det at blive ældre, men en blodprøve kunne vise PSA tallet, som står for Prostata Specifik Antigen. Normalområde for dette tal er 3-5- Men i 2019 var Oles tal vokset til omkring 8. Derfor første møde i Klinik 1 på Herlev Hospital. Svar derfra var, intet unormalt, kom igen, hvis PSA er større end 10.  Men bør mænd ikke screenes for denne sygdom?  Ingen lande udfører screening, idet PSA-tallet ikke er sikkert nok. Der er flere mænd, der dør med sygdommen end af sygdommen.

Hjemme i Allerød, dagligdagen fortsatte. Men problemer var der fortsat, I september 2020 nyt besøg i Herlev med et PSA tal på 11,5. Indkaldelse til undersøgelse i oktober, hvor resultatet af undersøgelsen mundede ud i en konklusion den 8.oktober. ”Du har en alvorlig kræftsygdom” og lægen anførte, at Ole skulle have ”den store tur”.  Ole blev med beskeden udfordret, chokeret, livet skulle tage en drejning. Men hans hustru Gitte var med til undersøgelsen og tog notater. En anbefaling til alle, at få en pårørende med til undersøgelse, så kan tankerne samles bedre, når man kommer hjem.

Hvilke muligheder tilbød Herlev Ole? Der er fire valg: a) operation, b) strålebehandling, c) kemoterapi, d) medicinsk kastration. I Oles tilfælde blev valget medicinsk kastration. Formålet er medicinering, der standser produktionen at testosteron i testiklerne. Ole har ingen bivirkninger.

Efter hjemkomsten var Ole chokeret. Telefonopringninger til hans børn, ude at gå om eftermiddagen og senere på dagen kom tre venner på besøg. Et par dage senere en god snak med egen læge. Ole lever med diagnosen og der er egen behandling. Den består i, at han tapper sig selv 2 gange dagligt med brug af et kateter, der tømmer blæren via Urinrøret.  Derudover er der hormonindsprøjtninger to gange årligt med bivirkninger i form af Hedeture, Mangel på energi, Humørsvingninger og Følelser. Ole forebygger bivirkninger ved Motion (besøg i LOOP), kost, socialt samvær og søvn. Ole holder øje med blodtrykket, vægten, mad, søvn, og lægger vægt på fritid sysler og venner. Altså at leve i nuet. Oles budskab passer her fint med det han indledte med: Motto: et godt liv-selv med prostatakræft, og hvor der er en vilje, er der en vej. Alt i alt et inspirerende foredrag, som i fremtiden kan fjerne noget af de skræk scenarier, der er ved diagnosen.

Ref. (Klaus Fisker)

 

19. januar 2023

Kunstig intelligens

ved Sven Kolstrup

Sven Kolstrup fortalte i et fyldigt foredrag om kunstig intelligens, i dag og i morgen.

Vi er i stenalderen, når vi ser på udviklingsforløbet for kunstig intelligens. Sven Kolstrup besøgte os den 19. januar og fortalte om udviklingsforløbet i brug af IT fra 2. verdenskrig med matematikeren Turings brydning af de tyske koder til i dag, hvor brug af kunstig intelligens først er i begyndelsen på en ny epoke, der er svær at spå om, hvilket udviklingsforløb fremtidens generationer vil opleve.

Kunstig intelligens kræver:

A) Maskinlæring, bygger på et program, der håndterer data i form af en algoritme, der fortæller, hvordan data skal behandles. Data er først og fremmest data, der er struktureret, men i dag behandles også ustrukturerede data ved hjælp af datafangst fra sensorer. Vi kender det fra bylivet ved indkørsel til P pladser, eller vores GPS osv.

B) Big data omfatter både de strukturede og ustrukturede data. Her er datafangsten i centrum, og for at virksomheder kan udvikle produkter og konkurrere om de bedste it løsninger, er det alfa omega med adgang til data. Lovgivningen kan være en hæmsko for adgang til data.

C) Computerkraft. De fleste har oplevet begrebet skyen eller cloud-computing. De store IT selskaber har datacentre rundt omkring i verden, hvor servere betjener brugerne. Disse har enormt strømforbrug og bidrager til CO2. Fremtidens computerkraft baserer sig på mere decentrale systemer, idet ved strømnedbrud er systemerne følsomme over lange afstande. Fremtidens computere er blandt andet kvantecomputere, der er baseret på parallelle sekvenser, hvor en bit både kan være o eller 1 samtidig, modsat i dag hvor det binære talsystem enten er 1 eller o.

Sven Kolstrup kom videre ind på markedet for it leverancer. De største kan grupperes til enten USA eller Kina.
I USA er de største spillere, IBM, Amazon, Google, Microsoft, Facebook (Meta), Apple.
I Kina er de største Alibaba Group, Baidu, Tencent.

Udfordringen for de store spillere er at bevare markedsposition og derfor reagerer de på trends.  Eksempelvis ved brug og udvikling af kunstig intelligens. Eksempelvis den virtuelle verden ved brug af brilleteknologi. Eller sikring af bedre vejrudsigter, ved at data fra mobiltelefoner kommer fra selve telefonen, der måler luftrykket lokalt. Herved bliver det muligt på real time at registrere vejret lokalt, og ikke afvente en prognose fra centralt hold.

Den internationale regulering ved brug af data, kan henføres til tre geografiske områder. I USA er det markedet, der tilgodeses, der er ingen restriktive begrænsninger, som i EU, hvor der efterhånden er et bureaukrati, der regulerer adfærden for virksomhederne. Formålet er at beskytte borgeren. I Kina er det kommunistpartiet, der bestemmer. Vi har set det tydeligt med ansigtsgenkendelse.

Sven Kolstrup sluttede af med at citere den franske forfatter Victor Hugo: Ingen magt på jorden kan stoppe en teknologi, hvis tid er kommet.

/Klaus Fisker

 

10. januar 2023

Teaterbesøg på Mongo Park med ledsager og sammen med Club Blixen

 • Rundvisning i det nye byggeri ved Anna Malzer
 • Talk om byggeprocessen i den gamle sal ved Anna Malzer
 • Et glas vin i foyeren
 • Forestilling Ingenmandsland

 

8. december 2022

Julefrokost

Julefrokost med en god frokost og diverse bedrag til underholdning.

 

1. december 2022

Tyske kolonister på Alheden 1759

Re.: Foredrag ved Steen Winkler d. 01.dec. 2022 med titlen: Tyske kolonister på Alheden 1759.

Med freden i Den Store Nordiske Krig i 1720 tabte kongen/Riget store skatteindtægter, som indtil da var tilgået fra landbruget i de skånske provinser. I bestræbelserne for at finde hel eller delvis kompensation for de tabte indtægter, blev det besluttet at søge en del af de jyske hedearealer, der dækkede 1/3 af Jyllands areal, opdyrket.

For at skaffe den fornødne arbejdskraft, lod man derfor den danske legationsråd i Frankfurt am Main avertere efter egnede personer, og det lykkedes ved løfter om bolig, materiel, husdyr og penge, at få tiltrukket omkring 1.000 personer fra 260 familier. Det viste sig dog at være en yderst vanskelig opgave for de tilrejste kolonister, hvorfor de fleste familier rejste bort efter får års ophold. Dem der blev, og kæmpede videre, levede i mange år under meget trange forhold, men fandt sig efterhånden til rette. Fra Sydtyskland havde de medbragt kartofler, som lod sig avle på den magre jord. Kartofler var på det tidspunkt ikke kendt i området, men blev efterhånden en værdsat spise på Viborgegnen. Og den gav samtidig de nye beboere kæle/øgenavnet Kartoffeltyskere, og én af disse er dagens foredragsholder i 7. generation.

 

24. november 2022

Hvad er demens

God formidling vedrørende Demens sygdom skabte tryghed i forsamlingen

Den 24. november havde vi besøg af demenskonsulent Nanna Neerdal, Allerød Kommune.

Nanna havde indsigt og overblik i demens. Hendes rolige facon, empati og lyttende evne til medlemmernes mange spørgsmål gav en tryghed blandt medlemmerne. Nysgerrigheden skal ses i sammenhæng med, at demens kan ramme ældre, og vi er en forsamling på 60+. Men unge mennesker kan også være udsat for sygdommen. I Allerød følger kommunen 300 borgere, blandt dem er der borgere som er i halvtredserne. Hvordan spottes demens?
Nana kom ind på fire overordnede tegn på demenssygdommen:

 • Svækkelse af de kognitive evner i hjernen
 • Ændring i adfærd og personlighed
 • Problemer i hverdagen
 • Andre sygdommes samspil med demens

Demens er den fjerde hyppigste årsag til dødsfald.  Antallet af tilfælde af demens, har i de senere år været i fremgang. Fremgangen skal ses i lyset af, at øget ibrugtagning af diagnose værktøjer, sygdomstilfælde stiger med alderen, og derved med en øget levealder i Danmark over tid, er der flere tilfælde. I kraft af, at kvinder lever længere, er der derfor flere tilfælde på kvindesiden. Men øget indsats på indkredsning af tilfælde, betyder at frekvensen eller hyppigheden på årgangsniveau er stabiliseret. Metoder til at opbremse tilfælde af demens er medicinering, og jo tidligere desto bedre er mulighederne for at bremse udviklingen af demens hos den enkelte og i det hele taget i samfundet.

Andre sygdomme der kan give demens:

 • Alzheimer
 • Vaskulær demens, blodpropdemens
 • Samvirke af to ovennævnte sygdomme
 • Parkinson
 • Frontotemporal demens

Hvad kan den enkelte gøre af indsats for at forebygge demens?

 • Hold hjernen aktiv, kognitive udfordringer
 • Vær social
 • Bevæg dig, seneste forskning gå en halv time hver dag, få pulsen op.
 • Drop eller nedsæt tobak, alkohol
 • Kontroller: Blodsukker, kolesterol, blodtryk

Ref. Klaus Fisker

Nanas præsentation i pdf-format: Demens
Nana uddelte en lille pjece om de 10 tegn på demens

 

17. november 2022

Skriv din livshistorie

Foredrag af Helle Smedegaard

Kære Helle Smedsgaard
Tak for et inspirerende foredrag, i dag torsdag den 17. november. Målgruppen i Hemingway Club  Allerød er mænd med alder 60+. Hvis der er nogle, der bør afsætte tid til at reflektere over et langt liv, ja så er det denne gruppe af mænd, der har muligheden for at skrive om et langt liv på godt og ondt.
Dine mange anvisninger på, hvorledes den enkelte kommer i gang med at skrive livshistorier giver mulighed for at lære en selv bedre at kende. Skriftlig formulering er  en udmelding til familie, venner og bekendte, hvem er jeg og hvad står jeg for. Kolde Fakta om en person gør det ikke, der skal også i skriveprocessen være tale om ens egne  refleksioner ind i livshistorien. Det giver udbytte, således at læseren forstår den enkelte persons baggrunde, motiver m.m, bedre, når en  livshistorie præsenteres.

Helle Smedegaard uddelte en folder “Skriv din livshistorie

 

10. november 2022

Er der en fremtid for Kattegatforbindelsen?

Frederik Fisker, direktør i Sund og Bælt’s projektudviklings division, besøgte Hemingway Club Allerød, torsdag den 10. november 2022.

Emnet, der var på dagsorden, var den af Folketinget bestilte forundersøgelse vedrørende en Kattegatforbindelse over Samsø. Mange aspekter blev belyst. Linjeføringen med en bro og eller tunnel blev belyst. Især er der i det politiske valg mange dilemmaer med hensyn til hensyn til naturen og befolkning. Skal linjeføringen fra Sjælland gå syd om Kalundborg, Asnæs, eller nord om, Røsnæs? Skal der etableres både en forbindelse for biler, eller både for biler og højhastighed tog. Finansieringen kom også i fokus. Alt i alt en meget interessant fremstilling af dette kæmpe projekt, som på nuværende tidspunkt ikke har nogen status, bliver det til noget i fremtiden, eller lægges projektforslaget blot på arkiv.?

 Blandt medlemmerne var spørgelysten stor, og vi blev alle klogere på, at en Kattegatforbindelse og den nuværende Storebæltsforbindelse i samklang kan komme til at betjene øst og vest Danmark, set i et perspektiv, hvor vi taler om forsynings sikkerhed for virksomhederne i Danmark.

Ref. Klaus Fisker

 

3. november 2022

Thule Air Base 1976 til 1978

Foredrag af Per Skrivergaard

Per Skrivergaard vil fortælle om sit ophold på Thule Air Base 1976 – 1978, hvor han arbejdede som civil ansat ved Danish Arctic Contractors.

Per vil fortalte om de amerikanske, militære faciliteter, der har været omkring basen lige fra skyttegrave med pigtråd til jagerfly, radarer og kernevåben.
Per tog os tilbage til bygningen af basen i 1951 og frem til sine egne indtryk fra 1970erne. Vi kom blandt andet med ned i en underjordisk silo, hvor raketterne var udstyret med kernevåben.
Per har fundet relevante fotos frem fra privaten og fra nettet, så vi kunne få et billede af livet på Thule med de specielle forhold, som man lever under.
Klimaet, det sociale liv på godt og ondt, arbejdsopgaverne og forholdet til dem derhjemme, var nogle af temaerne.

 

 

27. oktober 2022

Visionære Betragtninger over Nyt Hospital i Nordsjælland

ved projektleder Minna Nordahl Friehling

Firkløver akut hospitalet stærkt på vej til at blive færdiggjort

Projektleder ved Nordsjællands Ny Hospital Minna Nordahl Friehling var på besøg. Et yderst interessant foredrag.

Hospitalet forventes at blive overdraget til Regionen primo 2025. Herefter skal der bruges 7-9 måneder til installation af udstyr mm. – før alle patienter på samme dag overflyttes.

Hospitalet vil i tilknytning have to sundhedshuse, et i Helsingør og et i Frederikssund.  Der er tale om et somatisk hospital, som behandler de hyppigst forekommende sygdomme. Der bliver tale om 20 specialer.

Hospitalstilbuddet vil omfatte, a) akut behandling, b)ambulant behandling, c) planlagt behandling. Personale på 4.000 medarbejdere, samme som i det gamle på Helsevej. I alt 118.000 m2 med 2000 p pladser.  Det i pressen omtalte hospitalskøkken, bliver ikke oprettet, men i tilknytning til hovedbygningen (Firkløveret) vil der være en service bygning, hvor mad modtages fra Herlev Hospitalskøkken og tilberedes individuelt til hver enkelt patient. Der oprettes en mands stuer, i alt 570 stuer. Den gennemsnitlige liggetid vil være 2,2 dage pr. patient. Det nye hospital vil give en reduktion på 8 % på driftsbudgettet. Optageområdet er 325.000 borgere i Nordsjælland. Et yderst interessant foredrag med mange spørgsmål fra salen.

Ref. Klaus Fisker

 

20. oktober 2022

Udflugt til Stampen og Raadvad

Efterårsudflugt med historie og historier til Stampen, Godthaab og Raadvad

På en 2,5 km lang  vandretur blev fordums industrianlæg ved Stampen, Godthåb og Raadvad besøgt. Søren P. Petersen fortalte undervejs.

Stampemøllen
Stampen var en de møller, der indtil 1536 var ejet af Roskildebispen. Nævnt første gang 1370.
Indtil ca. 1620 blev her malet korn, derefter blev her valkemølle – der blev stampet klæde af hør.
I midten af 1650’erne blev der sandsynligvis også fremstillet krudt – ligesom på Raadvad.
I slutningen af 1600-tallet blev her fremstillet leer og andre jernting. Hele tiden var der valkeværk.
For at regulere vandtildelingen og reglerne vedrørende vandkraften på Mølleåen blev der 1724 grundlagt: Fursø-Møllestrømmens Interessentskab.
På selskabets første inspektionstur var der ballade pga. valkemesteren, Henning Christopher Richters, og hans håndtering af klager. Det endte med at Richter angreb en repræsentant i kommissionen, Laurs Nielsen med en spade. Den ramte på kinden og skar igennem kød og muskler, brækkede kæbebenet og knuste to tænder.
I 1835 fik møllen en initiativrig og dygtig ejer, Peter Nielsen. Foruden valkeriet malede han mel og fremstillede brød med bl.a. en stor æltemaskine. Lidt af brødet solgte han fra eget brødudsalg i Nærum. I hans tid voksede virksomheden. Han døde allerede i 1846, kun 35 år gammel. Familien drev fabrikkerne videre indtil 1896, hvorefter området forfaldt.
Efter at den sidste bygning blev sprængt 1972, var der debat om området skulle anvendes til industri eller om det skulle være rekreativt område med museumsfunktion. Det blev det sidste. National Museet rekonstruerede et uldspinderi fra Repstrup i Himmerland.

Godthaab
I 1846 havde silke- og klædekræmmer Adolph Wilhelm Müller (1807 – 1872) fra København fået arvefæste på 2½ tdr. land jord i Jægersborg Hegn, nord for Svenskevej. Han havde fået den ide, at folk ville efterspørge hjemmevævet bomuldsklæde.
Fæstebrevets betingelser var, at han kunne købe jorden, hvis det gik godt. I modsat fald ville staten overtage jorden igen. Christian 8., der havde givet ham disse gunstige betingelser, døde 1848. Fremtiden var ikke helt så sikker. Ingen bank ville låne ham penge til et foretagende, hvor der skulle bygges på fæstejord.
Men Adolph stolede på sit held – han var heller ikke uformuende – og kaldte stedet for Godthaab.
Han byggede et rækkehus til 12-15 hjemmevævere plus familie. Huset kaldtes Længen. Lejlighederne var efter datidens begreber ganske gode.
Han byggede også en herskabelig rødstensvilla, der skulle fungere som sommerhus for ham selv med familie. I dette hus var der også en bolig for vævermesteren og en gartner. Gartneren skulle passe den stort anlagte have. Der blev også bygget et udsalg for mad og drikkevarer til arbejderne. Den udviklede sig til en købmandshandel.
Godthaab havde det svært med konkurrencen. De fleste foretrak det billigere industrivævede bomuld. For at holde økonomien, trykkede han de ansatte vævere i løn, og Søllerød Kommune endte i flere tilfælde med at skulle forsørge de ansatte. Adolph døde 1873, og Godthaab gik stille i stå. Væveriet lukkede 1877, og de sidste beboere i Længen flyttede i 1890. Statens hjemfaldsret blev gjort gældende, bygningerne blev nedrevet, og der blev plantet bøg.

Raadvad
I 1643 anlagdes en industrimølle til fremstilling af våben og landbrugsvarer. Dvs. en slibemølle og en valsemølle med et hammerværk. Møllen blev ødelagt 1658 under svenskekrigen. Efter krigen blev det slibe- og krudtmølle. Krudtmøllen blev nedlagt omkring 1758, da Frederiksværk Krudtværk overtog. Derefter tog jernindustrien helt over. Der blev fremstillet en mangfoldighed af jernvarer, søm, nagler, knive, murskeer, bidetænger, økser, stemmejern, høvlejern, hamre, file, strigler, sporer, strygejern, stegepander, proptrækkere, kødgafler, låse, beslag, lysestager, lokker, kamme, legetøj og meget mere.
Op til første verdenskrig var tsarens Rusland en væsentlig kunde, men efter revolutionen i 1917 afbrød Rusland al forbindelse og handel med Vesten. Vestens tilgodehavende blev også slettet. Raadvad brændte inde med en masse varer, der var blevet fremstillet til Rusland, samt et tilgodehavende på 2 mio. kr. Det betød endnu en fallit, og et Raadvad Knive tog over.
I 1940 købte skovvæsenet fabrikken med alle dens bygninger for 550.000 kr. De opsagde lejemålet til 1980 og havde planer om at nedrive det hele (stort set). Raadvad Knivfabrik forlod stedet som den sidste i 1973.
Miljøminister Helge Nielsen (S) nedsatte et Raadvads-udvalg med kommissoriet at bevare bygningerne og udarbejde en udnyttelsesplan for området. Det endte med en lov af 1980, hvor der skulle indrettes et Håndværkscenter og en Naturskole. Boligarealet skulle bevares som bolig.

 

13. oktober 2022

Udstilling på Kirkehavegaard af Keramiske arbejder i sal 1 og sal 2

Torsdag den 13. oktober havde vi besøg af Allerød Kunstforening. Udstillingen rum mellem rum var dagens tema. Besigtigelse af   nordsjællandske kunstneres keramiske arbejder, udstillet på Kirkehavegaard.

Medens vi ventede på formanden fra Allerød Kunstforening, Eric Lerdrup Bourgois, havde 21 medlemmer en uformel snak om teglværker, idet materialet ler indgår som råstof i den keramiske fremstilling.  Vores medlem Jørgen Ortved kunne berette om udviklingen i produktionsformer, blandt andet ved henvisning til den kendte teglværksovn, ringovn, i Nivå. Der er på visse tidspunkter adgang til Teglværksmuseet i Nivå. Her er mulighed for at se denne legendariske ovntype. Denne ovntype øgede produktiviteten betydeligt i teglværksbranchen.

Eric kom og fortalte om Allerød Kunstforening, som under corona krisen var i fare for at lukke om sig selv. Foreningen er 50 år gammel, og blev startet i et samarbejde med Nordsjællandske keramikere. Bestyrelsen arbejder hårdt på at få sat nyt engagement og liv i denne forening. Vigtig er det, at Allerød Kunstforening i samarbejde med lokalhistorikere kobler en forståelse af fortiden sammen med nutiden og fremtiden for kunstnere i Allerød.

Formandens redegørelse var en fin introduktion til besøg af Anette Nørregaard Christiansen fra keramikhuset på Kollerødvej. Anette gav nærmest en miniforelæsning i de tekniske og kunstneriske udfordringer, der i at arbejde med keramik. Hun sagde: Man bliver aldrig færdig med at lære keramisk arbejde. Der er vel nærmest tale om en søge/lære proces i fremstillingen. Mange af hendes kunder på Kollerødvej tror, at det må være kedeligt at sidde ved drejeskiven. På en fin måde fortalte hun om de forskellige keramiske arbejder, udført af hendes kolleger. De kende alle hinanden. Fra medlemmernes side blev der stillet mange spørgsmål af teknisk og kunstmæssig art. Alt i alt en god dag for Hemingway Club Allerød på Kirkehavegaard.

(Klaus Fisker ref).

 

6. oktober 2022

Leon fortalte om sig selv og et liv gennem 23 år som ædru alkoholiker

Leon Christensen fortalte om sig selv og et liv, hvor han som teenager og indtil for 23 år har levet et liv som alkoholiker. For godt 23 år siden kom Leon efter eget ønske på et hjem for alkoholafvænning og siden har været ædru alkoholiker.

Leon er aktiv som hjælper, foredragsholder m.m. for at få andre alkoholiker til at blive ædru alkoholiker.

Et modigt, ærligt og tankevækkende foredrag. Som vanligt var der stor spørgelyst.

Efter Leons indlæg, var der mulighed for at evaluere årets møder og snakke sammen, som bestyrelsen ved, I er mange, der har efterlyst.

Søren havde et lille indlæg om hvordan udflugten den 20/10 tilrettelægges, således at gangbesværede kan deltage. (ref. Søren)

 

29. september 2022

Fremtidsfuldmagter er ikke en let sag at håndtere

Hemingway Club Allerød havde den 29. september besøg af advokat Mette Rude Christensen vedrørende fremtidsfuldmagter. I tilfælde af, eksempelvis demens hos en ægtefælle, kan en fremtidsfuldmagt aktiveres. Ægtefællen kan herefter på vegne af den demente forvalte hans/hendes formue mm.  Lovgivningen herom er forholdsvis ny, fra 2016. Orientering om fremtidsfuldmagter kan indhentes enten hos ældresagen eller domstolene.dk. Eller googles.

Fremtidsfuldmagt kommer, – som nævnt, alene i brug, såfremt der ud i fremtiden sker en hændelse for en person, der har afgivet en fuldmagt til fuldmagtshaveren.  Hvilke områder, der gives fuldmagt til, skal af fuldmagtsgiveren formuleres. Områder, en fuldmagt omfatter, kan være mangeartede, eksempelvis med hensyn til økonomiske og formueretlige emner. Eksempler herpå er salg af fast ejendom, belåne og omlægge lån, yde lån, antage hjælp hos advokater, personlige forhold etc.

Fremtidsfuldmagt supplerer det formelle system inden for generalfuldmagt. En fremtidsfuldmagt skal ved oprettelse gennemløbe følgende faser:

Oprettelse, opbevaring og tilsyn. Fuldmagten skal registreres ved tinglysning.dk

Spørgelysten blandt medlemmerne var høj, alt i alt et meget godt møde med advokaten.

Klaus Fisker (ref.)

 

22. september 2022

Foredrag af Søren P. Petersen, soren.p.petersen@rom-petersen.dk

Fuurstrømmens ni møller
Mølleåen og industruiens vugge

 

Ørholm 1851
Lidt trange lokaler
Samme fra n anden vinkel

Foredraget gennemgår møllerne på Mølleåen og deres historie. Mølleåen har sit udspring i Allerød Kommune:

 • Forholdene for møllerne på mølleåen.
 • Hvordan og hvorfor industrimøllerne opstod.
 • Gennemgang af hver af de ni industrimøller, med lidt vægt på nogle historier.
  Bl.a. Ole Kollerøds mord 1837 på papirkusken ved Nymølle. Ole Kollerød hed Ole Pedersen og kom fra Kollerød i Allerød Kommune.
 • Andre møller og industrier, som hænger sammen med vandet i Mølleåen, som fx Hestetangsmøllerne i Allerød Kommune.

 

 

15. september 2022

Besøg på Dansk Datamuseum i Hedehusene

Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene, https://datamuseum.dk/

15. september 2022 kl. 10:00-13:30.

For 20 år siden blev en række frivillige datanørder enige om, at der skulle etableres et datahistorisk museum. I dag indsamling af mere end 700 EU paller computerudstyr, vidner om den danske datahistorie, som tog sin start i 1958. I dag kan man besøge museet i Hedehusene, og det har åbent om søndagen. Der er gratis adgang, men man skal tilmelde sig på deres hjemmeside.

Hemingway Club Allerød fik et fantastisk besøg som varede mere end 3 timer. Mange medlemmer kunne huske brug af EDB i 80erne og 90-erne og det var ved gensynets glæde, at nostalgifølelsen kom stærkt frem. Inden vi fik en rundvisning, blev vi introduceret til de forskellige faser, samfundet it udviklingsmæssigt har gennemløbet siden 2. verdenskrig.

Computerens fødsel sker gradvist over mange år, men en af milepælene i udviklingsforløbet er matematikeren Alan Turing. I 1936 formulerede han en abstrakt model af en enhed (maskine), der automatisk kan udføre en beregningsprocedure (algoritme). Under 2. verdenskrig bidrog Turing til at bryde de tyske Enigma koder. En indsats som forkortede krigens længde.

DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator)

 

Computerens guldalder, som alene omfatter de større databehandlingssystemer, tog sin start herhjemme ved etablering af Regnecentralen og den første computer baseret på radiorør, DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator). Den 13. februar 1958 blev DASK opstillet i en villa i Valby, ejet af Carlsberg. DASK blev starten på Regnecentralen. DASK blev udviklet over 2 år fra april 1956 til ibrugtagning i 1958. Senere i 1960 kom GIER (Geodætisk Instituts Elektroniske Regnemaskine). GIER var anden generations regnemaskine, som kom i mange udgaver, da den fundamentale komponent var transistor. DASK havde som komponent radiorør. GIER blev udviklet til at beregne konvertere kortkoordinater fra længde- og breddegrader til UTM-koordinater, som var indført af det amerikanske forsvar. I denne konvertering skulle der også korrigeres for lokale positioner af koordinaterne (Map-datum).

En af de markante personer var Peter Naur, som i 1959/60 bidrog til programmeringssproget Algol 60. Algol indeholdt flere banebrydende begreber, blandt andet en formel notation for syntaks, senere udbredt som backus naur formen (BNF). Naur fik sidenhen datalogiens nobelpris Turingprisen for denne indsats. Der er ingen andre danskere som har opnået denne pris.

Med Regnecentralens etablering, som et privat foretagende blev Datacentralen i 1960 etableret med tidligere finans- og sidenhen statsminister Viggo Kampann som primus motor. Det interessante er, at der i offentligt regi er innovative tanker om databehandling, og flere mener, at her blev lagt sporene til Kildeskattens indførelse i 1970, der ikke kunne gennemføres uden brug af EDB.

Flere større internationale virksomheder var aktører i guldalderen, mest kendt IBM. Men også herhjemme Christian Rovsing. Indenfor administrative systemer, var der tale om mainframe computere.

Demokratiseringen af IT tager sin begyndelse med indførelse af chippen, hvor hele den centrale del af computeren kunne samles i en mikroprocessor. I halvfjerdserne, lommeregnere Texas Instruments og fra 1981 etablering af den personlige computer hos IBM, som senere udviklede sig til et samarbejde imellem Microsoft. Minicomputeren blev lanceret ved brug af programmer/operativsystemer (DOS), drevet frem af en CPU (Central Processing Unit). Fra minicomputer til Personlig computer over Ipad og telefoner. Med adgang til internettet har udviklingen nået store højder. Så i dag forventer det offentlige, at store dele af den danske befolkning har adgang til IT, selv om der jf. Politiken er en minoritet af mennesker på mere end en halv million, som ikke just elsker IT!

Michael Ørnø, Poul-Henning Kamp og Henrik Olsen tog imod os og guidede os rundt i museet. Programmet var som følger:
10.05-10.45 Foredrag: Hovedtræk i IT-historien
10.45-11.00 Kaffe
11.00-13.00 Rundvisning med Guide.

Klaus Fisker / Søren P. Petersen (ref)

 

8. september 2022

Ernest Hemingway

Foredrag af Verner Adelkvist.

Verner skriver:
Som medlem af Hemingways klub har jeg fundet det naturligt at spørge: Hvorfor har man opkaldt klubben efter Hemingway? Skal vi beskæftige os med ham, læse og diskutere hans bøger? Eller hvad?
Næh – det kommer vist ikke på tale. Der blev sagt noget om, at klubben jo kun var for mænd, og man har så måske ment, at det kunne være naturligt at opkalde den efter Hemingway, som i manges øjne er et virkelig mandfolk, en macho-en af slagsen.
Jeg synes nu alligevel, at klubbens medlemmer burde have nærmere kendskab til, hvad det var for en mand, der har givet navn til vores klub, og det er baggrunden for, at jeg tilbød at holde dette foredrag, som beskriver hans personlige og litterære livsforløb.

Se Verne Adelkvists manuskript her: Hemingway_foredrag.pdf

Ernest Hemingway 1957
Verner Adelkvist
Klaus Fisker og Verner Adelkvist

Klaus Fisker refererer Verners foredrag således:

Pensionist i mere end 30 år og fortsat aktiv og åndsfrisk

Vores medlem Verner Adelkvist holdt et blændende foredrag om Ernest Hemingways forfatterskab.

Verner fortalte, at han i mere end 30 år har været pensionist og interessen for litteratur og skriveri fik ham til, – som pensionist, at studere litteraturvidenskab. Det førte til en bachelor grad.

 Som tilhører blev vi ført ind i Hemingways liv (født 1899), lige fra hans opvækst i Chicago med en maniodepressiv far der var læge og en mor, der tyede til en ”småborgerlig kultur”. Forældrenes ægteskab var ikke lykkeligt, og Hemingway rejste derfor tidligt hjemmefra for at blive journalistelev. Men første verdenskrig trak i ham og med udsendelse som sanitetshjælper til fronten i Østrig/Italien blev han den første amerikaner der blev såret i 1. verdenskrig. Han blev derfor dekoreret.

Hemingways liv var yderst særpræget med fire ægteskaber. Et liv i tyvernes Paris, – blandt avantgarden, har sikkert påvirket hans forfatterskab. I 1933 rejser han til Østafrika og i Kenya møder han Bror Blixen, og Karen Blixen. Mødet i Afrika blev udgangspunktet for senere korrespondance imellem han og Karen Blixen. Han skrev til hende, at det var mere retfærdigt at hun fik nobelprisen. Hemingway fik i 1954 prisen for romanen Den gamle mand og Havet. Hemingway var maniodepressiv og begik selvmord i 1961.

(Klaus Fisker ref.)

 

1. september 2022

Emigranters til tider farefulde rejser til Amerika

Foredrag af Steen Winkler

Vi følger et emigrantskibs rejse fra København, og den fatale afslutning den fik i Atlanterhavet.

Under ovenstående titel og undertitel følger vi det danske rederi DFDS’ emigrantskib ”SS Norge”’s sidste rejse mod New York i juni 1904. Skibet havde taget 727 passagerer, herunder 223 børn, ombord i København, Kristiania og Kristiansand, og havde derudover en besætning på 68 mand.

Søndag d. 28. juni 1906 støder skibet på et undersøisk rev, Helens Reef, ca. 300 sømil vest for den skotske kyst, og sank i løbet af 15-20 min. Skibets 8 redningsbåde havde alene kapacitet til 251 af de 795 ombordværende, og i løbet af de næste dage blev 5 af de 8 både lokaliseret af forskellige forbipasserende skibe, og i alt 160 personer reddet. Tragedien kostede således 635 liv, heraf 198 børn.

Norges forlis malet af Chr. Mølsted

 

 

25. august 2022

Besøg på Æbelholt Klosterruin og Museum

Æbelholt 4, 3400 Hillerød

Historiker og rundviser fra Museum Nordsjælland Susan Johnsen viste os rundt på ruinen, i medicinhaven for til sidst at slutte af på museet.

Om museet
https://museumns.dk/besoeg/udstillingssteder/aebelholt-kloster/

“Æbelholt Klostermuseum ligger 5 km vest for Hillerød. Arkæologiske udgravninger i 1930-60’erne frilagde klosterets senmiddelalderlige fundamenter og godt 800 grave. Nogle af skeletterne og andre fund fra udgravninger vises i museet. I tilknytning til museet findes en klosterhave med godt 100 forskellige lægeurter.
Klostrets første abbed var den legendariske abbed Vilhelm, der i 1224 blev helgenkåret som Sankt Vilhelm. Han er gået over i historien som ‘Nordsjællands helgen’.
Se nærmere under https://biografiskleksikon.lex.dk/Vilhelm_-_abbed

Klosterruiner, kranier og klosterhave
Se ruinerne af Æbelholt Kloster – her kunne rejsende og fattige få et måltid mad eller lægehjælp i middelalderen. På museet er arkæologiske fund fra udgravninger i området. Lægeinstrumenter og skeletter viser, hvad man måtte leve med og døde af før den moderne lægevidenskab.

I klosterhaven kan du gå tur blandt medicinske planter, bier og sommerfugle. Der er kort gåtur til ruinerne og en længere gåtur i området byder på smuk natur.
Der er udendørs cafestole, borde og bænkesæt, så man kan spise medbragt mad. Så har du lyst, tag en kande kaffe og brød med til pausen eller til efter besøget. Club Hemingway byder på en øl eller vand.‘Tag klosterhaven med hjem i din egen have’
Museets medarbejdere og uvurderlige frivillige har formeret og pottet planter som du kan købe. Så alle kan have glæde af de smukke planter, der gror i klosterhaven.”

Vi fik det hele under vores besøg!

 

2. juni 2022

Standsmæssig afslutning af 1.-halvår

Sommerudflugt på Bagsværd og Lyngby Sø

Vi mødtes på p-pladsen ved Sophienholm, hvor vi blev krydset af. Vi var 21 medlemmer. Derefter ombordstigning på turbåden Prins Christian fra 1896. Under sejladsen fortalte Pelle Ørsted kyndigt det vi så.

 

Sejlturen startede ved Sophienholm i Bagsværd Sø, forbi Tusculum (ejet af Lars Kolind), forbi Marienborg i kanalen til Mølleåen / Fæstningskanalen, under Kobro til forbi Marienborg, frem til Frederiksdal for at vende. Turen fortsatte til Lyngby Sø, hvor vi tog en rundfart, tilbage til en rundfart i Bagsværd Sø. Farten sluttede ved Sophienholm.

Ombord blev der serveret en øl/vand.

Inde i restauranten på Sofienholm indtog vi en pariserbøf, veltilrettelagt og ganske velsmagende. Hertil serveredes der fadøl.

 

Snakken imellem medlemmerne gik godt. Der blev talt om, hvad man havde oplevet på forskellige sommerferier i et langt liv. Men også, hvad der stod for døren i den kommende sommer. Til trods for at mange er pensionister, er mange fortsat aktive med rejser m.m. i den sommer som ligger foran os.

Alt i alt godt 2 timer i godt selskab og med gode oplevelser.

(Klaus Fisker, Søren P. Petersen ref.)

 

19. maj 2022

Besøg på Widex i Allerød

Vi har på jeres opfordring fået arrangeret et besøg på Widex / WS Audiology i Allerød.
WS Audiology er blandt verdens største producenter af høreapparater, herunder de to brands Widex og Signia.

Som noget ganske særligt ligger en stor del af produktionen i Danmark, og du kommer ind bag de ellers lukkede døre i den danske produktion i hovedkontoret i Lynge.
WS Audiology byder ind til nogle spændende timer i høreapparatets tegn, hvor du får introduktion til høreapparaterne, det danske marked, virksomheden og selvfølgelig kommer vi til at se produktionen helt tæt på.
Programmet så således ud:

 • Høretab og det danske marked
 • Hvem er WS Audiology, Widex og Signia
 • Rundtur i produktionen

(Søren P. Petersen ref.)

 

12. maj 2022

Københavns nyere Befæstning / Nordfronten

Foredrag ved Søren P. Petersen
Første Verdenskrig brød ud den 1. august 1914. Danmark var neutralt, og alligevel mobiliserede vi en styrke på op mod 60.000 soldater. Langt de fleste var stationeret på Københavns nyere Befæstning, der krævede mindst 45.000 soldater for at kunne fungere. Soldaterne, eller Sikringsstyrken, som den var benævnt, kom fra hele landet og blev indkvarteret hos private, i hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg. Søllerød tog også sin andel og leverede sin andel af Sikringsstyrken. Danmark var fuldt mobiliseret under hele krigen.
København var befæstet med en søbefæstning i og langs med Øresund og en landbefæstning med Vestvolden, forter nord og syd for København. I nord var befæstningen suppleret med en forberedt oversvømmelse.

I foredraget gennemgås Københavns Befæstning (Vestvolden, Fremskudte forter, batterier og oversvømmelsesanlægget), dens baggrund, etablering og anvendelse. Der lægges særlig vægt på ”Nordfronten.

I årene op til verdenskrigen havde Danmark arbejdet hårdt for at overbevise stormagterne om vores neutralitet, og som vi ved, lykkedes det at manøvrere Danmark uden om krigsdeltagelse. For nogle var Københavns Befæstning en af årsagerne til, at vi kunne hævde vores neutralitet. Medens den for andre var et for Danmark livsfarligt element.
Planerne om og bygningen af Københavns nyere Befæstning var en igangsætter for en bitter og langvarig forsvars- og forfatnings-kamp mellem de danske politiske fløje, der bl.a. medførte ni år med provisoriske finanslove. Det var disse, som finansierede bygningen af Københavns nyere Befæstning fra 1885 til 1894.
Som nævnt var anlægget fuldt bemandet under Første Verdenskrig. De nye våben, som fx langtrækkende kanoner og fly, betød imidlertid, at Københavns Befæstning hurtigt faldt i værdi som forsvarsanlæg. Københavns Befæstning blev derfor afviklet ved krigens slutning og lukket 1920. Forsvaret beholdt en del, en del blev solgt, og en del blev nedrevet. Københavns Befæstning forsvandt efterhånden ud af den brede befolknings bevidsthed. I løbet af de sidste 20 år har flere og flere igen fået interesse for at vide mere om anlæggene. Interessen blev yderligere styrket, da partnerskabet bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen i 2006 besluttede at afsatte 175 mio. kr. til revitalisering af Københavns Befæstning.

(Søren P. Petersen ref.)

 

5. maj 2022

Fra Rønneholtparken til verdens brændpunkter

Anna Eckhoff besøgte Hemingway Club Allerød, den 5. maj 2022 og fortalte om udlængsel til verdens brændpunkter.

Med baggrund i hendes bog Sporskifte – et liv i verdens brændpunkter fortalte hun om opvækst i Nakskov med en far og mor. Faderen bestred jobbet som advokat, medens moderen var hjemmegående. Et typisk patriarkalsk hjem. Anna var allerede som barn i temperament” krigeren”, modsat hendes søster, der var ”fredsmægleren”.  På en sjov og interessant måde gav hun et selvportræt, hvor udlængsel var en drivkraft til at forlade et hjem i Rønneholdtparken med 6 børn. Beslutningen blev taget som 56 årig, 8 år efter at hun mistede sin mand. De to yngste hjemmeboende børn, Sara og Ann-Sofie var teenagere og gik på Allerød Gymnasium. Beslutningen var svær, men efter at have været på et kursus i gestalt terapi på Orø, hvor skuespilleren Lars Sidenius sagde til hende, dine børn er gamle nok til at kunne klare sig selv! Ja så var beslutningen taget. Etisk tilladelse til at tage ud i verden.

Anna søgte derfor ud, og med en baggrund som cand.merc. og ansættelse, bl.a., i Datacentralen, tilbød hun sig som ekspert i administrative systemer, personaleledelse og regnskab. Det første job i en NGO-organisation var Folkekirkens Nødhjælp i 2003 i Tjetjenien. Som administrationschef og landechef havde Anna ansvaret for regnskab, personale og indkøb. Set med nutidens udfordring med krigen i Ukraine var Tjetjenien en republik, som i dag er domineret af Moskva. Putin havde ved hjælp af manipulation og attentater i Moskva i 1999 ”erobret ”republikken, som den store frelser. Det udmøntede sig ved valget i Tjetjenien i 2003, et valg af en Putin tro præsident.

Næste stop i rejsen ud til verdens brændpunkter var med Norsk Flygtningehjælp. Det var i 2005-2006 i Sydsudan, i den nye uafhængige kristne republik. Ophold i Nubabjergene. Her lærte Anna sig endnu bedre sig selv at kende, lære at stå fast, og ikke være konfliktsky, når kolleger ikke kunne få indfriet deres forventninger.

Et tredje stop på en af de mange rejser var to og et halvt år i Libyen i Tripoli. Her udstationeret med EUBAM (EU Border Assistance Mission). Opgaven var at forhindre yderligere flygtningestrøm over Middelhavet, ved samarbejde med Kystvagten.  EU har formået at ”bremse” strømmen fra 2014 (170.000), 2016 (182.000) og i 2018 (23.000). Der er tale om en såkaldt EU mission, hvor Danmark ikke er med. Meget aktuelt med folkeafstemningen, hvor der skal tages stilling til vores forbehold til EU missioner.

Anna afsluttede med at påpege, gode erfaringer i arbejdet med NGO-organisationer og i særdeleshed med ansættelse inden for EU, hvor ens ansættelsesforhold knytter sig til Udenrigsministeriet.  Udover en rejse til verdens brændpunkter var der i henhold til foredraget også tale om en fortælling om personlig udvikling. Det være sig kontakten til hendes søster, ”fredsmægleren”. Søsteren havde med en ansættelse hos IMF (International Monetary Fund i Washington), på et tidspunkt et samarbejde med hende omkring russisk økonomi (etablering af statistik over betalingsbalancen for Rusland).

(Klaus Fisker) ref.

 

28. april 2022

Fem spektakulære kriminalsager i Danmark
-fortalt af Ole Christian Larsen Allerød

Hemingway Club Allerød havde den 28. april 2022 besøg af Ole Larsen.  Ole har i sit professionelle virke arbejdet både i Politiet og i det private erhvervsliv. Udgangspunktet, for gennemgang af fem kendte kriminalsager, var begrebet ondskab hos det enkelte menneske. Hvorledes kommer det frem? Svært at karakterisere menneskets ondskab, men ved at skele til sager, som Breivik, Amagermanden og Peter Madsen, kunne vi i salen erkende, at det handler om, at et menneske gør et andet menneske noget ondt ved en bevidst handling. Der er i tilknytning til begrebet ondskab forskellige motiver til det at gøre et andet menneske ondt.

Den første sag handlede om Dagmar Overby, som i 1920 på Vesterbro blev afsløret i at have slået 24 spædbørn ihjel, i perioden fra 1916-1920. Hendes kriminelle handling tog udgangspunkt ved at lokke (annoncering i avis) at passe spædbørn mod betaling. Efterfølgende slog hun børnene ihjel! Børnelig blev bragt af vejen i kakkelovnen. Hendes handling kunne lade sig gøre, idet det i 1920 var en stor skam, som kvinde, at have født børn uden for ægteskabet og ved annoncering tilbød hun at passe børn mod betaling for de skamfulde kvinder. Aftalen om børnepasning blev misligholdt og mange kvinder turde ikke, på grund af skam, melde Dagmar Overby for misligholdelse af aftalen. Men en august dag i 1920 klappede fælden, ved en anmeldelse. Hun blev i 1922 dømt til døden, men Kongen omstødte dommen til livsvarig. Samfundet lærte af sagen. Der blev indført en ny plejelov og oprettelse af folkeregistre i Danmark.

Den anden sag foregik i nyere tid. I september 1965 blev fire betjente dræbt af Palle Sørensen på Amager. Palle Sørensen var kendt af politiet i forvejen (prøveløsladt fra Horsens) og han havde sammen med en ven gennemført e en række indbrud. Ved et tilfælde blev de stoppet af politiet i deres Simca, vennen flygtede, men Palle Sørensen blev tilbage og skød to betjente. Palle Sørensen genoptog flugten og I Simcaen 800 meter længere væk, blev Palle Sørensen atter stoppet af en patruljevogn, og her skød han yderligere to betjente. I alt var der tale om 4 drab. Vennen henvendte sig til politiet og i løbet af et par dage blev Palle Sørensen anholdt. Inden for et par dage endte sagen med en tilståelse. Palle Sørensen sad i fængsel i 33 år og 2 måneder.

Den tredje sag handlede om Peter Lundin i 2005. Peter Lundin havde inden han kom til Danmark sammen med hans far likvideret moderen i USA. Efter et par år var Peter Lundin atter på fri fod, og åbenbart kommet til Danmark. Rygtet gik på, at hans ankomst til Danmark skyldtes mangel på fængsel pladser i USA. I Danmark havde Peter Lundin en kæreste, Marianne. Hun boede sammen med sine to børn i Rødovre. En aften til en klassefest på Rødovre Skole kom Peter i konflikt med kæresten. De tog hjem og i hjemmet slog Peter kæresten og hendes børn ihjel.  Efter en uge, hvor der ikke var noget svar på flere opkald til Marianne, tog politiet derud og måtte konstatere et totalt raseret hjem med parterede lig. Det var en af de groveste sager poltiet havde set.

Den fjerde sag er Marlene sagen fra Nordvestsjælland. En sag der handlede om drab på et barn og var derfor af stor interesse for retssikkerheden.  En genbo til Marlenes hjem, Frede Aksel Theodor Jensen, havde udøvet voldtægt på den ti årige pige og efterfølgende dræbt hende, placeret liget i en sort plasticpose. Posen blev kastet i en mose og blev fundet kort tid efter. Genboen nægtede sig skyldig, men blev dømt på indicer. Hjulkapsel fra genboens bil og hendes cykel smidt ved siden af i en grøft, var nogle af beviserne. Sagen henføres til 1982 og på daværende tidspunkt var det ikke muligt at tage DNA prøver. Frede Jensen havde tidligere været efter børn og blev idømt for drab på indicer.

Den femte sag handlede om æresdrabet på Gazhala Khan på Slagelse Banegård i 2005 (23/9). Gazhala var pakistaner og gift med en pakistaner. Familien kunne ikke acceptere ægteskabet. Derfor beordrede faderen, i et familieråd at ægteskabet datteren havde indgået, at dette skulle ophøre. Familiens ære var på spil! Men datteren nægtede at forlade ægtemanden, og derfor måtte strategien være en likvidation af ægteparret. Tanten til datteren lokkede parret til Slagelse banegård, i cafeen og uden foran stationen, skød broderen sin søster og mand. Faderen fik livsvarigt fængsel, tanten 16 års fængsel og broderen 12 års fængsel. Men ikke nok med 3 gerningsmænd, der var yderligere 6 andre pakistanere, som, havde forsøgt at dække over gerningerne.  At der var yderligere 6 personer involveret, hang sammen med, at den ”store familie” drev taxi virksomhed og derfor via radiokommunikation kunne forsøge at dække over ugerningen. Alt i alt fik alle involverede 120 års fængsel.

(Klaus Fisker ref.)

 

21. april 2022

Lillerød før i tiden

ved John Hansen, formand for LAFAK (Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune)

Allerød Kommune burde rettelig hedde Ravnsholt Kommune

Med et glimt i øjet i fortællingerne fra Allerød, fik foredragsholderen John Nørskov Hansen os til at føle os hjemme. Vores lokalområde betegnede han som porten til Nordsjælland. John er formand for Lokalhistorisk Forening og Arkiv og formand for kommunens folkeoplysningsudvalg.

Hemingway Club have for lang tid siden inviteret John til at komme og holde oplæg, men corona var årsag til, at vi måtte vente vinteren over, inden John endelig kom med oplæg den 21. april 2022 i sal 2 på Kirkehavegaard.

At leve livet i lokalområdet, med de mange små bysamfund (Lillerød, Blovstrød, Lynge, Uggeløse, Vassingerød, Allerød, Børstingerød, Nymølle), havde sine udfordringer, dengang mere end 150 år tilbage. Alle kendte stort set alle og helt op til kommunalreformen i 1970 have lokalområdet et islæt af landbrug, industri med teglværk og møbelfabrikation samt håndværk med pileflet, spånkurve, pottemageri mm.

I selve Lillerød bysamfund, som var mindre end Blovstrød, gik livet sin vante gang. Men med stavnsbåndet ophævelse og udskiftningen af gårde i slutningen af 17 hundrede tallet, blev der sat en dynamisk proces i gang i landbruget. Men Lillerød var fortsat en lilleput by sammenlignet med andre byer i lokalområdet. Selv ved nordbanens anlæg i 1864 med tog til København og Hillerød, skulle Lillerød fortsat vente på en vækst. Ja vi skal stort set helt hen til kommunalreformen i 1970.

I 1970 blev alle de små bysamfund lagt ind under en kommune, idet med bistandslovens ikrafttrædelse i 1973, var forudsætningen for den nye lov, at der var større administrative enheder. Og det var i den anledning, at borgerne i de små bysamfund ved sammenlægning af sogne, kom op at skændes. Blovstrød ville ikke fusioneres med Lillerød, og helt ude i Lynge Uggeløse ville de gerne være sammen med folkene fra Uvelse. Men sådan blev det ikke, den nye kommune kom til at hedde Allerød (opkaldt efter lokaliteten med få huse ved Allerød Sø). Oprindelig var tanken, at kommunen skulle have heddet Ravnsholt, men kloge administratorer mente, at for mange byer i Danmark hed noget med Ravn og derfor efter forslag fra den første borgmester i den nye storkommune, Oscar Jensen, kom den til at hedde Allerød.

I Johns oplæg fik mange tilhørere ”blod på tanden”. Hvad er det for et samfund jeg er flyttet til? i forbindelse med den store befolkningsvækst i kommunen. Nye kvarterer er dukket op, i fuglekvarteret, Engholm, Rønneholtparken og andre bydele. For mange tilhørere handlede det om identitet og hvorfor Allerød, sammenlignet med Birkerød, er helt unik med hensyn til foreningsliv, en homogen befolkning mv. John var inde på, at den historiske arv, helt op til 1970, at denne arv har præget lokalsamfundet. Udtrykt i gamle dage,- i form af fælles identitet med en befolkning, som alene levede af de råstoffer, som var at finde uden for døren. I sammenligning med Birkerød, var der i Birkerød, allerede fra etablering af Mantzius skole i 1868, et intellektuelt miljø omkring skolen og stationen, dvs. her boede kunstnere, malere, forfattere, lærere, musikere. Omkring Lillerød station var det udpræget håndværket, der blev lagt kræfter i, altså en helt anden befolknings kultur.

John sluttede af med at fortælle om de opgaver, som LAFAK varetager og inviterede Hemingway Club på besøg en gang i efteråret.

(Klaus Fisker ref.)

 

31. marts 2022

Corona-Lone møder Hemingway

Det er lykkedes at få den fra TV og aviser kendte professor i epidemiologi Lone Simonsen til at komme og holde et foredrag med titlen:
Pandemiske Refleksioner.

Referat af Klaus Fisker

Her sidder jeg og bliver mere og mere nervøs!

Sådan formulerede Lone Simonsen den 27. januar 2020 i Berlingske Tidende. Lone er professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet og leder af PandemiX Centeret. Kommentaren fra Lone var en reaktion på den særlige begivenhed, som fandt sted på et møde i München den 22. januar. Her var der til et møde en gæst fra Kina, som åbenbart var blevet testet positiv for COVID 19.

I Hemingway Club Allerød var vi heldige at kunne få Lone til at komme til at give et foredrag om pandemier. En pandemi hersker i verden, når flere forskellige vira eller bakterier hersker blandt mennesker og er gældende i mindst to verdensdele, samt at spredning er ude af kontrol.

 Lone har siden 1990erne være fascineret af forskellige pandemier. Det være sig den spanske syge fra 1918, HIV fra 1970, influenza typer fra blandt andet Asien, SARS fra 2003, og COVID 19.  Især var der i foredraget fokus på COVID 19, som spreder sig som en luftbåren virus. Dødeligheden er især høj ved de ældre aldersgrupper i samfundet.

 Danmarks udfordring var med nedlukningen af samfundet den 11. marts 2020, at vores kapacitet på sygehusene var begrænset. Derfor blev der fra politisk side sat ekstraordinær ind på at understøtte forskningen. Som Lone antydede var mange faggrupper involveret, epidemiologer, medicinere, matematikere, bioformatikere, historikere etc. Centeret på Roskilde Universitet havde og har partnere i Nordsjællands Hospital og er understøttet af Carlsberg Fondet.

I analysearbejdet med pandemier går forskerne igennem flere lag. Første lag, er svar på spørgsmålet, hvorledes opstår pandemien. Blandt fugle og dyr. Andet lag, – før udbrud, her opsamles erfaring fra tidligere SARS i 2003 og Ebola i 2014. Øverste lag, her ses der på mutationer og spredning fra person til person. Eksempelvis i 1918, Spanske Syge, HIV i 1970, Covid 19 i 2020.

Med henblik på diskussionen omkring, hvorledes Covid 19 er opstået, enten ved laboratorie udslip eller blandt dyr på markedet i Kina, var Lone af den opfattelse, at virus formodentlig er opstået på markedet i Wuhan i Kina.

Forskerne i pandemier læner sig op ad de historiske kendsgerninger i en pandemis udbredelse. Cirka hvert 20 år har vi en pandemi i verden. Men udover pandemier iagttager forskerne også de mere lokale former for udbrud af bakterier og vira blandt mennesker. I Danmark havde vi i 1831 et lokalt udbrud på Sydsjælland, hvor 6 % af befolkningen i et Herred i månederne august/september døde. I 1853 i København havde vi koleraepidemien, grundet dårlig hygiejne og mangel på kloakering.

 Nuværende epidemi har i hele verden givet anledning til en ”data revolution” og ”vaccine revolution”. Verden er blevet klogere og WHO arbejder med strategier, som har til formål at etablere et beredskab over for fremtidige epidemier.

Erfaringen fra Danmark med kampen mod COVID 19 er positiv med en høj test frekvens, hurtig udvikling af vacciner, og en meget høj vaccinations procent. Mere end 92% af befolkningen i aldersgruppen over 65 år, er vaccineret.

Med udgangspunkt i den høje vaccinationsdækning, kunne vi tillade os satse på flok immunitet ved den sidste variant, Omikron. Befolkningen var nu både vaccineret og naturlig smittet med Omikron. Immunitet hos den enkelte person, var en hybrid, vaccination og naturlig modstandskraft.

 Lone sluttede af med at komme med et bud på næste vinter. Vi risikerer nok ikke nedlukning, men ser Covid 19 som en almindelig forkølelsesvirus i form af en vinterepidemi.

(Klaus Fisker ref.)

 

25. marts 2022

Udflugt til Frihedsmuseet

Esplanaden 13, 1263 København.


Vi gik under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på den danske modstandskamp.

Bestyrelsen havde valgt at bestille en guidet rundtur.

Guiden tog os igennem nogle scener, hvor han fortalte om hhv. 9. april, Frikorps Danmark, hjemmefronten, modstandsbevægelsen, jødeflugten til Sverige og befrielsen 5. maj 1945.
Vi så sjældne og unikke genstande fra besættelsestiden som henrettelsespælene fra Ryvangen og modstandsmandens ‘Flammens’ frakke.

Omvisningen varede 1. time

 

17. marts 2022

Besøg af Mungo Park i Hemingway Club Allerød Resume

Torsdag den 17. marts 2022, besøgte Mungo Park, Hemingway Club Allerød. Teateret repræsenteret ved teaterdirektør Anne Malzer og skuespiller Henrik Prip.

Teateret er et egnsteater, som har rødder helt tilbage i 1979, hvor blandt andet Nikolaj Cederholm var med til at starte teateret, først med navn som Doktor Dante teatergruppe, sidenhen kom teateret til at hedde Mungo Park. Ifølge Anne har teateret altid været båret af en ”ungdom”.

 I forhold til andre egnsteatre er teateret en selvejende institution, hvor bestyrelsen blandt andet ledes af de tidligere initiativtagere Nikolaj Cederholm og Martin Lyngbo. Teateret har et samarbejde med Allerød Kommune, som på en frugtbar måde har været rammesættende for teatervirksomheden, uden dog at blande sig i repertoire.  Teatergenren er forskellig. Der opføres 10-12 forestillinger pr. år. Ifølge Nikolaj Cederholm skal en ny forestilling følge ”delikatesse” tankegangen. En smagsprøve på noget særlig godt, for nogle teatergæster, og forandre kan prøven være mindre spiselig. Det er det, der ligger i det eksperimentelle teater. Teateret har et ensemble, fast tilknyttede skuespillere. Teateret har gennem tiden været eksperimenterende og har opsat egne udviklede forestillinger, som har gjort teateret kendt i Danmark. Blandt andet kan nævnes forestillingen Kvinde Kend din Krop. Mange stykker, der sættes op, udvikles i samarbejde mellem tekstforfatter og skuespillere. Som Henrik anførte, det visuelle møder det skrevne, og skuespilleren er i en kreativ slåskamp, når der arbejdes med nye opsætninger. Anne oplyste, at siden hendes ansættelse for tre år siden, har teateret fortrinsvis arbejdet med yngre instruktører. Vigtigt er det for teateret at nå ud til alle aldersgrupper, der arbejdes ikke på at nå særlige aldersgrupper, så som de unge. Dog kan der blive tale om at lave stykker, alene henvendt til børn.

Teaterets økonomi er båret af 3 til 4.000 årskortholdere. Teatergængere kommer fra Allerød, ca. 1/3, fra omegnen 1/3 og fra København 1/3. Især er årskortholderne vigtige, idet det giver mulighed for at lave det eksperimentelle teater. Igennem årene har der været en belægningsprocent på ca. 92 %.

 Med forventet åbning af det nye teater til december, vil den nye teatersal med mere end 200 pladser give gæsten fortsat mulighed for at være i øjenhøjde med skuespillerne. Et koncept som er unikt for Mungo park. Ved opførelse af det nye teater, blev der lagt vægt på et teater med særlig  gode belysningsmuligheder, stole og muligheder for   varmeregulering,- et godt indeklima. Teaterets eksteriør vil, når det er færdigt tage sig således ud, at bygningen bliver beklædt med cedertræ, der patinerer med vind og vejr. Anne sluttede af med at sige, at det der er særligt, – ved at opføre teater, er, at det kan gå galt med en opførelse, modsat film, hvor alt er perfekt. Det er det der gør teateret levende.

Ref Klaus Fisker

PS. Referater fra møder vil fremover være på klubbens hjemmeside:

https://hemingwayclub.dk/klub/alleroed/

 

10. marts 2022

Hvem var Peter Lassen?

En western fra det virkelige liv.

Foredrag af Søren P. Petersen

I 1997 (11.-12. juli) havde Danmark besøg af USAs præsident Clinton. Ud over sin legendariske tale på Nytorv holdt han også en tale til Dronningen under middagen i Fredensborg. Ved den lejlighed nævnte han angiveligt fire af de (mange) danskere, som er berømte i USA: H.C. Ørsted, Søren Kirkegaard, Karen Blixen og Peter Lassen.

Hvem var Peter Lassen?

Peter Lassen er kendt i Californien, USA, som en af de meget betydningsfulde pionerer, der i 1840-60 var med til at kolonisere det nordlige Californien. I lange perioder udforskede han området og levede sammen med indianerne; han grundlagde en lille by omkring sin ranch, Bosquero Rancho, som han kaldte Benton City. Drømmen varede ikke længe, da området blev skyllet væk af Sacramento River, der gik over sine breder. Lassen var en entreprenørtype, der satte flere initiativer i gang. Han var fx den første i Californien, der fremstillede en fungerende savemølle, den første, der dyrkede vin i Californien m.m. Han er først og fremmest kendt for at have vist vejen igennem Cascade og Sierra Nevada bjergene, ”The Lassen Trail”, som blev vejen igennem det uvejsomme terræn for mange nybyggere.

I 1859 blev han myrdet under ikke helt afklarede forhold, som i perioder optog pressen i San Francisco mange år efter.

Senere er flere områder og steder blevet opnævnt efter Peter Lassen: Lassen County, Lassen Volcanic National Park (en af USA’s 13 nationalparker), Lassen National Forest, Mount Lassen, Lassen Trail, Peter’s Creek, Lassen Meadows. Og i byen Susanville, hovedstaden i Lassen County, går navnet Lassen igen i flere skoler, veje, institutioner osv.

Lassen har ikke efterladt sig meget på skrift, men han har over for flere fortalt, at han stammede fra Danmark, og nogle har hørt ham sige, at han kom fra Københavnsområdet. Historikere har senere sporet ham til at være født i Farum. Peter Lassen blev født i Farum 31. oktober 1800 som søn af et fattigt daglejerpar. Han brød den sociale arv ved at blive uddannet som grovsmed. I 1830 immigrerede Lassen til USA, hvor han i de første år ernærede sig som smed og som farmer, inden han i 1838 drog mod vest til Californien.

 

3. marts 2022

Besøg på Sommer’s Automobil Museum

Ole Sommer søsatte helt tilbage i 1959 sin drøm om at skabe et automobil museum med købet af sin første historiske bil. I den efterfølgende årrække blev de første biler udlånt til forskellige danske museer. I 1980 blev de samlet over bilforretningen i Nærum. I 2004 flyttede Sommer’s Automobile Museum ind i den nybyggede 3-etages, ideelle museumsbygning, Nærum Hovedgade 3.

Ole Sommer havde siden 1960 et lykkeligt ægteskab med sin schweiziske hustru som resulterede i 4 børn og 11 børnebørn. Dette dannede siden basis for et otium som aktiv museumsbestyrer og automobilhistoriker indtil hans bortgang den 24. juli 2018.

De tre guider fortalte historien Sommers museum og gennemgik udstillingen systematisk i temaet.

Afslutningsvis blev der serveret kaffe og wienerbrød i museets festsal. Ganske imponerende.

 

24. februar 2022

Referat Generalforsamling 24. februar 2022

1.Valg af dirigent og referent: Peter Nielsen Hannerup blev valgt som dirigent og Klaus Fisker som referent.

2. Formandens beretning: Helge Dissing kunne med tilfredshed se tilbage fra starten af klubben i april 2021. Trods corona krise og udfordringer med lokaler, er vi nu en forening på 56 medlemmer. Medlemstallet fortsætter med at stige og forklaringen er, at vi har et godt omdømme.  Som nævnt er lokalesituationen forbedret, idet vi har til huse på Kirkehavegaard. Helge foreslog, at vi anskaffer et skab/boks, aflåst, til opbevaring af vores it-udstyr og diverse artikler til serviceopgaven.

Med hensyn til IT-styring, har Søren Petersen, – på professionel vis, assisteret med at oprette de it-systemer, som klubben har behov for. Søren har også fået assistance, således at funktionen er dubleret. I den nære fremtid vil klubben søge om tilskud til it udstyr hos Velux fonden samt en projektor. Tilskuddet er betinget af, at vi har en foreningskonto. Oprettelse af en foreningskonto arbejder Peter Hannerup med.

Klubben er i færd med at planlægge aktiviteter, som jeg i samarbejde med Kenn Haagen Nielsen er i færd med. Det er meningen at udsende månedsvis aktivitetslister, således at medlemmer kan planlægge deres tilslutning til foredrag, ekskursioner mm.

Klubbens økonomi, Peter Hannerup søger tilskud i Allerød Kommune med hensyn til understøttelse af aktiviteter. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at komme med ideer til foredrag, ekskursioner mv.

 Jeg deltager, på landsplan, i bestyrelsesarbejdet for Hemingway Club Danmark. Vi holder til i Gentofte og antallet af nye klubber vokser, idet der nu er etableret 25 klubber i Danmark herunder er byerne Odense og Aarhus ved at komme med. På landsplan skal der arbejdes for kommunikation på tværs af klubberne og derfor er der igangsat et kommunikationsprojekt.

3. Regnskab 2021 og budget 2022: Peter Hannerup gennemgik regnskabet og kunne oplyse, at vi i driften kommer ud med et mindre overskud på kr. 3.358,15 kroner. Driftsbudget for 2022 blev forelagt med forventede indtægter på 54.300 kroner og forventede udgifter på 53.480 kroner. Indtægtsbudgetter er bl.a. baseret på følgende forudsætning: 45 fremmødte i gns. pr. gang i 36 møder til en indtægt af 25 kroner pr. gang.

4. Godkendelse af kontingent: Kontingent på 100 kr. blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand og styregruppe: Helge Dissing, formand, valgt for næste år, Klaus Fisker, sekretær, valgt for næste år, Peter Hannerup Nielsen, kasserer, valgt for næste år. Kenn Hagen Nielsen, mødekoordinator, valgt for næste 2 år, Søren P. Petersen, IT-ansvarlig, valgt for næste 2 år, John Marott, mødelogistik, valgt for næste 2 år. Michael Villum var opstillet, mødelogistik, har valgt at frafalde kandidaturet, da han har beskæftigelse til anden side. Supplering af logistikfunktionen, evt. interesserede medlemmer opfordres til at støtte denne funktion.

7. Valg af revisor:  Jan Viggo Hilsted er valgt for en 2-årig periode på den første generalforsamling den 23. april 2021.

8. Eventuelt:  Kenn Haagen Nielsen omdelte spørgeskema med hensyn til ønsker i klubbens fremtidige virke. Spørgsmål som samkørsel til arrangementer uden for Allerød, er medlemmer villige til at betale entre ved besøg udenbys? mm. Forslag til foredrag. Styregrupen vil behandle de besvarede spørgeskemaer og melde ud.

(Referent Klaus Fisker den 24. februar 2022)

Efter generalforsamlingen var der foredrag.

Røverhistorier i Rude Skov

Søren P. Petersen holdt et foredrag om Rude Skovs historie suppleret med historier der er knyttet til specifikke steder i skoven.

Foredraget indledtes med at scenen blev ridset op. Hvordan ser Rude Skov ud og hvordan er den opstået.

 • Istidens påvirkning af landskabet.
 • Spor fra oldtiden: stenøkser, skåltegnssten, oldtidsagre, hulveje.
 • Frederik 2.’s kongevej fra 1587.
 • Marmillods & Frederik 5.’s kongevej fra 1767.
 • Fiskeindustri under Frederik 3.
 • Tørlægning og genopretning af søer.
 • Johan Georg von Langens redningsplan for skovene.

I resten af foredraget fortalte Søren en del historier, som er knyttet til specifikke steder i skoven:

 • Trolde og underjordiske folk:
  – Maglebjerggubben
  – Den mørke Mand
  – Den hvide Mand
 • Svinebjerg og oldengæld. Lars Jørgensens tyveri af 5 svin. Han blev hængt.
 • Anne Hansdatter der fødte i det skjulte. Hun blev halshugget.
 • Mordet på d en sorte tjener.
 • Sækkedam.
 • Postrøveriet i Rude Skov.’
 • Frederik 7.’s mad-sten ved Agersø.
 • Drabet af Alsvold og Schiønnemann fra Gruppe 1944.
 • Rovmordet på fru Mayer.
 • Mordet på Ib Laderriére og Lille Jørgen-Gruppen.
 • Hesten der forsvandt i dødishul.
 • Den hvide Dame ved Rævesø.

 

17. februar 2022

Steen Winkler fortalte om
HMS St. George’ forlis under Englandskrigene 1807-14.

Under Englandskrigene stillede englænderne en større flådestyrke til rådighed i Østersøen og i de danske farvande, for at beskytte egne handelsfartøjer. Alle skibe skulle tilbage til England inden vinteren satte ind, men det gik ikke altid godt.

I julen 1811 forliste HMS St. Georg og HMS Defence ca. 600 m fra kysten ud for Thorsminde.
12 sømænd fra St. Georg og 6 sømænd fra Defence over levede resten – godt 1.400 druknede.

10. februar 2022

Vandretur i Tokkekøb Hegn – Dæmpegaard og Kongedyssen

Ca. 2,5 km vandretur ad Frederik 7. Vej forbi de gamle og restaurerede sommerhuse i Tokkekøb Hegn. Videre forbi Lergraven, “Badesøen” til Dæmpegaard og Kongedyssen.
Turleder Søren P. Petersen fortalte undervejs.

 

27. januar 2022

Hemingway Club Allerød Referat Medlemsmøde
Kirkehavegaard

Dagsorden:

 1. Info om Hemingway Club Allerød ved Helge Dissing
 2. Nye medlemmer, præsentation
 3. Hemingway Club Danmark præsentation ved Bjørn Nakskov Petersen
 4. Næste møde

Bjørn Nakskov Petersen og Helge Dissing

 

Ad pkt. 1. Helge indledte og bad styregruppemedlemmerne om at præsentere sig. Helge skitserede de arbejdsopgaver de enkelte styregruppemedlemmer havde og samtidig opfordrede flere medlemmer til at gå ind i de arbejdsgrupper, der er skal varetages. Det være sig kaffeholdet, it-gruppen, hjælp med bordopstilling mm. Medlemstallet er pt i Allerød 51. Som det blev anført, er det ganske flot, idet Corona restriktioner har været en udfordring for medlemstilgang og medlems aktiviteter.

Ad pkt. 2. Flere nye medlemmer præsenterede sig og der var samtidig mulighed for bordvis at skitsere ønsker til typer af emner, klubben skal tage sig af. Det være sig emner til foredragsholdere, med oplæg både eksternt og oplæg fra egne medlemmer. Men også emner til ekskursioner mm. Forslag blev samlet sammen til videre behandling i styregruppen.

Ad pkt. 3. Formanden for Hemingway Club Danmark Bjørn Nakskov Petersen fortalte om Hemingway Clubbens start i 2013 i Gentofte. Starten af klubben havde som formål at forebygge og bekæmpe ufrivillig ensomhed blandt borgere i Gentofte. Klubbens start blev en fiasko. Ingen ville være aktive med dette formål. I stedet omdøbte man klubben til en klub for selvhjulpne borgere, som var villig til at tage hånd om eget liv. Klubbens navn blev noget maskulint og kom til at hedde Hemingway Club. Klub konceptet er i dag spredt ud over landet og omhandler 27 klubber. Målet er, at i slutningen af 2023 vil man være 35-40 klubber på landsplan.

På landsplan er Hemingway Club Danmark serviceorgan med hensyn til at hjælpe klubber i landet i gang. Der er tale om aktiviteter som it, kommunikation, bibliotek over tidligere foredrag mv. Der arbejdes også på at understøtte regionalt, aktiviteter som højskoleophold, biografture, foredrag, golfturneringer mm. De landsdækkende aktiviteter er blandt andet understøttet af Velux Fonden og Hemingway Club Danmark har ansat en fuldtids medarbejder. Bjørn Nakskov Petersen sluttede af med at påpege, at den landsdækkende bestyrelse, Hemingway Club Danmark, ikke blander sig i, hvad de enkelte lokalforeninger laver. Det eneste foreningerne har tilsluttet sig, er det charter som beskriver regler for foreningsaktivitet. Eksempelvis, at der ikke må udøves religiøs eller politisk virksomhed.

Ad pkt 4 Næste møde den 3. februar er aflyst, idet der i stedet afholdes styregruppemøde. (ref. Klaus Fisker).

 

18. november 2021

Verdensbank besøgte Indian Railways 1987, foredrag v/ Verner Adelkvist

Verner Adelkvist underholdt os med et spændende foredrag.

I starten af 1987 blev Verner kontaktet af Verdensbanken, der ville have ham til at besøge Indian Railways og foretage en undersøgelse af, hvordan det er gået med den storstilede modernisering af de indiske jernbaner.

Moderniseringen, der har kostet flere milliarder kroner, er delvist betalt af Verdensbanken.

Det drejerde sig i første række om 8 af de største vedligeholdelsesværksteder med op til 14.000 ansatte i hver, spredt over hele Indien. Analysen mundede ud i en rapport om det indiske moderniseringsprojekt til Verdensbanken.

Udover beskrivelsen af forløbet af disse processer, der strakte sig over 6 uger, gav Verner en beskrivelse af hans mere personlige indtryk af Indien og inderne.

Moderniseringsprocessen omfattede også en elektrificering af de indiske baner. I den forbindelse blev Verner i 1989 igen anmodet om at gennemgå og rådgive i forbindelse med et stort udbudsmateriale til anskaffelse af elektriske lokomotiver til de indiske baners elektrificeringsprojekt. Dette foregik i Manilla på Philippinerne, hvor tilbuddene var afgivet til Verdensbankens regionale enhed Asian Development Bank, som havde til huse i Manilla.

 

11. november 2021

Ejderkananlen, foredrag v/ Steen Winkler.

Steen Winkler

Summarisk beskrivelse

I 1784 åbnede Ejderkanalen eller ”Den slesvig-holstenske kanal”, som den officielt hed. Kanalen var 34 kilometer lang og gik fra Holtenau ved Østersøen til byen Rendsburg midt i landet. Herfra kunne man sejle videre ad Ejderen ud til Nordsøen.

Kanalen åbnede derfor en skibsforbindelse fra Nordsøen til Østersøen, som var betydeligt kortere og mindre farlig end turen rundt om Jylland. Den blev en stor succes. I løbet af få år var den Europas mest trafikerede kunstige vandvej. Kanalen var ca. 30 meter bred  ved vandoverfladen og 3,45 meter dyb. Skibe, der lastede op til 230 tons, kunne sejle igennem. Det var langt de fleste af datidens skibe.

Tæt på Rendsburg lå vandspejlet, med 7 meter over havet, på det højeste niveau, og på stykket mellem Holtenau ved Kiel og Rendsburg blev der derfor bygget 6 sluser, hvor igennem skibene kunne sænkes eller hæves. De enkelte slusekamre målte ca. 35×8 meter.

Ejderkanalen havde sin betydning i mere end 100 år, idet den i 1896 blev afløst af ”Kaiser Wilhelm Kanalen”, eller ”Kieler Kanalen” (på tysk Nord-Ostsee-Kanal), som den senere kom til at hedde.

 

4. november 2021

Åbningsmøde

Helge Dissing (th) og borgmester Karsten Längerich åbner clubben

Borgmester Karsten Längerich kom og klippede snoren over, og derved var det første møde i gang.

Hemingway Club Allerød (HCA) har på mødet fremlagt følgende ideer til fremtidige aktiviteter:

Bord 1: Verner Adelkvist, Steen Winkler og Lars Bech Madsen

 • Ved Verner Adelkvist oplæg: Indien, Afrika, foredrag: Hemingway, H.C.Andersen, fælles læsning og senere drøftelse.
 • Ved Steen Winkler oplæg: Tyske kolonisker til heden, Østgrønland, 1864 Eiderkananlen mm.
 • Allerøds fuglekvarter, ture krudtmøller, Tokkekøb Hegn – eller foredrag Naturpark Mølleåen. Weibel, Widex, Rådhuset, Kunst, Allerød Skulpturpark, PP-skoven og PP-møbler.

Bord 2: Gert, Asger Allan og Michael

 • Sirus patruljen
 • Gamle biler/veteraner suppleret fra bord 5 Haaning Collection, nyt veteranbilmuseum, Bagsværd.
 • Øl/Gin/Whisky brygning
 • PP-møbler
 • Kunstforening
 • Livgarden/Høveltegaard
 • Mungo Park
 • Weibel
 • Byvandring
 • Lillerød før i tiden

Bord 3:  Torben Stage, Per Wellendorph og Ole Sinding

 • Lokalområdet, geologisk udvikling og bosætning igennem tiden
 • Besøg hos Weibel
 • Privatbanerne i Nordsjælland med besøg
 • Miljøaktiviteter/opvarmning (fjernvarme)
 • Fremtidens affaldsproblemer, sortering-genbrug herunder ”negative” effekter ved miljø indsats.
 • Vinsmagning samt emner i forbindelse med gin

Bord 4: Benny Holst, Kenn H. Nielsen, Peter Nielsen-Hannerup, Bent Adstofte

 • Virksomhedsbesøg i Allerød
 • Foredrag om kunstsamlingen på Rådhuset
 • Præsentation af medlemmerne og dres interesser/spændende rejser.
 • Besøg af Allerøds naturvejledere/tur i efter årstiderne
 • Juleforkost
 • Vinsmagning med præsentation af distriktet de kommer fra
 • Præsentation af lokalhistorisk arkiv og forening
 • Præsentation af en slægtsforsker
 • Foredrag om krininal/musset, besøg samme sted

Bord 5: Per, Finn, Søren og Klaus

 • Ved udenbys ekskursioner aftale om samkørsel
 • Foredrag ved Søren: Københavns befæstning, Peter Lassen fra Farum, jernbanebygger i USA, Industrier langs Mølleåen, Røverhistrier i Rude Skov
 • Besøg i Ejby bunkeren
 • Besøg på Holmen Musset i Peter Schramm
 • Besøg på Kastellet
 • Keramik i Kattehale (Lasse Birk)
 • Finn fortæller om: Finn Harald Simonsen (entrepenør) Sortemosen i 60erne, Teglværkerne og deres grundlæggelse på egen
 • Besøg hos weibel
 • Geologi i Allerød ved geolog Steen Andersen
 • Allerød tid, gennemgang af historien og hvorfor Allerød blev international kend, navnemæssigt.
 • En pantefoged fortæller (Erik Lund)
 • Lær at drikke rødvin på den korrekte måde
 • Stephan Surrogue om Frankrig og de gule veste
 • Eu tidligere EF, Fransk ”fingeraftryk” på opbygning af EU
 • Aktieinvestering
 • 1 måned i Allerød i maj 1945 som øst flygtning, ved Niels Kirkegaard
 • Livgarden
 • Brugsen i Lillerød og Lynge to butikker med succes, hvorfor ved brugsuddelerne
 • Bofælleskaber herunder erfaring fra Frederikssund
 • Allerød Kommune en landskabsarkitekt ser på mulighederne for udbygning kontra bevarelse af grønne områder.

Yderligere assistance ved klubben (praktisk hjælp i styregruppen)

 • Kenn har tilbudt at hjælpe Helge ved programlægning og kommunikation med oplægsholdere.
 • Søren har tilbudt at hjælpe med IT, indtil vi får fast udstyr kan vi evt. låne udstyr.
 • John og Lars er kaffehold, indkøb af wienerbrød, kaffebrygning og indkøb af 2 fl. Vin til oplægsholdere.

 

28. oktober 2021

Introduktionsmøde

Velkomst: Helge bød velkommen og redegjorde for klubbens formål. Der blev henvist til Hemingway Club Danmarks Charter. Det er vigtigt, at medlemmerne får et ejerskab til klubben. Interessekort blev uddelt til hver enkelt deltager i orienteringsmødet. Mange er allerede retur, resterende vil til næste møde (torsdag den 4. november kl. 10-12 i Centerhallen 1. sal) blive indsamlet og være grundlag for en fremtidig aktivitetsplan.

Medlemskab:  Peter gav en orientering omkring medlemskab. Fuldgyldigt medlem er den enkelte, når der er indbetalt kr. 100 til Mobil Pay (tlf. 51 26 97 80). Fremmøde til torsdags møder er frivillige. Til dækning af kaffe, brød og vin til foredragsholder betales pr. gang kr. 25 på samme tlf. nr. i Mobil Pay.

Foredrag: Klaus fortalte i knap en time om Fritz Hansens Møbelfabriks historie fra 1872 til 1979. Fritz Hansen kom fra Nakskov og med høj ledighed i Danmark søgte mange til København, deriblandt Fritz. Flere rejste, da de ikke kunne få beskæftigelse i hovedstaden, videre til bl.a. USA via en udrejseagent i Nyhavn. Fritz Hansen blev i København og etablerede sig i Hindegade, senere i 1884 på Christianshavn. Samtidig var udfordringen leverance af træ, lang vej til København. Derfor købte Frits Hansen Lillerød Savværk i 1894. Træet kunne komme med banevogn fra Lillerød til Københavns Nordbanegård. I 1902 dør Fritz Hansen og sønnen Chr. E. Hansen bliver den dynamo i familiedynastiet som fører virksomheden igennem til efter krigen. Både med udbygget virksomhed i Lillerød og værksted og show room i Dronningensgade (1914-1965). I trediverne indgår de to sønner Poul og Søren i et triumvirat sammen med faderen i ledelsen af virksomheden. FH bliver international (afsætning til USA) og får licens fra Thonet til at fremstille den særlige Fritz Hansen stol. Både i træ og stål.  Senere AX stolen og fra 1950 i et samarbejde med Arne Jacobsen om Myren (tre ben) og syveren (3107). Sidstnævnte stol har – ved salget af virksomheden til Skandinavisk Tobakskompagnis Holding selskab, indbragt Fritz Hansen virksomheden en omsætning på mere end 4. mio. eksemplarer. Med stigende oliepriser (1973+1979) og konkurrence fra varehuse og gør det selv butikker (Ikea), kommer virksomheden ud med et underskud. Derfor sælges virksomheden 1979 til Skandinavisk Tobakskompagni, og en 100-årig epoke med familiedynasti er slut.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne