Nyborg – Afholdte møder

Tirsdag d. 15. marts 2022 kl 10.00 starter Hemingway Club på Vestervold!
Hemingway Club® er et nyt socialt netværk for voksne mænd fra Nyborg kommune i alderen 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab.
Man mødes tirsdag på Vestervold, Kgs Bastionsvej 2 om formiddagen en gang om ugen til kaffe (med mulighed for en lille skarp) og snak. Ofte skiftes man til at lave oplæg for hinanden om det der nu interesserer en eller nogen fortæller en historie fra et langt og spændende liv. Der er også mulighed for at arrangere fælles ture, biografbesøg, koncerter m.m. Det kræves ingen medlemsskab eller tilmelding at deltage i Hemningway club
Hemingway Club har haft stor succes i rigtig mange byer i Danmark og vi håber at det også bliver taget godt imod i Nyborg.

Hej medlemmer af Hemingway Club Nyborg

Referat fra mødet d. 22. marts hvor 12 medlemmer deltog.

Det blev besluttet at vi skulle tilslutte os Charter for Hemingway Club DK  ( styregruppen underskriver på næste møde)

Klubben har behov for at vælge en ”tovholder”/formand , og måske en sekretær. Det blev besluttet at styregruppen konstituerer sig næste gang (d. 29. marts)

Jeg har tilbudt at være kasserer for klubben, og tænker, at der kan være et samarbejde med Aktivitetsforeningen Vestervold omkring bankkonto og MobilePay.  Aktivitetsforeningens kontor kan også tage mod tilmeldinger og betalinger hvis vi f.eks. skal på ture.

Ang. Økonomi.  Selvom vi har besluttet at indledere/ foredragsholdere ”kun ”skal honoreres med et par flasker vin, så er der behov for en mindre  kassebeholdning.  Det blev derfor besluttet at opkræve et medlemskontingent på 100 kr.  gentages ved behov.

Det blev også besluttet at vi skulle melde HCN ind i Frivilligcenter Nyborg. Pris 350 kr/år. Det vil bl.a. betyde, at vi kan få hjælp til eventuelle fondsansøgninger, og vi får også adgang til annoncering og til en række printopgaver /Ub.

Vedr. betaling af medlemskontingent, så skal I vente lidt til jeg får det formelle på plads. ( Aktivitetsforeningens bestyrelse skal godkende, at vi opretter en konto og et MobilePay nr.)

Brainstorm om aktiviteter forår 2022

 • Forfatterskab v/Torben Kragh/29. marts
 • Oplæg om mit.dk og MitId v/Torsten Kobbernagel/5. april
 • Besøg på Dyrehavemøllen v/Jørgen Østerby
 • Slotsprojektet, Mette Gadegaard
 • Tour de France v/Tue Kempf helst i april/maj
 • Rundvisning Holckenhavn Slot
 • Forsvarsforbeholdet (foredrag) helst april/maj
 • Besøg Distilleriet
 • Besøg Ørbæk Bryggeri/Refsvindinge
 • Hvorfor bliver man dog fodbolddommer!!
 • Fængselspræst eller besøg på fængslet
 • Nyborg Fæstning /Lokalhistorisk Arkiv
 • Kørelærer
 • Minigolfturnering
 • Fibernet i Nyborg
 •  

Ref. Mads Midtiby

Dato: 05-4-2022
Mødet startede med en sang fra Højskolesangbogen.
Torsten Havde indlæg om MitID, og der var mange spørgsmål, så det tog 1½ time
Vi afsluttede igen med en sang.
Styregruppen:
Næste arrangement er på dyrehave Mølle. Vi møder på Vestervold og kører derud.
(OBS. Der er parkering på bådpladserne, Griffensund).
Arrangementet er ikke på plads endnu, og det bliver flyttet til den 19. april. Besked senere.
Vi må jo også konstatere, at den 12. april er i påskeugen (uge 15), så vi springer den mødedag over. Der er sikkert familiekomsammen i den uge og derfor frafald.
Der kom 13 medlemmer den 5. april. Vi er 19 medlemmer. 1 havde meldt afbud! Det får os til at indskærpe, at man melder afbud til mødedagene. Princippet må være, at alle kommer, i hvert fald alle, der har angivet kaffe og brød den foregående mødedag. Dukker de så ikke op, hænger foreningen på regningen, og så skal vi forhøje kontingentet! Det er muligt med kort varsel at bestille mere kaffe og brød, hvis der ikke er nok. Det er at foretrække, end der er for meget, vi ikke har fået penge for. Afbud kan meldes til Mads Midtiby eller enhver fra styregruppen.

 1. april. Besøg af en fodbolddommer.
 2. maj. Tur til Vindinge Kirke og have. Ved Torben Kragh Jensen.
 3. juni. Mette Ladegård. Slotsprojektet
  • Ref. Torsten Kobbernagel

Hermed et lille referat fra mødet i dag d. 19. april hvor vi var 10 deltagere.

Torsten havde fortalt, at vi ikke kunne komme på Dyrehave Mølle, og det var så tanken, at Kay Lund skulle fortælle om det at være fodbolddommer, og hvorfor man frivilligt stiller op til et ukvemsord eller to!

Kay var forhindret (Sygdom)

I stedet fik vi tid til en grundig præsentation af os alle, og der er tydeligvis mange kompetencer i vores gruppe.

Ref. Mads Midtiby

Hermed et lille referat fra mødet d. 26. april .

Der var 13 deltagere.

Jørgen Østerby fra Møllelauget indledte med at fortælle om Dyrehave Mølles historie fra 1850 frem til i dag. Derefter guidede han os op i den imponerende store mølle. Der ligger flere små videoer på nettet som viser møllen efter restaureringen.

Ref Mads Midtiby

17-05-2022

Søens Folk:

Ingolf Løth fortalte om sin lange tilværelse som sømand. Først som fisker, og siden som skipper på en række mindre  og større fragtskibe.

Ingolf fortalte bl.a. om et dramatisk havari i den Norske skærgård, og om en tur til det tidligere Østtyskland hvor de blev beskudt af en patruljebåd.

Torben Kragh fortalte om sine oplevelser i handelsflåden over 3 mdr.

På turen hjem fra Skt Petersborg, hvor de havde hentet en last tømmer, blev det orkan.  Dækslasten forskubbede sig og skibet krængede så meget at der kom vand i maskinrummet.  Der var ingen radio om bord. Redningsflåden var mistet, og nødraketterne virkede ikke.  Da dækslasten røg over bord, rettede båden sig igen, og mod alle odds lykkedes det at få gang i motoren og redde båden hjem.

Ref. Mads Midtiby

Hermed lidt fra vort møde her i dag den 24.05.2022

 • Der var mødt 8 deltagere
 • Mads fortalte om og viste videoer og PowerPoints fra sin tid som repræsentantskab og bestyrelsesmedlem i Andelsmejerierne/ARLA
 • Næste gang, den 31. maj gælder det besøg i Vindinge Kirke v/Torben Krogh. Vi mødes ved kirken kl. 10, og folk tager selv forplejning med.

Ole er så venlig, at han holder ved Frivilligcentret kl. 9.50, og tager evt. passagerer med til Vindinge!

 • HUSK: Den 7. juni er der fugletur på Volden, og vi mødes allerede kl. 8!!!!
 • Hemingway Club Danmark har inviteret til strategiseminar på mandag den 30/5. Interesserede kan henvende sig til Kay på tlf.: 40502617 mail: kays@lund.mail.dk

Men vær hurtig. Helst allerede i dag.

Bedste hilsener

Benny Thorsager Hansen

Referat 31. 05 2022

Kære alle, maj

I tirsdags var vi inviteret til Vindinge Kirke, hvor vi fik en meget grundig og interessant gennemgang af kirkens historie og arkitektur af Torben Krogh.

Og vi sluttede af med en rundvisning i Torbens imponerende flotte have.

Vi var 9 deltagere.

Ref. Benny T Hansen

Kære Hemingway Club,

Den 7. juni havde vi for første gang ekstern hjælp til at gøre os klogere!

Jens Ellegaard tog de 5 fremmødte HC-ere på en yderst interessant tur rundt på Nyborg Vold, hvor vi blev præsenteret for adskillige fugle, både i form af deres stemmer og kald, men også ved selvsyn; læg dertil spændende historier om fuglene og deres levevis. Bestemt værd at møde kl. 8 for!!

Desuden kunne Jens med indsigt underholde med fortællinger om områdets omskiftelige historie, inklusive et par røverhistorier.

Stor tak til Jens.

Ref. Benny T. Hansen

Den 21. var vi 8 fremmødte.

 • Nyt medlem: Kai Alsing, der er aktiv i Lokalhistorisk Arkiv. Han lovede at han den 5/7 vil vise en nyrestaureret film om Nyborg under og efter besættelsen!!
 • Kay orienterede om strategimødet, som han deltog i hos H.C. i Gentofte, bl.a. vil man oprette en decideret Hovedbestyrelse, en IT-afdeling til støtte for lokalklubberne, som der nu er 40+ af!!
 • Kay vil tage kontakt til den nyoprettede klub på Langeland for et evt. samarbejde.
 • Resten af formiddagen gik med længere drøftelse af natur- kontra kulturarv og ditto beskyttelse. Dyr-skov-kirke-slot og afrikanske hængeøregeder!!

Den 28. var vi 10 fremmødte.

 • Og her fortsatte snakken fra sidste uge med indgående drøftelser og meningsudvekslinger om natur, kultur, Vild med Vilje, krigen i Ukraine og meget andet interessant

Husk at møde op på tirsdag den 5., hvis du vil opleve premieren på filmen om besættelsen i Nyborg

Mvh

Benny T. Hansen

16. oktober bonsai – havevandring hos Per Baun Christensen

Så blev vi endnu en gang klogere da vi gik hjem, end vi var da vi kom.

Per fortalte og viste med stor entusiasme og indsigt frem af sin store samling af bonsai-planter (-skulpturer??)

Og så bød han efterfølgende på hjemmebagte boller og drikkevarer. Storartet arrangement.

Vi var 9 fremmødte.

På tirsdag er vi tilbage på Vestervold, hvor Minna vil fortælle om at være fængselspræst.

Bedste hilsener,

Benny

Den 4. oktober var vi 9 fremmødte mennesker + 2 hunde.

De 2 sidstnævnte var inviteret med af Per, der fortalte om hundetræning generelt og jagthundetræning specifikt.

De 2 gæster viste os hvad de havde lært gennem livslang læring, på græsset ved Slottet. Imponerende!

Benny

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne