Rudersdal 2 – afholdte møder

 

Foredrag den 23. marts 2023

Enten/Eller (om danske bladtegnere)

ved Claus Seidel

I et af datidens første satiriske hæfter, finder Søren Kierkegaard sig selv tegnet med det ene bukseben noget stumpet. Det er tegneren Peter Klæstrup, der har ført pennen tilbage i 1846 i redaktør Meir Goldschmidts nye og allerede populære Corsaren – og Søren Kierkegaard insisterer efterfølgende højlydt på, at han ikke vil gøres grin med.

Redaktøren er en pæn mand. så han freder filosoffen! Efter en rum tid er Kierkegaard igen på banen og er nu fornærmet over at han ikke bliver tegnet – og jo dermed ikke, underforstået, får omtale og bliver set i Corsaren!

Denne lille episode er et lille billede på bladtegnerens rolle i samfundsdebatten – det er kun for sjov, men også ramme alvor.

Den seneste sløjfe på forholdet mellem bladtegneren og ofrer har netop udspillet sig på Christiansborg:

På vejen ind til Snapstinget har jeg for Folketinget igennem flere år ophængt satiriske tegning af mine gode kollegaer. En flot gestus af Folketinget, der inviterer og køber tegningerne efter brug i aviserne – og hænger så at sige sig selv op – og ud.

Efter det seneste valg havde jeg indsamlet nye tegninger og havde netop hængt op.

Opringning fra kommunikationschefen: Folketingets nye formand har diskret bedt os udskifte et par af tegningerne. Vedkommende folketingsmedlem er lidt ked af det……

Jeg lover at fortælle i mit foredrag, hvem rette vedkommende er!

Foredrag den 16. marts 2023

I skyggen af Stalins terror: Dmitrij Sjostakovitj

ved Peter Filtenborg

Den russiske komponist levede i konstant angst for at blive hentet af først Stalins og senere efterfølgernes frygtede hemmelige politi, en skæbne mange af hans venner led. Det var derfor en nervøst tilknappet Sjostakovitj, der besøgte Danmark i 1973 for at modtage Lèonie Sonnings Musikpris. I dagbladet Politiken skrev Robert Naur om mødet med tidens førende russiske komponist: ” En kortlemmet, sandfarvet mand med en tæt hårsætning og et par svære nærsynsbriller har i nogle uger gået rundt iblandt os, lidt gangbesværet, støttet til sin kone. Tavst observerende, smilløs, tilknappet som en russisk militærattache.” Sjostakovitj blev her i næsten en måned, og vi var et par unge journalister, der fik et noget mere nuanceret billede af den ganske vist ofte tavse mand. Livet under Stalin lærte ham at holde kæft….undtagen i sin musik. Er den russiske tradition for undertrykkelse og terror vendt tilbage for vore dages kunstnere?

 

Netværksmøde den 9. marts 2023

Efter vor sædvanlige indledning og en til lejligheden valgt sang, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand.
Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 60.
Kræver IKKE tilmelding og/eller forudbetaling, men betales via Mobilepay ved mødets begyndelse. Efter spisningen har 3 medlemmer (Bo Johansen, Peter Sørensen og Lars Bjørn) påtaget sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at fortælle om et helt livs fakta.

 

Foredrag den 2. marts 2023

TanDektoren

ved k. Preben Olesen

 

 

Foredrag den 23. februar 2023

Rudersdal under besættelsen

ved Niels P. Stilling
Hvem var en del af modstandsbevægelsen, og hvordan foregik modstandskampen? Hvilken rolle spillede lokale under jødernes flugt til Sverige – og hvordan var livet under den tyske besættelsesmagt i lige netop Rudersdal?

Måske er du stødt på nogle af mindestenene i vores kommune, der fortæller om lokale faldne under 2. Verdenskrig og er interesseret i at vide mere om menneskene bag? Vær med, når Niels Peter Stilling, historiker, forfatter og fhv. museumsinspektør, i et spændende billedforedrag tager os med tilbage til et af de mørkeste kapitler i Danmarks historie og sætter lys på Rudersdal i årene 1940-1945.

 

Ud-af-huset-arrangement den 16. februar 2023

Årets første “Ud-af-huset-arrangement” går til Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund, hvor vi skal se udstillingerne “Willumsens Verden” og “Mellem Myte og Virkelighed”. Som bekendt er udbyttet ved et museumsbesøg mangedobbelt, når man har kyndige omvisere til sin rådighed, hvorfor vi har arrangeret sådanne.

Rundvisning på museet starter kl. 11.00. Nærmere enkeltheder om museet og de to udstillinger kan indhentes på museets hjemmeside:

Hjem • Willumsens Museum.

Efter rundvisningen går turen videre til restaurant “Bollinis”, Østergade 26 (ca. 700 m fra museet), hvori vi indtager en 2-retters menu incl. en øl/vand inden turen går hjem.

Vi har arrangeret fællestransport med udgangspunkt på Havarthigaarden, hvor vi mødes kl. 9.50. Vi fordeler os i det nødvendige antal biler med afgang kl. 10.00. De medlemmer, som stiller bil til rådighed vil få udbetalt kørselstilskud fra klubkassen med kr. 100.

Prisen for hele arrangementet er kr. 330 incl. entré, rundvisning, frokostmenu med drikke samt transport. Beløbet bedes indbetalt på klubbens Mobilepay 613868. Tilmelding til udflugten sker ved indbetalingen af deltagergebyret, som skal indbetales senest den 4. februar 2023.

Som sædvanlig gælder først-til-mølle-princippet, Vi har 40 pladser til rådighed.

Generalforsamling den 9. februar 2023

Den fælles bestyrelse for de tre Hemingwayklubber i Rudersdal Kommune indkalder herved til
generalforsamling 2023 på torsdag den 9. februar kl. 12.30 i Havarthigaardens store sal.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om overordnede foreningsforhold
3. Beretning fra de enkelte Klubber ved deres respektive formænd
4. Godkendelse af Foreningens/Klubbernes regnskab (bilag)
5. Godkendelse af kontingent for de enkelte Klubber
6. Behandling af indkomne forslag
7. Orientering om Foreningens/Klubbernes budget (bilag)
8. Valg af Foreningens formand i henhold til § 7:
Den nuværende formand Leif Vincentsen blev sidste år valgt for 2 år, og er derfor først på
valg til næste år (de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer udpeges af klubbernes Styregrupper).
9. Valg af Klubbernes Styregrupper I henhold til § 8 (bilag)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før
generalforsamlingen (dvs. senest den 19. januar 2023).
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver ikke tilmelding.

Foredrag den 2. februar 2023

Arkitekten Jean Fehmerling, hans liv og arbejder

ved Erik Fehmerling (hans søn)

Erk Fehmerling fortæller om sin far:

“Jean Fehmerling var et aktivt, initiativrigt og dynamisk menneske.

Født i Tyskland af dansk far i 1912. Efter endt bygningsteknikker uddannelse i 1933 flygter han til Danmark for, at skabe sig en tilværelse her. Får egen tegnestue i 1939 og dimitterer fra Akademiet i 1941.

Opfører mange store byggerier herunder de ikoniske Christiansgave og Skodsborgparken.

I min fortælling om min far er der personlige oplevelser samt en beretning om et spændende liv, hvor han på mange områder er på forkant med udviklingen.”

 

Netværksmøde den 26. januar 2023

Netværksmødet har efterhånden fundet sin form. Efter vor sædvanlige indledning og en til lejligheden valgt sang, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand. Vi satser på, at Bjørn har bestilt tilstrækkeligt af de populære fiskefileter.
Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 60.
Kræver IKKE forudbetaling, men betales via Mobilepay ved mødets begyndelse. Efter spisningen har 3 medlemmer (Kim Skaarup, Niels Vesth og Tom Hartvig Jensen) påtaget sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at fortælle om et helt livs fakta.

 

Foredrag den 19. januar 2023

DC-3 – En flyvende legende

ved Jørgen Klitten, DC-3 Vennerne

Douglas DC-3 er et propeldrevet fastvingefly, som revolutionerede lufttransport i 1930’erne og 1940’erne og er betragtet som en af de mest betydningsfulde fly nogensinde lavet både som passager-, transport- og militærfly.

Et fly af ovennævnte type er blevet overdraget Foreningen “DC-3 Vennerne” af Tøjhusmuseet mod at holde det flyvedygtigt i erkendelse af, at et fly bevares bedre ved at holde det flyvende end at stå uvirksomt på jorden udenfor.

Vi skal høre mere om denne legendariske flytype generelt og specifikt om K-682, der rullede ud fra fabrikken i USA den 3. april 1944. Vi skal høre om dens historie, dens mange funktioner og meget andet.

For tiden er flyvet “grounded”, da det står overfor en større og bekostelig hovedreparation.

 

Foredrag den 12. januar 2023

“Kysset i kunsten”

ved Rubi Cardel Gertsen, cand, pæd. et mag., ph.d.

Rubi præsenterer sig selv og sit foredrag:

Efter et langt liv inden for undervisning (folkeskole, Danmarks Lærerhøjskole og Undervisningsministeriet) er der nu tid til det mere hobbyprægede, som bl.a. omfatter foredrag om kunst og kunstnere.

Kys har mange former og mange betydninger. Det kan være en hilsen, et tegn på ærbødighed og kærlighed eller måske noget helt andet. Som motiv findes kysset i så godt som alle kunstarter. Jeg forsøger at følge kyssets vej fra vore tidlige forfædre til i dag gennem billedkunsten, også omfattende foto og film.

 

Foredrag den 5. januar 2023

El-markedet

 ved Per Bjerre Christiansen (HW2)

I konsekvens af den aktuelle energikrise foranlediget af krigen i Ukraine er vi nok alle blevet meget bevidste om vort forbrug af energi og ikke mindst prisen herpå. Den hastige udbredelse af el-biler har accelereret denne interesse, og mange af os går nok og skæver til forskellige App’s, der kan fortælle os om det mest hensigtsmæssige tidspunkt at oplade bilen, vaske tøjet m.v.

Per vil med udgangspunkt i sit mangeårige arbejde indenfor denne sektor fortælle os om prisdannelsen på el ud fra de Nordiske spotmarkeder og derivat-markedet på Nasdaq. Hør om alt fra magasinfyldninger til snedybder over vindmøller. Gennemgang af alle elementerne på din el-faktura. Forslag til App’s der kan bruges til at følge priserne samt forskellige forslag til markedsprodukter og forslag til at nedbringe dit forbrug.

 

 

Julefrokost den 15. december 2022 kl. 12.00 

December måned er en travl måned for os alle, hvor julen skal forberedes, gaverne købes og pakkes ind, deltagelse i julefrokoster etc., så derfor iler vi med at indbyde til Hemingway Club 2’s traditionsrige julefrokost. Alle har nu muligheden for at få plottet denne begivenhed ind i kalenderen, inden den er full-booket med alle de andre gøremål.

Vi har booket lokale hos Restaurant Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte, hvor vi mødes torsdag den 15. december 2022 kl. 12.00.

Menuen er som nedenfor nævnt med god, klassisk dansk julemad.

Karrysild & Kryddersild
Capers, fedt, løg, æg

Lun Hundestedfisk m/rørt Pickles

Gravad  laks m/Rævesauce

**********

Æbleflæsk

Svinekam m/Hjemmelavet Rødkål/rødkålssalat

Høns i Asparges i butterdej

**********

2 slags modne oste

Serveres m/tapenade, honningmandler samt tviele og kiks

Hjemmelavet Ris a la mande

Prisen for dette overdådige traktement er som udgangspunkt kr. 278,00 pr. næse, men da klubkassen er i stand til at yde et tilskud på kr. 128,00, bliver den endelige pris kr. 150,00. Drikkevarer for egen regning og afregnes direkte med serveringspersonalet.

Deltagerantallet er begrænset til 40 medlemmer og som sædvanlig gælder princippet om først-til-mølle. Man tilmelder sig arrangementet ved at indbetale kr. 150,00 til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller til Mobilepay nr. 613868. Absolut sidste frist for tilmelding er onsdag den 30. november 2022 (dvs. beløbet skal stå konto’en senest denne dag)– og please overhold venligst betalingsfristen.

Vi vil være meget taknemmelige, såfremt nogle af klubbens kreative og vittige medlemmer kunne forberede et lystigt indslag: en sang, en vittighed, en selskabsleg eller et eller andet som kan skrue latteren et niveau eller to op. Vi skal også score sidste års quiz, hvor vi skulle spå om visse begivenheder indtraf i 2022 eller ej.

 

Foredrag den 8. december 2022

Pilgrimsvandring “Camino Frances”

Ved John Stævnsgaard

John Stævnsgaard gik i maj-juni i år den fulde “Camino Frances”, som er på 800 km. Vandringen starter i Sydfrankrig og slutter i Spanien i pilgrimshovedstaden Santiago de Compostela. John gik turen på 32 dage med fuld oppakning på ryggen. Vi skal høre om turen og de tanker denne pilgrimsvandring har givet ham.

 

 

Foredrag den 1. december 2022

Mozart – mirakel, mysterium og myte

ved Peter Filtenborg

Peter Filtenborg er uddannet i musikvidenskab og har arbejdet 43 år i Danmarks Radio. Foredraget var visuelt ”krydret” med klip fra Milos Forman´s film ”Amadeus”, malerier og billeder af originalpartiturer.

Som menneske har Mozart hverken fysisk eller dannelsesmæssigt hørt til de største. 156 cm høj og verbalt i skrift og tale ofte ganske ”latrinær”. Mere positivt var hans humor (hvilket i øvrigt også skinner igennem i musikken) og fra tidlig barndom en berettiget tro på egne musikalske evner. Mozart voksede op i et hjem
præget af musik. Faderen Leopold var en berømt musikpædagog og fra tidlig barndom – 4 års alderen – var der sammen med søsteren ”Nannerl” musikundervisning og – udøvelse på skemaet – klaver, violin og søsteren sang også.

 

 

Foredrag den 24. november 2022

Krigen i Ukraine

ved Kristian Lindhart

Krigen i Ukraine har haft voldsom betydning for den europæiske sikkerhedsstruktur og måden verdens lande ser på hinanden. De europæiske lande er i gang med en oprustning, der skal gøre dem i stand til at imødegå aggression, især i en tid, hvor USA er nødt til at rette sin opmærksomhed mod Kina. Ruslands aggression er en moderne europæisk tragedie, der kan virke håbløs, medmindre vi lærer noget af den.

Kristian Lindhardt er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor han til dagligt arbejder som underviser i krigshistorie. Han har gennem sin militære karriere arbejdet som fører og chef i kamptropperne og som fører og underviser på Forsvarets skoler. Den viden har han siden den 24. februar anvendt til at oplyse danskerne om de militære operationer i Krigen i Ukraine.

 

Ud-af-huset-arrangement den 17. november 2022

Besøg på Medicinsk Museion

Medicinsk Museion er beliggende i Bredgade 62 og huser et universitetsmuseum, der udforsker og samler på medicinsk historie og kultur. Gennem fantasifulde og undersøgende udstillinger bygger de bro mellem den brede offentlighed og den nyeste forskning. De ønsker at uddybe forståelsen af sundhed, sygdom, krop og sind. Der er arrangeret en ”klassisk” rundvisning med guide for os, der ikke kræver en medicinsk uddannelse.

Under hensyntagen til parkeringsvanskeligheder i den indre by, er der er ikke arrangeret fælles transport, men vi foreslår, at man tager S-toget til Østerport station, hvor der er en rask 15 minutters spadseretur langs Kastel-voldgraven til museet. Alternativ Metrolinje M3 eller M4 til Marmorkirken. Under alle omstændigheder mødes vi uden for museets indgang kl. 11.25.

Efter besøget på Medicinsk Museion går vi til Restaurant Barock lige i starten af Nyhavn, hvor vi har arrangeret en frokost i form af en frokosttallerken bestående af 3 stk. smørrebrød (æg og rejer, friteret fiskefilet og roastbeef) samt en øl/vand.

Betaling for indgang, guidet tur og frokost udgør i alt kr. 280, som indbetales til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller via Mobilepay nr. 613868 så beløbet står på klubbens konto senest den 11. november 2022.

Vi har 30 pladser til rådighed, og helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis gælder først-til-mølle-princippet.

Foredrag den 10. november 2022

Store Epidemier og en enkelt mindre

ved Frank Jørgensen

Europa har gennem tiden været hærget af store epidemier af smitsomme sygdomme, der spredte død og skræk og rædsel. Den første store pest-epidemi omkring 1350, den Sorte Død, dræbte halvdelen af Europas befolkning og efterlod sine steder tomme landsbyer og huse. Man vidste ikke, hvad sygdommen skyldtes. Nogle mente, at det var Guds straf for menneskenes synder, mens andre troede, at det skyldtes en smittekim, miasma, der spredte sig gennem luft og vand.

Man kunne ikke behandle disse sygdomme. Kirken pålagde folk at skrifte og faste, mens datidens læger tidligt begyndte at isolere de syge, der ankom til en by. I havnebyerne indførte man 40 dages karantæne for skibe, der ankom med syge ombord. De blev henvist til en ø eller et afskærmet område, indtil man kunne være nogenlunde sikker på, at der ikke var smitte ombord. Denne isolationstaktik havde en vis effekt.

I vor levetid har vi været ramt af polioepidemier, årligt tilbagevendende influenzaepidemier. I dette perspektiv gennemgås den aktuelle coronaepidemi.

Der sættes også fokus på en enkelt mindre lokal epidemi (Kongens Lyngby).

Foredragsholderen er medlem af Hemingway Club Kongens Lyngby, tidligere overlæge specialist i intern medicin og medicinsk gastroenterologi og med en bred uddannelse bag sig bl.a. på Epidemisk afdeling på RH.

 

 

Netværksmøde den 3. november 2022

Netværksmødet kommer til at ligne de seneste netværksmøder. Efter vor sædvanlige indledning, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand.

Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 50. Kræver ikke forudbetaling, men betales på normal vis via Mobilepay eller bankoverførsel ved mødets begyndelse.

Efter spisningen har 3 medlemmer meldt sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at kommer ”rundt” om sig selv.

 

Foredrag den 27. oktober 2022

Har videnskaben køn?

ved Bente Rosenbeck, professor emerita ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 

Med udgangspunkt i bogen Har videnskaben køn? Kvinder i forskning fra 2014 vil jeg først se på tidlige feministiske tænkere og lærde kvinder før kvinder fik mulighed for at tage en uddannelse og gå på universitet. På hvilke måder bidrog kvinder tilbage i tid til viden og kundskab?

I 1875 begyndte kvinders indtog på universitetet, hvor jeg vil fortælle om de første kvindelige akademikere.

Det er både en succeshistorie og en historie om modstand og forhindringer.

 

Ud-af-huset-arrangement den 13. oktober 2022

Besøg på fregatten ”Niels Juel” ”F363” i Korsør

Vi har fået et venligt tilsagn fra chefen på ”Niels Juel” (som nævnt en passant er søn af vort medlem Peter Schultz-Larsen) om at aflægge et besøg på et af flådens store skibe, som har base i Flådestation Korsør, Sylowsvej 8, Korsør. Vi parkerer udenfor Port Nord, hvor der skulle være en stor parkeringsplads, for derefter at bevæge os ind på området til fods.

Vigtigt: Husk at medbringe et ID-kort med foto (kørekort, pas eller lignende)

Vi er blevet lovet en kort, mundtlig præsentation af skibet og dets opgaver efterfulgt af en rundtur på skibet alt i alt af ca. 1½-2  timers varighed, hvor vi kan stifte bekendtskab med forholdene på et moderne krigsskib.

Efter besøget tager vi til den lokale restaurant ”Madam Bagger”, Solens Plads 6, Korsør, hvor vi har bestilt 3 stk. uspecificeret smørrebrød samt en øl/vand pr. deltager.

Vi arrangerer fælles transport i egne biler med afgang fra Havarthigaarden kl. 9.00. Vi mødes lige 10 minutter før afgangstidspunkt, så vi kan få ”proppet” bilerne i tide.

Betaling udgør kr. 300 pr. næse, hvori der er inkluderet  kr. 100 i kilometerpenge. Den samlede sum i betalte kilometerpenge bliver fordelt ligeligt til de medlemmer, de lægger bil til. Betalingen bedes indbetalt til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller via Mobilepay nr. 613868.

Vi har 30 pladser til rådighed og som sædvanlig anvendes først-til-mølle-princippet. Sidste frist for tilmelding er mandag den 3. oktober 2022.

 

 

Foredrag den 6. oktober 2022

Om fremtidens energisystem

ved John Ammentorp

Verden, Europe og Danmark står overfor den mest ambitiøse og udfordrende ambition om opfyldelse af Paris aftalens mål om en maksimal temperatur stigning på 1,5 grader frem mod 2050. Fuld reduktion af CO2 af energiområdet er en vital faktor for at nå dette mål, men hvilke teknologier skal der bringes i spil, og hvilke landvindinger skal vi overkomme de næste tre årtier for at opfylde målet. Europe er det sidste år blevet ramt af en energikrise grundet krigen i Ukraine og Putins brug af Russisk gas som politisk våben. Hvilken indflydelse har energikrisen på klimakrisen. John Ammentorp har arbejdet med energiområdet i næsten 20 år og vil i forbindelse med foredraget forsøge at kaste lys over alle spørgsmålene med eksempler på mål, teknologier samt udfordringer.

 

 

Foredrag den 29. september 2022

Grønland rundt på 90 minutter

ved Erik A. Krage

Mit Grønlands-foredrag har titlen ”Grønland rundt på 90 minutter” – men hvis kun der er 60 minutter til rådighed finder vi også ud af det. Indholdet af foredraget er ikke kun fra min 2år som Stationsleder på Station Sirius Nord, men også fra 16-årige lederkarriere ved de grønlandske lufthavne, der har bragt mig rundt til samtlige beboede steder på den store ø. Der er naturligvis en del som alene holder foredrag om deres Sirius-tid, derfor har jeg fundet det mere interessant at fortælle om alle 18 spændende år i Grønland, der rummer anekdoter med mange kendte. Jeg garanterer at man ikke kun omkring sin viden om Grønland, får noget med sig hjem, men samtidigt også får rørt lattermusklerne.

 

Foredrag den 22. september 2022

30 års arbejde i NASA’s Space Shuttle Programme

ved Mariann Albjerg

Mariann Albjerg har i 30 år arbejdet i NASA’s Space Shuttle-program.

Mariann Albjerg kom med sin daværende mand til Houston i 1979. Med en uddannelse som kemotekniker og en fortid hos Haldor Topsøe, Radiometer og Danmarks Tekniske Højskole og med en enorm interesse for rumfart var det nærliggende at forsøge sig hos NASA. Hun fik et job, og fra 1979 til 2010 var hun en del af holdet. Hun har været involveret i omkring 50 af de tilsammen 133 succesfulde flyvninger med Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis og Endeavour. I 1999 flyttede hun til NASA’s hovedkvarter i Washington DC, hvor hun var Flight Integration Manager; nu var det hende, der havde det overordnede ansvar for og udvalgte de videnskabelige forsøg på rumfærgerne. Shuttle-programmet blev endeligt indstillet i 2011, og NASA har ikke siden stået for bemandet rumfart. Men Mariann Albjerg følger stadig rumforskningen fra sit hus i Rungsted. Lige nu arbejder hun på DTU Space som konsulent.

 

Foredrag den 15. september 2022

Fra lystbådehavn til kongehuset 

ved journalist Erik Schnettler

Erik Schnettler fortæller i causerende form om sit omskiftelige liv som journalist. Han startede som elev i Svendborg i slutningen af 1960’erne, hvor han som en af sine første opgaver skulle skrive om sejlsport men også skulle dække mange andre stofområder.

I 1973 kom han til København, til Politiken, hvor han fra 1975 til 1985 var kulturredaktør og chef for en broget skare af kulturjournalister.  Senere var han i 1988 med helt fra TV 2’s spæde start, hvor han senere bl.a. var chef for kanalens flagskib Eleva2ren og senere var med til at  lancere morgen-tv i Danmark.

Erik Schnettler fortæller også om en lang række programmer, han har lavet om det danske kongehus, hvor han har mødt en lang række af de kongelige.

 

Foredrag 8. september 2022

Gibraltars historie, rolle og befolkning

ved Jørgen Fogelstrøm

Jørgen Fogelstrøm skriver: “Jeg har i en årrække boet og arbejdet på Gibraltar og har efter min hjemkomst udviklet et foredrag om Gibraltar.

Mit foredrag handler om Gibraltars historie samt oplevelsen af Gibraltar og Andalusien som bopæl og arbejdsplads, herunder

– Gibraltars vigtige rolle gennem tiderne i både krig og fred.

– Halvøens rolle som brohoved mellem Afrika og Europa.

– Forsikringskoncernen Balticas rolle som bygherre på Gibraltar med svindel og konkurser under byggeriet.

– Dagligliv med smuglere, forskellige folkeslag samt religioner og sprog.

– Et spændende og oplevelsesfyldt ophold i et behageligt klima.

 

Foredrag den 1. september 2022

Om Tyskland og tyskerne

ved professor emeritus, dr. phil. Per Øhrgaard
(Foto: Mette Andersen)

Tyskland er i vinden lige nu. Det ellers så velsmurte land kæmper med energiproblemer eller kan i hvert fald komme til det og er udsat for – urimelig – kritik for sin adfærd i Ukraine-krigen. Den nye regering slås på mange fronter – undertiden også med sig selv – men de fleste fronter er tegnet op af de foregående regeringer. Angela Merkel er ikke længere synonym med den rolige hånd, men mere med mangel på rettidig omhu. Sydeuropas ulyst til at være solidarisk med Tyskland i en mulig energikrise er foruden meget andet også en tak for sidst for Tysklands optræden i finans- og gældskrisen omkring 2010.

Og vi ikke-tyskere kan måske være tilbøjelige til at glemme, at vi i almindelighed delte tyskernes syn på sig selv som nærmest usårlige, og at den tyske politik over for Rusland havde bred opbakning i Europa. At den i sidste ende ikke lykkedes, er ikke nødvendigvis det samme som, at den var forkert. Hvad havde alternativet været?

 

 

 

Netværksmøde den 21. april 2022

Netværksmødet kommer til at ligne de seneste netværksmøder. Efter vor sædvanlige indledning, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand. Vi forudser en livlig snak over bordet om sommerens mange oplevelser.

Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 50. Kræver IKKE forudbetaling, men betales via Mobilepay eller bankoverførsel ved mødets begyndelse.

Efter spisningen har 3 medlemmer meldt sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at fortælle om et helt livs fakta.

 

 Foredrag den 18. august 2022
Historien om Ellehammer
ved Lars Gudmand Pedersen

På www.tekniskmuseum.dk og www.ellehammersamling.dk er der en meget grundig gennemgang af historien om Ellehammer.
Se nogle af Ellehammers patenter her: 1899-1920, 1921-1946

Ellehammers historie
J. C. H. Ellehammer er i offentligheden mest kendt for sine tidlige forsøg på at konstruere en flyvemaskine. Anstrengelserne resulterede i, at han den 12. september 1906 gennemførte en cirkel- flyvning på 42 meter i 47 centimeters højde på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Flyet var tøjret til en pæl i midten af cirkelrund beton-startbane for ikke at ryge i vandet. Flyvningen blev i mange kredse i lang tid betragtet som den første i Europa. Men det er i dag almindeligt anerkendt, at æren tilkommer Santos-Dumont for en fri flyvning i Frankrig få måneder efter. Betonstartbanen, som stadig findes overgroet på Lindholm, er verdens første betonstartbane.
Inden da havde Ellehammer i 1904 konstrueret en motorcykel, som blev sat i serieproduktion. Motorcyklen blev drevet af en lille motor, han selv konstruerede på grundlag af en Peugeot-motor. Denne udviklede han bl.a. til en større trecylindret stjernemotor, som blev brugt i flyvemaskinen, i en bil og i 1912 i en helikopter, som er udstillet på Danmarks Tekniske museum. Ellehammer er herudover mest kendt for sit banebrydende arbejde med udvikling og produktion af karburatorer, pumper og brandslukningsudstyr.
Jacob Christian Hansen Ellehammer blev født d. 14. juni 1871 ved Vordingborg. Han blev udlært som urmager og senere ansat i forskellige mekaniske/elektromekaniske virksomheder i København. I en alder af 27 år startede han i 1898 sin egen virksomhed, "Hansen-Ellehammers Mekaniske Etablissement". I mange år lå den i Istedgade 119, men i 1920 flyttede han den til en ejendom bygget til formålet på Kildegårdsvej 20 i Hellerup nord for København. Samtidig skiftede virksomheden navn til "Ellehammers Laboratorium".
Ellehammer blev født i opfindelsernes tid. Og selv bidrog han hele livet med et utal af opfindelser. I tilknytning til disse fik han udstedt 59 patenter. Mange af patenterne blev også udtaget i udlandet. Antallet løb derfor op i 3-400 stykker.
Ellehammer døde den 20. Maj 1946. "Ellehammers Laboratorium" blev videreført af sønnen Hans F. H. Ellehammer, som siden midten af 1930-erne havde deltaget aktivt i virksomheden. Han koncentrerede virksomheden om udvikling og produktion af pumper og brandslukningsudstyr til især marine formål. Hvor faderen først og fremmest var den alsidige opfinder, var Hans Ellehammer også forretningsmand. Laboratoriet voksede og i 1973 var det nødvendigt at flytte produktionen til større lokaler i Glostrup.
Hans Ellehammer og hans hustru Edith oprettede i 1986 "J. C. H. Ellehammers Fond" til minde om J. C. H. Ellehammer og hans indsats inden for udviklingen af ny teknologi, herunder navnlig indsatsen ved flyvemaskinens udvikling".
Fondens stiftere efterlod sig ikke livsarvinger, og da den længstlevende, Hans Ellehammer, døde den 28. april 2004 arvede fonden stifterne, herunder aktierne i virksomheden, der nu hed "Ellehammer A/S".
Fonden har overdraget et stort arkivmateriale og mange genstande repræsenterende J. C. H. Ellehammers virksomhed til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Fonden solgte i 2017 Ellehammer A/S til Iron Pumps A/S - også ejet af en fond. Iron Pumps er en mangeårig samarbejdspartner, som viderefører produkterne fra Ellehammer A/S under navnet Ellehammer. På www.tekniskmuseum.dk og www.ellehammersamling.dk er der en meget grundig gennemgang af historien om Ellemhammer.

Se nogle af Ellehammers patenter her: 1899-19201921-1946

 

 

Foredrag den 11. august 2022

“Hvordan får jeg et langt og lykkeligt liv?”

ved Henrik Høyer-Hansen

Henrik Høyer-Hansen har gennem en menneskealder holdt foredrag, undervist og modtaget undervisning.

Henrik er uddannet i matematik, fysik og kemi, men også inden for sprog.

Han har bl.a. været  rejseleder i Mellemøsten og har været ansat på Tuborg i over 15 år.

Han er lokalt kendt som “PYTKONGEN” og skriver p.t. på PYT-bog nr.10.

Henrik har besøgt over 100 lande og har rejst jorden rundt flere gange.

På denne baggrund giver dette foredrag et bud på, hvordan man kan få et langt og lykkeligt liv.

 

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 16. juni 2022 kl. 13.15

Sommerfrokost

Årets sommerfrokost er henlagt til Københavns Golfklubs restaurant i Dyrehave.

Det anbefales at parkere på P-pladsen ved Springforbi. Der kan ikke køres til restauranten.

Kør ad Strandvejen. Ved Springforbivej drejes ind på P-pladsen. Parkering finder sted i de afmærkede parkeringsbåse.

Fra parkeringspladsen til fods under jernbanen og igennem den røde låge. Her finder du en kampesten, hvor en rød pil peger mod højre til KGK’s klubhus. Der er cirka ti minutters gang til klubhuset.

Frokosten består af:

2 slags sild serveret med æg, løg, kapers og dild

Pandestegt rødspættefilet serveret med remoulade og citron

Hønsesalat serveret med bacon og svampe.

Frikadeller serveret med rødkål og surt.

Æbletærte med rørt creme fraiche

Kaffe

Maden serveres som sharing ved bordet.

Vi starter kl. 13.15. Det lidt sene tidspunkt skyldes et foregående større arrangement. Vi vil så til gengæld have restauranten helt for os selv og håber derfor, at nogle af klubbens altid hitte-på-somme medlemmer kunne forberede indslag for at højne det i forvejen høje humør.

Prisen er kr. 250 og er incl. kaffe, men ekskl. drikkevarer. Klubkassen giver et tilskud på kr. 75, så prisen for disse herligheder kun bliver kr. 175. Beløbet indbetales til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller Mobilepay nr. 613868 senest den 1. juni 2022.

Vi har reserveret 40 pladser, som besættes efter det sædvanlige først-til-mølle-princip.

Vi ser frem til et stort fremmøde i forhåbentligt strålende solskinsvejr. Husk stråhatten og spadserestokken, men lad golfkøllerne blive hjemme denne dag.

Med venlig hilsen

Styregruppen

 

Foredrag den 9. juni 2022

Færøerne og Rigsfællesskabet

ved tidligere rigsombudsmand Søren Christensen

Vi lader Søren Christensen selv annoncere sit foredrag:

“Mit foredrag vil komme til at handle om Færøerne og Rigsfællesskabet. Det færøske samfund har indenfor en relativ kort årrække bevæget sig fra et fattigt samfund, hvor de fleste levede på et eksistensminimum  til et moderne og velstående samfund.  Parallelt hermed, er der på Færøerne sket en ”Nation Building”, hvor den færøske nationale egenart defineres ofte i kraft af sin modsætning til den danske. Udviklingen i forholdet til Danmark har blandt andet grundet heri  været præget af modsætninger og  kriser, men samtidig er Færøerne og Danmark tæt sammenknyttede med mange kulturelle, familiemæssige og forretningsmæssige bånd.

Aktuelt afsøger såvel Færøerne som Grønland grænserne for, hvilken handlefrihed de  har på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område  indenfor og potentielt udenfor rammerne af Rigsfællesskabet.

I foredraget vil jeg belyse udviklingen frem til Rigsfællesskabets status i dag, ligesom jeg vil pege på en række af de udfordringer såvel Danmark, Grønland og Færøerne står overfor i Rigsfællesskabet.”

 

Foredrag den 2.  juni 2022

Usædvanlige konstruktioner, broer og store kræfter!

ved Klaus H. Ostenfeld, Rådg. Civiling. Adjungeret professor, Aarhus Universitet. Fhv. Koncernchef CEO, COWI og fhv. president IABSE, Zürich, Schweiz.

En lang karriere i Danmark, USA og Frankrig og senest i Bangladesh har betydet arbejde med nogle af de mest usædvanlige og fantastiske konstruktioner, hvor traditionelle løsninger ikke slog til. Af og til i samarbejde med berømte arkitekter, som ikke umiddelbart lod sig overbevise om, at deres avancerede udformninger skitseret med fed blyant på transparent papir næppe kunne realiseres på grund af ignorance af tyngdekraften, usædvanlige kræfter og deformationer.  Af og til under forhold med enorme naturkræfter, jordskælv, orkaner, skibsstød, monsunregn, temperaturvariationer, meanderende kæmpefloder, og umulige funderingsforhold uden fast bund og meget andet. Af og til med dimensioner, der gjorde nyudviklede byggemetoder nødvendige med anvendelse af utraditionel tænkning.

Foredraget vil føre tilhørerne ind i en del af denne verden gennem konkrete eksempler, som illustrerer den spændende verden som ingeniør, hvor teorierne om store konstruktioner omsættes til praktiske ingeniørløsninger, der kan realiseres uden alt for stor risiko.

Konstruktionerne i foredraget omfatter bl.a. de olympiske konstruktioner for Olympiaden i Montreal 1976, tegnet af arkitekt Roger Taillibert, Paris, Farø, Storebælts- og Øresundsbroerne, rekord Normandiebroen i Frankrig samt kæmpe broerne over Jamunafloden og Padmafloden i Bangladesh.

 

 

Foredrag den 19. maj 2022

Københavns Metro

ved Erik Skotting

Københavns metro er det største byggeri i København siden Chr. IV byggede stort for 400 år siden.

De første metro-linjer åbnede i 2002 og 2007. Cityringen med 17 stationer stod færdig i 2019 og flere linjer er på vej

Erik Skotting, der er teknisk direktør for Metroselskabet, vil i dette foredrag berette om mange af de udfordringer, der er knyttet til gennemførelse af et stort infrastrukturprojekt midt i en hovedstad med mange interessenter og mange fysiske, miljømæssige, myndighedsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske udfordringer for bygherren.  Erik vil blandet andet berette om hvorledes byggeprocessen har været med forundersøgelser af arkæologi, jordbundsforhold og forekomst af eksisterende ledninger, udgravning til dybtliggende stationer 30-40 m under jordoverfladen og med tunnelboring nær skrøbelige bygninger fra middelalderen. Det krævede en særlige overvågningsindsats. De mange underjordiske stationers arkitektur er tilpasset de bydele, som de betjener og kravet har været at der kom dagslys ned på perronerne.

Metroens togløsning og dets fuldautomatiske styringskoncept samt trafikudviklingen siden igangsætningen vil også blive omtalt. Drift- og vedligeholdets tilrettelæggelse stiller særlige krav.

Metroselskabet har også fået overdraget opgaven som bygherre for den igangværende letbane

 

 

Torsdag den 12. maj 2022

Ud-af-huset arrangement

Besøg på Statens Naturhistoriske Museum

Hvor den venter en spændende helt nyåbnet særudstilling om NEANDERTALERNE, vores nærmeste uddøde slægtninge.

På baggrund af den seneste forskning giver udstillingen dig et nyt og nuanceret blik på neandertalerne, deres liv og møde med det moderne menneske.

Udstillingen udfordrer stereotypen om neandertalerne som vores primitive, forhistoriske kusiner og fætre. Den inviterer dig tilbage i tiden til neandertalernes verden, hvor du både kan opleve mammutjagt, det trygge husly og de daglige rutiner i familien. Her tegner sig et billede af ressourcestærke og dygtige forfædre til at klare sig i en verden præget af store farer og klimapåvirkninger. Neandertalerne uddøde for 40.000 år siden og kun vi, Homo Sapiens, står tilbage med nye udfordringer i fremtiden på jorden.

Det er en anmelderrost udstilling som har været vist på Moesgaard Museum og nu er tilføjet nye vinkler af eksperterne på Statens Naturhistoriske Museum.

På museet er der endvidere samtidig en meget flot fotoudstilling ”OPLEV VERDENS 100 BEDSTE NATURFOTOS”.

Vi mødes foran museet på Øster Voldgade 5-7 ca. kl. 11.30.

Den nemmeste måde at komme til museet er offentligt transport fra Holte st. 1) Bus 184 kl. 10:45, som stopper i Øster Voldgade 11:29 2) S-tog linje A mod Hundige kl. 10:50 med stop på Nørreport 11:11 og herefter 10 min gang til Øster Voldgade. Kystbanen kan naturligvis også anvendes.

Efter museumsbesøget går snakken over en let frokost på den nærliggende Restaurant ”Under Uret” ca. Kl. 13.00

Tilmelding: Prisen for Museumsbesøg og let frokost (ekskl. drikkevarer og evt. kaffe, der købes på stedet) er kr. 290 kr., som indbetales på Hemingway Club Rudersdal 2’s bankkonto 9570-12665733 eller via MobilePay på nr. 613868 senest torsdag den 5. maj.

Foredrag den 5. maj 2022

Rosenborg slot og dets skatte

ved Jørgen Hein

Rosenborg er et af Europas ældste skatkamre. For da svenskekongen førte sin hær over isen i februar 1658, samlede Frederik 3. dynastiets kostbarheder på Rosenborg, der siden har været hjemsted for regalier kronjuveler, pragtvåben og kunsthåndværk af bjergkrystal, halvædelsten, elfenben, glas, porcelæn, møbler m. m. I foredraget vil der blive givet eksempler på lidt af hvert ligesom samlingens juridiske status og drift vil blive kommenteret.

Jørgen Hein, der er uddanet historiker og kunsthistoriker, var museumsinspektør på Rosenborg og Amalienborgmuseet i Christian 8.s Palæ fra 1977-2018. Han har stået for nyopstillinger, arrangeret særudstillinger og skrevet bøger og artikler om de righoldige samlinger. Nævnes kan bl.a. The Treasure Collection at Rosenborg Castle. The Inventorie of 1696 and 1718. Royal Heritage and Collecting in Denmark-Norway 1500-1900, I-III, 2009 og Ivories and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle. Catalogue of carved and turned ivories and narwhal tusksin the Royal Danish Collection 1600-1875, I-II, 2018.

 

 

Foredrag den 28. april 2022

Norske tilstande 1940-45 med fokus på min familiekrønike.

Foredraget omhandler Norges situation under Nazitysklands invasion i 1940 og den efterfølgende okkupation 1940-45. Magne Aasen vil fortælle om hovedtrækkene i den norske mod-    standskamp samt inddrage sin egen families – iblandt – nok så dramatiske oplevelser under 2. verdenskrig.

Magne Aasen, født 1934 i Norge, amatørhistoriker og pens. civilingeniør – og ikke mindst medlem af HC2.

 

Netværksmøde den 21. april 2022

Netværksmødet kommer til at ligne de seneste netværksmøder. Efter vor sædvanlige indledning, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand.

Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 50. Kræver ikke forudbetaling, men betales på normal vis via Mobilepay eller bankoverførsel ved mødets begyndelse.

Efter spisningen har 3 medlemmer meldt sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at kommer ”rundt” om sig selv.

 

 

Foredrag den 7. april 2022

På bytur og ørkenvandring med Carsten Niebuhr

ved seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet

Foredraget præsenterer en af de vigtigste videnskabelige ekspeditioner i dansk historie: Den Arabiske Rejse 1761-1767 (hvem har ikke læst Thorkild Hansens fantastiske bog fra 1962 “Det lykkelige Arabien”). Der redegøres for ekspeditionens formål og forløb samt nogle af de vigtigste resultater, og foredragsholderen sætter især fokus på Carsten Niebuhrs rolle og hans grundige og nuancerede beskrivelser af den arabiske befolkning og de kulturer, han mødte på den lange rejse.

I øvrigt kan henvises til denne web-udstilling, hvoraf noget af indholdet vil blive brugt i foredraget:

https://www.sa.dk/da/moed-danmarks-historie/historier-fra-arkivet/carsten-niebuhr-og-den-arabiske-rejse-1761-1767/

 

 

Foredrag den 31. marts 2022

”På sporet af Den Transiranske Jernbane – en personlig beretning”

ved Jacob Saxild

Byggeriet af den Transiranske Jernbane i 1930’erne blev forestået af det danske ingeniørfirma Kampsax med dets chef Jørgen Saxild personligt i spidsen. Byggeriet er betragtet som en af de største danske ingeniørmæssige bedrifter nogensinde, og i 2021 blev jernbanen optaget på Unesco’s verdensarvsliste. Jørgen Saxilds barnebarn, Jacob Saxild, fortæller om dette fantastiske byggeris tilblivelse og betydning – både for familien, men også for verdenshistorien. Foredraget kommer omkring utrolige ingeniørmæssige udfordringer og præstationer, over kongelige skrøner og  2. verdenskrigs slagmarker, og den slutter med en køretur med banen i dag… En fortælling, der selv om den strækker sig over 100 år, er meget personlig og baseret på familiens egne oplevelser og historier.

 

 

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 24. marts 2022

Besøg på Esrum Kloster & Møllegår

Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted, er et kulturhistorisk museum og oplevelsesattraktion ved Esrum Kloster i Nordsjælland. På stedet findes en udstilling om Cistercienserordenen og klostrets historie samt en klosterhave med forskellige lægeurter. Desuden bliver der arrangeret forskellige særudstillinger.

”Mennesket i klosteret” og ”Magt i Himlens navn” er to let tilgængelige udstillinger, som kort og præcist beskriver datiden.

Særudstillingen på 2. sal med nyt syn på klosteret osv. er 18 bachelorprojekter ved kreative arkitektstuderende (plancher, modeller, ord).

Man kan gå rundt alene eller i små grupper og opleve de tre udstillinger på henad fem kvarter.

Herefter går vi til cafeen, hvor vi indtager en let frokost bestående af to styk smørrebrød pr. næse.

I henhold til sædvane arrangerer vi samle-transport i egne biler. Vi mødes på Havarthigaarden og fordeler os i bilerne med afgang kl. 10.45. Vi mødes ved indgangen til Klosteret kl. 11.30. Parkeringsplads er velmarkeret fra Frederiksværksvej (rute 205) sydfra med tilgang videre nordpå gennem Møllegården op til Klosteret. Passagerer betaler hver kr. 40,00 til den, der lægger bil til.

(Parkering på nordsiden i byen nærmest umuligt).

Medlemmer, som ønsker at deltage i denne spændende udflugt indbetaler kr. 245 til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller Mobilepay nr. 613868 senest mandag den 21. ds. Betalingen dækker indgang og frokost. Drikkevarer er for egen regning.

Deltager antal max. 30. Som sædvanlig fungerer det efter ”først-til-mølle-princippet”.

 

 

Foredrag den 17. marts 2022

Danmarks indvandringshistorie

ved Ole Hammer

Et overblik over den indvandring, der er foregået i de sidste 50 år.

I hvilken udstrækning det er lykkedes indvandrerne igennem tiderne at blive integreret i det danske samfund?

Med hvilken baggrund kommer de indvandrende og flygtningene, og hvad er det, der vanskeliggør en integration?

Hvilke metoder har været anvendt i integrationssammenhæng og hvad er lykkedes og hvad er mislykkedes og hvorfor?

Hvad kan man lære af historien og hvad vanskeliggør anvendelse af erfaringerne fra 50 års indvandringshistorie?

Hvor kan du som frontlinje-person se lyspunkter og håb for fremtiden og hvad forudsætter dette?

Ole Hammer er journalist og har siden 1970 været aktør på indvandrerområdet – først som redaktør af Fremmedarbejderbladet og siden i bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp og INDsam. Ole Hammer har skrevet en lang række bøger om integration og kulturmøde og har fungeret som rådgiver og konsulent på integrationsområdet for ministerier, kommuner, faglige organisationer, institutioner og virksomheder. I 1994 modtog han Dansk Forfatterforenings fredspris (Drassow legatet). Hans seneste bog, ”Bidrag til Danmarks indvandringshistorie – Halvtreds år i frontlinjen” fra 2019 førte til dannelsen af Indvandrerhistorisk Selskab i tilknytning til Immigrantmuseet.

 

 

 

Foredrag den 10. marts 2022

Globale megatrends

ved Investment Adviser Claus Willén, Jyske Bank

Verden er i hastig udvikling: Men vi har egentlig været i en eksponentiel stigende udvikling altid.

Vi kigger på de den globale virkelighed, vi befinder os i pt. som investor – politik, økonomi, udviklingstendenser.

Kan vi spotte megatrends? Kan vi bruge det i vores investeringer?

 

 

Foredrag den 3. marts 2022

Arbejdet forstået baglæns

ved sociolog Mads Christoffersen

I september 2019 udkom bogen Arbejdet forstået baglæns. Erfaringer fra 40 år arbejdsliv skrevet af sociologerne Mads Christoffersen og Niels Møller sammen med virksomhedskonsulent Lisbet Theilgaard. Bogen handler om, hvad der kommer ud at samle 12 forskellige faglige grupper seniorer og bede dem fortælle om de afgørende erfaringer fra deres arbejdsliv – og livet derefter.

Det har vi gjort med så forskellige faggrupper som pensionerede læger, sociologer, politifolk, sosu’er, ingeniører, bygningsarbejdere, IT-folk, bank-ansatte, teknikere, fabriksarbejdere, bibliotekarer – og så selvfølgelig journalister.

Vi har organiseret en række heldagsworkshops, som vi har kaldt Fortidsværksteder, hvor deltagernes mere end 5000 år samlede erhvervserfaring giver et fascinerende, sammensat, broget og lidt foruroligende billede af fire årtiers arbejdsliv: de stive og hierarkiske 60’ere, de vilde og kreative 70/80’ere som afløses af 90’ernes og 00’erne genkomst af kontrol og hierarki.

Den store faglige spredning viser også store forskellige i de erfaringer, som de forskellige fagliggrupper oplever i deres identitet og autonomi. Hvad betyder det for livet efter arbejdslivet? Er det f.eks. sådan, at er man én gang læge eller journalist, så er man altid læge eller journalist? Er man ingeniør eller sosu-assistent – så er det slut når man går på pension?

Vi har fundet noget som kunne tyde på det.

Mads Christoffersen (74 år) er kultursociolog, skribent og foredragsholder. Han har desuden udgivet bøgerne: Mænd der mister. Otte personlige historier om at miste sin kæreste til kræft (2016), Mord på Universitetet (2018) og De Gule Veste har ordet (2020). Sammen med sin hustru, radiojournalisten Eva-Marie Møller, skriver han hyppigt om franske forhold i magasinet La France.

 

Foredrag den 24. februar 2022

Indiansk livsfilosofi

ved cand. mag. Birthe Marie Kildsig

Vi skal i dette foredrag bl.a. høre om følgende delemner:

Den typiske indianer: Myte og virkelighed med fokus på Sioux.

Situationen før og efter den hvide mands komme.

Stammeorganisationens betydning for stammen og den enkelte.

Stammens 10 bud, religion og ritualer. Cirklernes idé og vejen til at blive et helt menneske i balance.

Kommunikation: Fjer, frisure og tegnsprog.

Situation efter indianerkrigene og op til nutiden.

 

 

Ud-af-huset arrangement den 17. februar 2022

Besøg på Haaning Collection

Torsdag den 17. februar 2022 tager vi på udflugt til Smørmosevej 16 i Bagsværd, hvor Haaning Collection har til huse. Haaning Collection er måske ikke kendt af så mange, da det er forholdsvis nyåbnet. Derfor kan en præsentation af det være på sin plads.

Vi lader Haaning Collection selv foretage den første præsentation:

”Haaning Collection kan være svær at sætte i bås. En del ser det som en kloning mellem et stort og unikt bilmuseum, et udflugtsmål og et oplevelsesunivers. Nogle kalder det et hyggeligt, forvokset hjem med en imponerende bilsamling, mens andre ser på det som en fascinerende, kulturhistorisk kulisse med plads, rum, muligheder og fleksibilitet. Heldigvis betyder det ikke noget, hvordan du ser det for begejstringen er sikret, hvad enten du er ung eller gammel, mand eller kvinde, og om du er bilnørd eller ej.”

Læs mere om Haaning Collection ved at følge dette link:

Haaning Collection – Et nyt bilmuseum, der begejstrer hele familien

Ifølge planen skal vi på en guided rundtur i samlingen med 2 kyndige guider startende kl. 11. Efterfølgende kl. ca. 12.30 er der arrangeret frokost bestående af 3 stykker smørrebrød incl. øl/vand i samlingens cafeteria.

Vi tager igen hensyn til klima og CO2-udledning ved at arrangere samkørsel i egne biler. Vi mødes derfor på Havarthigaarden kl. 10.30, hvor vi fordeler os i bilerne. Som sædvanlig betaler passagerer kr. 20 pr. næse til bilens fører.

Prisen for at deltage i denne spændende udflugt er kr. 315, som bedes indbetalt til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller Mobilepay nr. 613868. Deltagergebyret bedes indbetalt snarest og senest den 7. februar 2022.

 

 

Torsdag den 10. februar 2022

Generalforsamling i Foreningen “Hemingway Club Rudersdal”

Der afholdes generalforsamling i Foreningen Hemingway Club Rudersdal til afholdelse torsdag den 10. februar 2022 kl. 12.30.

Med indkaldelsen følger også bilag med oversigt over sammensætningen af Bestyrelsen samt de 3 klubbers Styregrupper, herunder hvilke medlemmer, der er på valg. Endelig er vedhæftet regnskab for Klub 2 samt for hele Foreningen.

Som det fremgår af indkaldelsen er der efter generalforsamlingen arrangeret en vinsmagning, hvor Holte Vinlager vil præsentere ”Vores favoritter” med smagsprøver af et passende udvalg af hvide (2) og røde vine (3-4). Dette arrangement kræver tilmelding i form af indbetaling af kr. 50 til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 eller Mobilepay nr. 613868.

Indbetaling skal ske snarest muligt og senest den 1. februar 2022.

 

 

Netværksmøde den 3. februar 2022

Som det også er bekendt tilstræber vi, at vi lærer hinanden lidt bedre at kende, og at derfor på skift lader de enkelte medlemmer komme til orde og præsentere sig ved at fortælle lidt løst og fast om deres familie-, uddannelses- og erhvervsmæssige forhold samt hobbies og interesser.  Efter spisningen har 3 medlemmer meldt sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at kommer ”rundt” om sig selv.

Spisningen foregår i øvrigt efter samme princip som de foregående gange. Alle hjælper til med at rigge til og rydde op. Der er ikke tilmeldingspligt, og har vi bestilt for lidt smørrebrød i forhold til fremmødet deler, vi “som brødre”. Har vi bestilt for meget, plejer det ej heller være et problem at dele de overskydende stykker.

Mødegebyret er denne dag fastsat til kr. 50 som følge af traktementets karakter. Kræver ikke forudbetaling, men betales på normal vis ved mødets begyndelse.

 

 

 

Foredrag den 27. januar 2022

Historien om firmaet Brüel og Kjær, Nærum

Ved pensioneret civilingeniør Svend Gade

Hør den spændende historie om to civilingeniører, Per Brüel og Viggo Kjær, der trods ugunstige tider startede et lille tomands-elektronikfirma, Brüel & Kjær i 1942. Efter krigen flyttede de til Nærum, hvor firmaet stille og roligt voksede sig til verdens førende producent af højkvalitets løsninger inden for især måling af lyd og vibration. I firmaets storhedstid i slut-80’erne var der flere end 2.500 ansatte på fabrikken i Nærum. Firmaet var repræsenteret kloden rundt med 30 datterselskaber samt yderligere mere end 50 salgs- og serviceagenter. 98% af produktionen gik til eksport. Det meste af foredraget vil fokusere på de første 50 år af historien, hvor de to grundlæggere og samtidigt meget store personligheder sad ved roret. Brüel var firmaets ansigt udadtil, mens Viggo Kjær styrede firmaet indadtil. I 1992 blev B&K solgt til et tysk holdingselskab og igen 8 år senere videresolgt til et engelsk holdingselskab. Det har givet store forandringer mht. kundefokus og omstruktureringer i arbejdsstyrken for bedre at kunne møde nutidens og fremtidens krav i den globaliserede verden og de hastigt ændrerede elektronik- og it-behov.
I 2017 fejrede firmaet sit 75 års jubilæum. I dag er B&K fusioneret med et tysk firma, HBM og kalder sig HBK (Hottinger Brüel & Kjær) og har samtidigt flyttet sit danske domicil nogle få km til Teknikerbyen i Virum.

Svend Gade er civilingeniør fra Danmarks tekniske Højskole (nu DTU, Lyngby) 1973 med speciale i akustik. Har i perioden fra 1980 til 2017 arbejdet som ”rejseingeniør” og anvendelsesspecialist med B&Ks mest avancerede løsninger. Har skrevet mere en 200 videnskabelige artikler til både konferencer og tidsskrifter samt holdt utallige præsentationer, foredrag og undervisningsforløb.

 

 

Foredrag den 20. januar 2022

10 år efter de arabiske forår

ved senior-forsker Lars Erslev Andersen, DIIS

Hvad er de dominerende konflikter i Mellemøsten 10 år efter de arabiske oprør og hvorfor endte de autoritære kræfter med at vinde? Hvad betyder for regionen og Europa, at USA neddrosler sit engagement i Mellemøsten og at Kina er på vej ind?

 

 

Julefrokost den 16. december 2021 kl. 12.00

December måned er en travl måned for os alle, hvor julen skal forberedes, gaverne købes og pakkes ind, deltagelse i julefrokoster etc., så derfor iler vi med at indbyde til Hemingway Club 2’s traditionsrige julefrokost. Alle har nu muligheden for at få plottet denne begivenhed ind i kalenderen, inden den er full-booket med alle de andre gøremål.

Denne gang har vi booket lokale hos Restaurant Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte, hvor vi mødes torsdag den 16. december 2021 kl. 12.00.

Menuen er som nedenfor nævnt med god, klassisk dansk julemad.

Karrysild & Kryddersild
Capers,fedt,løg,æg

Lun Hundestedfisk m/rørt Pickles

Gravad  laks m/Rævesauce

**********

Æbleflæsk

Svinekam m/Hjemmelavet Rødkål/rødkålssalat

Høns i Asparges i butterdej

**********

2 slags modne oste

Serveres m/tapenade,honningmandler samt tviele og kiks

Hjemmelavet Ris a la mande

Prisen for dette overdådige traktement er som udgangspunkt kr. 268,00 pr. næse, men da klubkassen er i stand til at yde et tilskud på kr. 118,00, bliver den endelige pris kr. 150,00. Drikkevarer for egen regning og afregnes direkte med serveringspersonalet.

Deltagerantallet er begrænset til 40 medlemmer og som sædvanlig gælder princippet om først-til-mølle. Man tilmelder sig arrangementet ved at indbetale kr. 150,00 til klubbens bankkonto nr. 9570-12665733. Absolut sidste frist for tilmelding er tirsdag den 30. november 2021 (dvs. beløbet skal stå konto’en senest denne dag – og please overhold venligst betalingsfristen.

Vi vil være meget taknemmelige, såfremt nogle af klubbens kreative og vittige medlemmer kunne forberede et lystigt indslag: en sang, en vittighed, en selskabsleg eller et eller andet som kan skrue latteren et niveau eller to op. Vi får restauranten for os selv, så vi behøver ikke lægge bånd på os.

 

 

Foredrag den 9. december 2021

Muslimernes Muhammad – og alle andres

ved professor Jakob Skovgaard-Petersen

 

Man ved meget lidt om den historiske Muhammad blandt andet fra Koranen, men gennem tiderne har der været meget forskellige opfattelser om, hvordan profeten skulle opfattes. I 2020 udgav professor Jakob Skovgaard-Petersen bogen “Muslimernes Muhammed – og alle andres”. Mennesker former deres hellige mænd, kvinder og guder, som de vil, og Muhammad er derfor sine tilhængeres udtryk mere end sit eget. Muslimer har givet deres billede og mange forskellige billeder, fordi der aldrig har været én slags muslimer eller én slags islam, og andre end muslimer har også tegnet deres billede, alt afhængig af, hvad man ville opnå. Muhammad-krisen i 2005 kan bl.a. forklares som et udtryk for forskellige opfattelser af profeten som person.

 

 

 

Foredrag den 2. december 2021

Nordboere eller de norrøne grønlændere

ved museumsinspektør Jette Arneborg

Dette spændende foredrag handler om de nordiske kolonister, der slog sig ned i Sydvestgrønland i slutningen af vikingetiden.

I slutningen af 900-årene slog nordiske bosætterede sig ned to steder i Vestgrønland. I fjordene omkring byerne Narsaq og Qaqortoq i det sydligste Vestgrønland og i de indre fjordområder ved Nuuk. I næsten 500 år opretholdt de et samfund baseret på landbrug, fangst og handel med Nordeuropa.

Hvem var kolonisterne? Hvor kom de fra? Hvordan levede de? Og ikke mindst, hvad skete der med dem?

I foredraget vil museumsinspektør og seniorforsker Jette Arneborg fortælle om nordboernes liv i Grønland på baggrund af den allernyeste viden om livet i nordbobygderne, kontakterne til Europa, herunder til kirken og øens affolkning i sidste halvdel af 1400 – tallet. Vi ses på torsdag, hvor vi får meget spændende nyt at vide om vores ombejlede partner i Rigsfællesskabets fortid, længe før Hans Egede koloniserede Grønland fra 1721.

Netværksmøde torsdag den 25. november 2021

Som bekendt er Netværksmøderne indført for at få lejlighed til at udvikle de sociale sider af klublivet. Vi har derfor ikke et specifikt foredrag denne dag.

Vi fortsætter de gode takter fra vort seneste Netværksmøde og starter mødet med at spise et par stykker smørrebrød sammen og får os forhåbentligt en hyggelig sludder i en lille times tid over maden. Til gengæld er kaffen og det bløde brød droppet denne gang.

Efter spisningen har 3 medlemmer meldt sig til at lave en kort præsentation af dem selv (PPP). Vi møder jo som regel hinanden i møder, der har et strikte program, hvor der måske ikke altid er mulighed for at lære hinanden at kende. PPP’erne er en god lejlighed til at høre lidt mere om hverandres baggrund og historie.

Spisningen foregår i øvrigt efter samme princip som sidst. Alle hjælper til med at rigge til og rydde op. Der er som sidst ikke tilmeldingspligt, og har vi bestilt for lidt smørrebrød i forhold til fremmødet deler, vi “som brødre”. Har vi bestilt for meget, finder vi sikkert også ud af at dele disse.

For 2 styks smørrebrød og en pilsner/vand betales kr. 50 til klubkassen via Mobilepay.

 

 

 

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 18. november 2021 kl. 13.00 (bemærk tidspunkt)

Besøg på DieselHouse

DieselHouse er ikke blot et museum, men også et oplevelses- og videnscenter, hvor besøgende kan komme og lære om dieselteknologien, den historiske og nuværende betydning for samfundet, samt dens fremtidsperspektiver. Alt efter de besøgendes forkundskaber kan man enten blive klogere på dieselmotorens basale funktion eller læse de seneste tekniske landvindinger fra MAN Energy Solutions udviklingsafdeling.

DieselHouse har hyppigt besøg af alt fra folkeskoleklasser og gymnasieklasser, der kommer for at gå rundt på egen hånd  og evt. se en motorstart, til grupper af maskinmester- og ingeniørstuderende, der kommer for at modtage undervisning i dieselteknologi.

Der er mulighed for at gå rundt på egen hånd og se de udstillede genstande. Kl. 14.00 bliver der lejlighed til at se en af de helt store motorer starte.

Vi mødes udenfor på parkeringspladsen. Ingen tilmelding nødvendig. Gratis adgang

DieselHouse er beliggende Energiporten 8, København SV. Der er gode parkeringsmuligheder, husk blot at blive registreret i Receptionen. Vi tænker på CO2-udslippet og arrangerer fælleskørsel i egne biler med udgangspunkt fra Havarthigaarden. Vi mødes derfor på Havarthigaarden kl. 12.20.

For de af vore medlemmer, der har lyst til forinden at spise et par stykker smørrebrød, kan vi anbefale et besøg på den lidt spøjse og anderledes café beliggende Sejlklubvej 10 i Sydhavnen ”Café Syd 1” – god servering ved vandkanten – åbner kl. 11.30. De interesserede i fælles frokost inden besøget på Dieselhouse mødes kl. 10.40 ligeledes på Havarthigaarden.

I begge tilfælde betaler passagerer benzinpenge med kr. 20 til chaufføren.

 

 

 

Foredrag den 11. november 2021

Honningbiernes historie og livstil m.m.

Ved ingeniør Vagn Kildsig

Biernes bestøvning har afgørende betydning for det, vi mennesker og dyr lever af.

Biernes historie: Starten for ca. 100 mio. år siden til i dag, hvor de er et husdyr.

Deres evne til at klare sig næsten overalt på jorden og i al slags vejr.

Deres sanser, liv, opbygning og indretning af deres bolig, evner til at finde vej og hvordan de kommunikerer og samarbejder.

Individ og familie – en superorganisme.

Biernes produkter: Honning, pollen, propolis, voks, gelè royal og gift. Både historisk og i vore dage har produkterne stor betydning og ikke kun for bierne.

Biavlens organisering og forskning.

 

 

 

Foredrag den 4. november 2021

Er vi alene? Foredrag om exoplaneter og jagten på liv i rummet

ved Gunver L. Vestergård, ph.d

I 1995 blev en af de største opdagelser i den moderne astronomi gjort, da man fandt en planet omkring en anden stjerne end Solen. I dag ved vi, at der er milliarder af disse exoplaneter i vores galakse, og at Jorden slet ikke er alene. Men er livet? Ph.d. Gunver Lystbæk Vestergård er til daglig videnskabsjournalist på Weekendavisen og forfatter til bogen Fjerne kloder. Hun vil fortælle om, hvordan dette nye verdensbillede har taget astronomerne på sengen og gjort jagten på udenjordisk liv mere relevant end nogensinde før. Vi skal besøge planeter sortere end kul, tungere end bly og varmere end Solen. Planeter vi aldrig troede kunne dannes. Og vi skal besøge planeter lige tilpas små, faste og lune til, at livet måske har fået fodfæste. Nu er næste skridt at lede efter små livstegn på dem og ultimativt komme derud. Det bliver helt sikkert et foredrag, som vender op og ned på din forståelse af Universet, os selv og livet.

Gunver medtager en del eksemplarer af sin bog “Fjerne kloder”  til salg efter foredraget. Den vil koste 200 kr. og hun modtager penge via MobilePay.

 

 

 

Foredrag den 28. oktober 2021

Alle slægter har en historie – vil vi høre den?

Ved pensioneret chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen

Hvis man hverken er efterkommer af kongelig, adelig, gejstlig eller militær slægt er der grænser for, hvor meget materiale der ligger i arkiverne. Og der er også en grænse for, hvor mange generationer man så kan kortlægge. På trods af den udfordring, er det muligt at finde interessante historier om slægtens aner. Sten vil komme med konkrete eksempler på historier fra sin egen slægt, og til inspiration fortælle om, hvordan han har fundet oplysningerne. Og det dilemma der kan opstå, hvis man graver så dybt, at man finder oplysninger, som man strengt taget ikke behøvede at vide!

Sten har arbejdet med slægtsforskning i 40 år og har opgivet at skrive ”Slægtens fuldstændige historie”. Men familien slipper ikke så let, så Sten kommer med sit bud på, hvordan man så kan formidle slægtens historie.

Sten Skovgaard Larsen har i sin politikarriere primært arbejdet med efterforskning, herunder været efterforskningsleder i Terrorsagen fra Glostrup og Rockeren der blev sprunget i luften. Derudover har han undervist i efterforskning på Politiskolen.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Logo-hemingway.jpg

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 21. oktober kl. 10.50-14.00 (bemærk ændret tidspunkt)

Vandretur ved Næsseslottet

Som opfølgning på det tidligere afholdte foredrag af K. Preben Olesen: “Om 2 store bygmestre i Søllerød – deres landsteder og haver” i 2019 indbydes medlemmerne til en efterårsvandretur i det smukke område med foredragsholderen som guide.

Frederick de Coninck var en af den ”florisante periodes” rigeste mænd. Sammen med sin ven, den belgiske dragon oberst Drevon, skabte de Næsseslottets haveanlæg.

Som den første ”romantiske have” i Danmark dannede den inspiration til lignede anlæg rundt om i landet. Den ”romantiske have” efter engelsk forbillede var udsprunget af Roseaus filosofiske tanker om den sværmeriske naturglæde – et modstykke til Barokkens symmetriske havestil som f.eks. på Gammel Holtegaard. Landskabets særprægede og smukke natur blev formet og forsynet med diverse tiltag under devisen:

”Gud har skabt naturen – mennesket har forskønnet den”.

I løbet af få år (1782 – 86) formåede bygherren på den korte tid at strukturere og kultivere sine jorde fra Kongevejen, grave Furesøkanalen, genopbygge avlsgården, opføre sit sommerlandsted Næsseslottet samt forsyne haven med eksotiske træer, seværdigheder og mindesmærker.

Kan vi stadig fornemme noget af fortidens pragt inden for landskabs og havekunst?

Vores vandretur foregår efter Drevons gamle landkort, som udlånes i lamineret udgave. Jeg vil jeg vise jer – samt fortælle om nogle af herlighederne.

Mødetid og -sted:                      Kl.  10.50           Parkeringspladsen ved restaurant ”Jægerhuset”

Start:                                             Kl.  11.00           Varighed af travetur ca. 5-6 kvarter. Egnet fodtøj og øvrig beklædning (tjek vejrudsigten)

Badehuset:                                   Kl.  12.00           ”Vinterbadeklubden Furesøens venner”. Inspektion og en dram

Frokost:                                        Kl.  13.00            Restaurant Jægerhuset”

Deltagelse koster kr. 300 (betaling for frokost incl. en øl/eller vand). Deltagelse begrænset til 30 medlemmer.

 

 

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Logo-hemingway.jpg

Foredrag den 14. oktober 2021

De 17 Verdensmål i hverdagen

Ved foreningens formand Anette Rosholm

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

  • Hvorfor har vi dannet foreningen Verdensmål i Hverdagsliv?
  • Hvad er vores formål?
  • Hvordan hjælper og inspirerer vi hinanden og andre med at oversætte verdensmålene til handlinger i hverdagen og få nye vaner for livet?
  • Hvilke konkrete handlinger har vi taget initiativ til?
  • Hvilke ideer, handlinger og nye vaner kunne I blive inspireret til og hvordan inspirerer I andre ?

De 17 Verdensmål | Verdensmålene – for bæredygtig udvikling (verdensmaalene.dk)

 

 

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Logo-hemingway.jpg

 

 

Foredrag den 7. oktober 2021

PLASTENS SUCCESHISTORIE OG BAGSIDEN AF MEDALJEN

v/ Peter Skov, fhv. dir. For Plastindustriens brancheforening.

 

Hvorfor er forbruget af plast steget med 3-4 pct. pr år siden 2. verdenskrig? Hvorfor har plasten ”vundet” materialekapløbet over metaller, pap & papir og glas? Det vil jeg fortælle om ved at belyse fordelene ved at bruge plast i stedet for andre materialer som emballage og beklædning, i byggeriet, i luft- og rumfart, sejlads, i biler og busser, ja selv i cykler. Plastik spiller også en stor rolle i elektronikindustrien og inden for medicinske produkter samt vindmøllebranchen. Og hov, lad os ikke glemme legetøj, sportsrekvisitter og sikkerhedsudstyr. Ja ja, jeg skal nok fatte mig i nogenlunde korthed.Ingen roser uden torne, og dem har plastik selvfølgelig også. Nogle vil sige i rigeligt mål for miljø og klima især. Jeg vil belyse nogle af udfordringerne og lægge op til en diskussion af, hvordan udfordringerne med plast bedst håndteres. Er det prisen værd at bruge plast i det omfang, vi gør det? Kan vi ændre på forbruget af plast på trods af den historiske vækstkurve for plastforbruget? Er konsekvent genanvendelse en løsning?

 

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Logo-hemingway.jpg

 

Netværksmøde torsdag den 30. september 2021

Som bekendt afholder vi et par gange i hvert halvår et Netværksmøde, hvor der ikke er indbudt en foredragsholder, men at vi fastlægger en dagsorden, som giver os mulighed for at udveksle synspunkter og holdninger i større udstrækning, end vi ellers har mulighed for ved vore normale foredragsmøder.

Vi har erfaret, at det ved vore udflugter, hvor vi har kombineret det med en fælles spisning, gives medlemmerne større mulighed for at lære hinanden at kende ved den almindelige snak om løst og fast over maden. Til det aktuelle Netværksmøde har vi derfor forsøgsvis arrangeret det sådant, at vi starter mødet med en fælles frokost i form af et par stykker smørrebrød pr. næse (bestilt i byen) med en tilhørende øl eller vand.

Da vi ikke bruger tilmelding til vor møder, er det naturligvis muligt, at vi enten kommer til at bestille for lidt eller for meget smørrebrød. Det sidste er ikke noget problem, mens det i førstnævnte situation måske må skære noget smørrebrød over i halve for at få det til at række.

Mødegebyret kan til dette møde af indlysende grunde ikke holdes på de sædvanlige kr. 20, men sættes til kr. 50.

Dagsordenen for mødet er i øvrigt følgende:

12:30 – 12:40   Indledning

12:40 – 13:30  Frokost og uformelle samtaler ved bordene, herunder om idéer og ønsker fra medlemmernes om foredrag / foredragsholdere.

13:30 – 14:30 Dialog om emnerne:

Fast kontingent (oplæg Henning)

At skabe større mødedeltagelse? (oplæg Leif)

Interessegrupper (oplæg Bjørn)

Personpræsentationer (oplæg Leif/Flemming)

Forplejningsgruppe (oplæg Lars)

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Logo-hemingway.jpg

Foredrag den 23. september 2021

Keynes – en radikal optimist

ved Ole Olesen, cand.polit og har skrevet om Keynes i Weekendavisen, Kristeligt Dagblad og Information.

John Maynard Keynes var den største økonom i det 20. århundrede.

Han var med til at styre Englands økonomi igennem såvel første som anden verdenskrig, og han var manden, der indså – og rådgav om – hvordan man skulle bekæmpe den dybe økonomiske krise i i 1930’erne, hvor han blev hele verdens økonomiske konsulent.

Han var ikke socialist, men det  var ham, der skabte politisk accept af, at ingen andre end staten kan løfte ansvaret for at sætte ind mod økonomiske kriser.

Det var også ham, der nådesløst kritiserede sejrherrerne i 1. verdenskrig for deres politik over for Tyskland.

 

 

 

Foredrag den 16. september 2021

“Lyt langsomt! – Musikoplevelse er livskvalitet”

ved Christian Koch, som af mange er kendt som professoren, der forholder sig

til debatkulturen i dansk politik eller til de retoriske træk ved statsmænds taler, har i år skrevet en bog sammen med sin datter, den professionelle cellist Julie Tandrup Kock om musik. Bogens titel er der det samme som titlen på dette foredrag. ”Begge nærer en meget stor kærlighed til musikken og forståelse for musikkens livsnødvendighed og dette formidler de med største pædagogiske klarhed” – sådan siger den internationalt kendte komponist Hans Abrahamsen på bogens omslag.

Bogen, der har fået en meget begejstret modtagelse, åbner klassisk musik for læsere, der ønsker at få mere oplevelse, glæde og livskvalitet ud af musik. Bogen veksler mellem kapitler om to af Johan Sebastian Bachs suiter for cello og kapitler om musik og mennesker. Bogen svarer i disse kapitler på spørgsmål som ”Hvad gribes vi af i musik? ”,”Hvad sker der i hjernen, når vi hører musik?” og ”Hvordan ligner musik og sprog hinanden?”.

”På måder hvor alle vil kunne følge med, beskriver de detaljer i musikken og udforsker virkemidler og de store følelser, vi oplever, når vi hører musik, men som det kan være svært at sætte ord på. Det hele udstråler viden, respekt og kærlighed til materialet og frem for alt en stor passion for deres mission.” De ord kommer fra en anden kendt musiker, Frederik Øland fra Den Danske Strygekvartet.

Som Politikens anmelder skrev som overskrift i sin anmeldelse: ”Far og datter har skrevet en bog, som er frygtløs, engageret, glædesfyldt og livsklog”. På denne baggrund har vi i sandhed noget at glæde os til, når vi skal høre Christian Kock’s foredrag i Hemingway Club Rudersdal 2. Christian har lovet at medbringe bøger til mødet, således at de interesserede kan købe dette roste værk til en særpris.

Foredrag den 9. september

Novo Nordisk historie
ved advokat Anders Jensen

Novo Nordisk startede op i en kælder på Onsgårdsvej i Hellerup i 1923 for at blive en af verdens førende farmaceutiske virksomhed og blive den største indenfor insulin.

Historien handler om 3 personer: doktor Hagedorn og brødrene Thorvald og Harald Petersen. De tre var sammen det første år. Men så startede brødrene Novo Insulin i 1925 og Hagedorn fortsatte med Nordisk Insulin.

Kampen mellem de 3 personer og de virksomheder, de havde startet, fortsatte indtil 1989 hvor de 2 virksomheder gik sammen. Anders Jensen fortæller også om tiden efter fusionen og til i dag.

Novo Nordisk er Danmarks målt på omsætning næststørste virksomhed, der i øvrigt i 2018 tjente dobbelt så meget som de tre næstbedst indtjenende, store virksomheder A.P. Møller Mærsk, Lego og Carlsberg tilsammen, og hvis eksport er næsten uberørt af Corona-pandemien!

Anders Jensen er advokat og har været afdelingsleder i Novos juridiske afdeling i over 25 år. Han kender virksomheden ud og ind og holder et foredrag om, hvordan Novo Nordisk startede op i en kælder på Onsgårdsvej i Hellerup i 1923 for at blive verdens førende farmaceutiske virksomhed og blive den største indenfor insulin.

Foredrag den 2. september 2021

Niels Bohr og hans institut på Blegdamsvej

ved professor emeritus Helge Kragh

Sammen med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard hører Niels Bohr til vort lands mest internationalt berømte koryfæer. For 100 år siden grundlagde Bohr det institut på Blegdamsvej, der i en lang periode var kendt som ”fysikkens Mekka”, og året efter blev han tildelt nobelprisen. Foredraget vil fokusere på Bohrs atomteori og hans videre arbejder med især kvantemekanikkens fortolkning og atomkernernes fysik, herunder fysikkens bag atombomben og hans rolle under 2. verdenskrig. Jeg vil nok også komme ind på forholdet mellem Bohr og Einstein, både på det personlige plan og med hensyn til de fysiske teorier.

Helge Kragh er emeritus professor i videnskabshistorie ved Niels Bohr Instituttet og oprindeligt kandidat fra samme institut. Han har i bøger og artikler beskæftiget sig med Bohrs bidrag til fysikken, hvilket han stadig er optaget af.

 

Foredrag den 26. august 2021

Fusestrømmens ni møller

ved Søren P. Petersen

Det omhandler møllerne på Mølleåen og deres historie. • Forholdene for møllerne på Mølleåen. • Hvordan og hvorfor industrimøllerne opstod. • Gennemgang af hver af de ni møller, med lidt vægt på nogle historier. • Andre møller og industrier, som hænger sammen med vandet i Mølleåen.

Lidt historie i store træk: Der har været møller ved Mølleåen siden Vikingetiden. Der er således ved udgravning ved Ravnholm fundet rester af en vandmølle fra tiden omkring år 1000. Ifølge den historiske tradition var det Knud den Store der ca. år 1020 indkaldte engelske munke til at lære danskerne at bygge vandmøller. Møllerne var oprindeligt kornmøller, men senere kom der anden produktion til. Det drejer sig om bl.a. krudtværker og klædefabrikker. I 1640’erne var der ”manufaktur-produktion” ved alle 9 møller fra Frederiksdal til Strandmøllen (18 km strækning med et samlet fald på 20 m) omfattende krudt, tekstil, papir, metalvarer af jern, kobber og messing.

Efter mange stridigheder dannede mølleejerne i 1721 ”Fuursø Møllestrøms Interessentselskab” for at undgå at de enkelte mølleejere lukkede for vandets gennemløb, så de næste i rækken ikke fik vand til deres produktion. I løbet af 1800-tallet overgik man til turbiner i stedet for møllehjul. Kun Strandmøllen laver stadig elektricitet til egen brug med sin vandturbine.

I 2007 blev Mølleådalen udnævnt af Kulturarvsstyrelsen til et af Danmarks nationale industriminder.

 

 

 

 

Udflugt til Kastellet den 19. august 2021

Vi håber på godt sensommervejr torsdag den 19. august 2021, hvor vi har med assistance fra ”Kastellets Venner” har arrangeret et besøg på Kastellet med en guide til at vise os rundt og fortælle om Kastellets historie og nuværende rolle.

Kastellet i København er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker, en fredelig grøn oase midt i en travl storby og er samtidig et forsvars-og kulturhistorisk mindesmærke, museum, et rekreativt område og ikke mindst en yndet turistattraktion.

Christian d. IV påbegyndte anlægget, og Frederik d III ombyggede det, så det stod klar til brug i 1664. Fæstningen, som da kaldtes Citadellet Frederikshavn og senere Kastellet, tjente med sine høje volde, fremskudte bastioner og to dybe voldgrave som kaserne og var en vigtig del af hele Københavns forsvarsværker frem til midten af 1800-tallet.

Vi går ind gennem Konge-porten (på sydsiden af Kastellet ved Esplanaden) og mødes ved flagstangen kl. 10.50. Rundvisningen forventes at vare 1 ½ time. Det anbefales at tage S-toget/Kystbanen til Østerport Station og så gå den korte og smukke vej til Konge-porten. P-muligheder er nok nærmest ikke eksisterende i nærheden

Da Kastellets gader er belagt med brosten og voldene med grus, så husk fornuftigt fodtøj samt tøj efter vejret, idet rundvisningen foregår meget i det fri.

Efter rundvisningen har vi arrangeret en let frokost bestående af 2 styk uspecificeret smørrebrød incl. 1 styk øl/vand på Restaurant Kastellet, Amaliegade 41.

Der er plads til 30 deltagere i arrangementet.

Prisen for at deltage i arrangementet er kr. 275,00. Ønsker man at deltage, indbetaler man snarest og senest den 12. august 2021 på klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 i Danske Bank. Som sædvanligt gælder det gamle hæderkronede princip om “først-til-mølle”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Banner-300x43.jpg

Foredrag den 12. august 2021

Tryllekunstneren Truxa – hans liv og levned

ved Michael Frederiksen, der har optrådt med trylleri og tankelæsning i 25 år

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er TRUXA-En-biografi-hardcover-177x300.jpg

Tryllekunstneren Truxa (alias Erik Kurt Bang levede 1919-96) ryddede avisforsider i 5 årtier. Han var en mester til PR, en pioner indenfor TV-underholdning i Skandinavien, fik afskaffet forlystelsesskatten, tryllede, forudsagde tipskuponen, kørte blindkørsel på Rådhuspladsen, lavede tankelæsning med Gulli, sin svenske kone.

Han havde en affære med den dansk/svenske spion, Jane Horney, der blev likvideret med 2 nakkeskud af modstandsbevægelsen på Øresund.

Han var ven med Ib Schønberg, Volmer Sørensen og Poul Bundgaard, og der er mange anekdoter om deres utrolige oplevelser.

 

Foredrag den 28. april 2022

Norske tilstande 1940-45 med fokus på min familiekrønike.

Foredraget omhandler Norges situation under Nazitysklands invasion i 1940 og den efterfølgende okkupation 1940-45. Magne Aasen vil fortælle om hovedtrækkene i den norske mod-    standskamp samt inddrage sin egen families – iblandt – nok så dramatiske oplevelser under 2. verdenskrig.

Magne Aasen, født 1934 i Norge, amatørhistoriker og pens. civilingeniør – og ikke mindst medlem af HC2.

 

 

 

Udflugt til Kastellet den 19. august 2021

Vi håber på godt sensommervejr torsdag den 19. august 2021, hvor vi har med assistance fra ”Kastellets Venner” har arrangeret et besøg på Kastellet med en guide til at vise os rundt og fortælle om Kastellets historie og nuværende rolle.

Kastellet i København er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker, en fredelig grøn oase midt i en travl storby og er samtidig et forsvars-og kulturhistorisk mindesmærke, museum, et rekreativt område og ikke mindst en yndet turistattraktion.

Christian d. IV påbegyndte anlægget, og Frederik d III ombyggede det, så det stod klar til brug i 1664. Fæstningen, som da kaldtes Citadellet Frederikshavn og senere Kastellet, tjente med sine høje volde, fremskudte bastioner og to dybe voldgrave som kaserne og var en vigtig del af hele Københavns forsvarsværker frem til midten af 1800-tallet.

Vi går ind gennem Konge-porten (på sydsiden af Kastellet ved Esplanaden) og mødes ved flagstangen kl. 10.50. Rundvisningen forventes at vare 1 ½ time. Det anbefales at tage S-toget/Kystbanen til Østerport Station og så gå den korte og smukke vej til Konge-porten. P-muligheder er nok nærmest ikke eksisterende i nærheden

Da Kastellets gader er belagt med brosten og voldene med grus, så husk fornuftigt fodtøj samt tøj efter vejret, idet rundvisningen foregår meget i det fri.

 

Efter rundvisningen har vi arrangeret en let frokost bestående af 2 styk uspecificeret smørrebrød incl. 1 styk øl/vand på Restaurant Kastellet, Amaliegade 41.

Der er plads til 30 deltagere i arrangementet.

Prisen for at deltage i arrangementet er kr. 275,00. Ønsker man at deltage, indbetaler man snarest og senest den 12. august 2021 på klubbens bankkonto nr. 9570-12665733 i Danske Bank. Som sædvanligt gælder det gamle hæderkronede princip om “først-til-mølle”.

 

Foredrag den 22. oktober 2020 

“Menneskerettighederne – jamen hov! Hvad skal vi med dem? Helt ærligt?”

ved Claus von Barnekow Fhv. ambassadør ved Europarådet. Seniorrådgiver i Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder

 

Overskriften er et citat fra forfatteren til en kronik i Randers Amtavis den 18. december 2018. Forfatteren er forbløffet over udtalelsen, der faldt ved en privat lejlighed. Hun udtrykker bekymring, ikke mindst fordi ophavsmanden er journalist. Udsagnet afspejler hvor let det er at have holdninger. Det er godt med holdninger, men det er bedre, hvis de er underbygget med viden og indsigt. Menneskerettigheder er et emne, der løbende dukker op i medierne. De rejser følelser og holdninger, der skaber en fordrejet og hovedløs debat. Og mange får deres viden fra medier og sociale fora. Det gælder også politikerne. Og det kan få konsekvenser. Emnet er både ligetil og kompliceret. Det er selvsagt legitimt at være imod, men det bør være på et oplyst og argumenteret grundlag. Det gælder for alle parter. I mit indlæg vil jeg kort belyse hvad menneskerettigheder er, hvem de omfatter og hvorledes arbejdet med menneskerettighederne og deres overholdelse foregår internationalt, blandt andet belyst ved Danmarks foruroligende formandskab for Europarådets Ministerkomité november 2017 – maj 2018.

 

Ud-af-huset-arrangement den 15. oktober 2020

Besøg på Kroppedal Museum

Ole Rømer – Kongens videnskabsmand og tjener Få en dybere indsigt i Ole Rømers videnskabelige resultater og hans virke som embedsmand under enevælden. Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers og andre astronomers mangesidige liv og virke. Det gælder ikke bare astronomi, men også opmålingen af Danmark, standardiseringen af mål og vægt, og astrofysikkens gennembrud. Her bliver astronomien både en del af historien og en del af astronomernes livshistorie. I gåafstand fra museet ligger resterne af Ole Rømers landobservatorium fra 1704.

Efter besøget på Kroppedal Museum skal vi genopdage 50’erne på Restaurant Sallie’s i Albertslund. Her bliver vi ført tilbage i en tidslomme fra dengang Sallie Zimmerhackel fra Denver, Colorado kom til Danmark og besluttede at starte et motel og snackbar op. ​Vi spiser her en fælles frokost og for at blive i stemningen, har vi bestilt en Classic Beef Burger med sprød icebergsalat, frisk tomat, løg, pickled agurk & Sallie’s Classic Mayo.

 

 

Foredrag den 8. oktober 2020

Retsodontologi

ved Henning Lehmann Bastian, HCR2

Retsodontologi er den del af Odontologien (fra oldgræsk ὀδούς (odoús, “tand”) – studiet af strukturer, udvikling og anormaliteter i tænderne), der beskæftiger sig med at anvende den odontologiske videnskab på den borgerlige ret og kriminalretten. Et gammelt ordsprog siger: ”Vis mig dine tænder, og jeg skal sige dig ,hvem du er.” Tænder kan bruges til at identificere folk, fortælle noget om alder, etnicitet, social status samt levevis! I foredraget belyses Retsodontologien, og jeg fortæller om en del af de sager, jeg har deltaget i gennem mit 40 årige virke som Retsodontolog tilknyttet Retsmedicinsk Institut , Odense Universitet.

 

Foredrag den 1. oktober 2020

Arveret, Testamente og Fremtidsfuldmagt

ved advokat Eva Meiling, Birkerødadvokaterne

 

Eva Meiling vil behandle følgende emner: Hvem arver mig? Hvordan er reglerne om uskiftet bo? Hvad kan jeg bestemme i et testamente? Hvad betales der i boafgift, og har jeg mulighed for at nedsætte dette beløb? Hvad er særeje? Hvorfor er en fremtidsfuldmagt en god idé? Kan man stadig bruge en generalfuldmagt?

 

Foredrag den 24. september 2020

Erindringsbilleder og billeder fra besættelsestidens sidste periode

ved K. Preben Olesen, HCR2

Preben skriver: Som indledning præsenteres tre interessante objekters, som er i mit eje. Nogle af disse objekter stammer fra de tidlige faser af 2. verdenskrig. Ved krigens afslutning var jeg 6 år. I den alder husker man specielle begivenheder, der gør et uudsletteligt indtryk på én, særdeles godt. Forskningen ( Dorthe Berntsen, ”Blitz-erindring og traumer”, Psykologisk Institut, Århus Universitet) arbejder med begrebet ”blitz-erindring”, hvor store omvæltende begivenheder selv på mange års afstand kan stå overordentligt klart hos den enkelte. Den fysiologiske effekt er blandt andet en øget adrenalinproduktion, der bevirker, at den pågældende erindring bliver ”fastfrosset” som et billede optaget med blitz. Foredraget vil omhandle de episoder, som jeg har været ”vidne” til baseret på min erindring samt min fars sort/hvid fotografier.

 

Foredrag den 17. september 2020

Grundtvig – hvem er han?

ved Thorstein Balle

 

Vi véd vel alle, hvem Grundtvig er. Eller gør vi? I sit foredrag om Grundtvig og hans virkningshistorie i den danske samfund tager videnskabelig medarbejder ved Center for Grundtvig-forskning, Aarhus Universitet, cand. pæd. Thorstein Balle, udgangspunkt i, at der nok er flere ”Grundtvig’er” – ja måske mange. Vi skal høre om en person, der blev født i 1783, var en enestående begavelse, i mange år ugleset af de fine og mægtige i Danmark og i 33 år var præst i Vartov i det mest usle og lurvede præsteembede på det tidspunkt i København. Alligevel: Få andre enkeltperson har gennem sine tanker og arvtagere haft så stor betydning – og har det stadig i dag – for den danske samfundsbygning. Selv om betydningen i flere år har været under stadig pres, og man kan spørge: Er det mon godt eller skidt?

 

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 10. september 2020

Besøg på Tegners Museum, Dronningmølle.

 

Tegners Museums faste samling består af 335 af billedhuggeren Rudolph Tegners værker. Størstedelen er originalerne i gips, men der er også værker i marmor og bronze. Tegner havde gennem hele livet afslået at sælge originalerne, men gerne afstøbninger og marmor versioner. Rudolph Tegner indfriede sin drøm om at opføre et museum til sine værker i 1937-38. Som bygherre har han selv bestemt museets udformning både æstetisk og funktionelt, som udover at være en af de tidligst bevarede beton-bygninger, der bruger betonen både funktionelt og som æstetisk virkemiddel, var et meget visionært museum. Tegners museum skulle have store dimensioner idet flere af kunstnerens værker er enorme. Selve museets kerne er ottekantet og der er 11 meter til loftet. Langs kernen skulle lavere udstillingssale føres hele vejen rundt. Der er ingen udsigtsvinduer i museet, kun et enkelt gavlvindue på 1. salen. Museet bliver derfor belyst af ovenlysvinduer, som ikke kan distrahere museumsgæsterne med naturen rundt om museet.

 

Praktisk information:

Vi vil arrangere samkørsel til Museet , Museumsvej 19, Dronningmølle. Vi mødes derfor på Havarthigaardens P-plads kl. 11.00 og fordeler os i færrest mulige biler. Vi satser på, at der blandt de tilmeldte er tilstrækkeligt mange, der vil påtage sig at medtage passagerer. Passagererne betaler kr. 40 hver i benzinpenge til chaufføren (pr. Mobilepay). Der er arrangeret rundvisning og foredrag ved kunsthistorikeren Dina Rawat. Deltagerantallet er begrænset til 30 medlemmer og som sædvanlig gælder ”først-til-mølle-princippet”. Deltagergebyr kr. 80,00 dækker entré og rundvisning/foredrag. Og skal enten betales til klubbens Mobilepay nr. 613868 eller bankkonto nr. 9570-12665733. senest den 3. september 2020. Efter selve rundvisningen vil der være rig lejlighed til at tage skulpturparken i besigtigelse. Skulle nogen have lyst til efterfølgende at spise en fælles frokost lokalt arrangeres dette ad hoc.

 

Foredrag den 3. september 2020

Historien om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa

ved Mogens Houman

Hør Mogens Houman fortælle historien, og vise billeder, om Værløse Tårn samt flyvekontrol i Danmark og Europa. Mogens Houman er manden med en fortid som sanger, skuespiller, musiker – suppleret med en baggrund som civil pilot, militær flyveleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, en international baggrund der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder. Og så lyser det ud af ham, at han elsker at optræde. Houman er i sandhed ikke en pensioneret statstjenestemand – han er i dag 71 år, og beskæftiger sig med foredragsvirksomhed omkring flyvekontrol, udgivelse af lærebøger, madopskrifter og novellesamling, arbejde for Sundhedssektoren, lobbyvirksomhed, assistance til ruteplanlægningen hos Transport Nord, lobbyvirksomhed for Leroy Seafood i Bergen, samt konsulentbistand vedr. regulering af bramgæs. En mand der med rette kan tilskrives mottoet: Man kan hvad man vil. Uddrag af et meget, meget langt CV … 1966 – 1968 Pilotelev Aviation Training Kastrup 1969 – 1970 Flyvelederelev Jonstrup 1969 – 1983 flyveleder Skrydstrup, Karup, Værløse m.fl. 1983 – 1990 Uddannelsesleder flyvelederuddannelsen Kastrup 1990 – 2008 Eskadrillechef Eskadrille 515 Kastrup

 

Foredrag den 27. august 2020

København – by, bygninger og borgere fra enevælde til det første demokrati.

ved Ole Pedersen, historiker fra Københavns Universitet, gik på pension som lektor i 2017 efter ca. 40 års undervisning på gymnasialt niveau.

Et foredrag om byen København fra enevældens tid til slutningen af 1800-tallet – om byens udvikling i store træk. Undervejs suppleret med billeder og kortmateriale fra tiden. Det kommer til at handle om livet i København, om befolkningen fra høj til lav, om slagtere, fattiglemmer, konger, børn, sundhed og hygiejne, hollændere og svenskere – og en fodgarder og øltapper, der hed Werner Dam. Der var krige og kolera, lav levealder og høj børnedødelighed, men der var også store fremskridt både materielt og socialt.

På foredragsholders hjemmeside  http://www.bjornetjenesten.dk

kan du læse om andre historiske tider og begivenheder:

 

 

Foredrag den 13. august 2020

Nordisk Fjers spektakulære sammenbrud

ved Anders Wejrup

Hvorfor gik det så galt, som det gjorde, og hvordan kunne den arbejdende bestyrelsesformand, Johannes Petersen, igennem mere end 30 år lyve, svindle og bedrage uden at nogen reagerede – hverken indenfor eller udenfor koncernen. Hvad var det han kunne, og hvorfor lod alle sig i den grad føre bag lyset? Hvorfor var der ingen i virksomhedens ”Drømmebestyrelse”, der reagerede trods de mange røde advarselslamper igennem årene? Anders Wejrup fortæller i sit foredrag medrivende og fængslende om sin karriere i Nordisk Fjer og om koncernens spektakulære sammenbrud i 1990, der rystede hele Danmark og også gav genlyd internationalt. På aftenen får du et unikt indblik i, hvad der skete på de bonede gulve op til sammenbruddet i en af dansk erhvervslivs vækstlokomotiver, og du bliver klogere på det efterfølgende 12-årige retslige efterspil. Du kommer også tæt på de menneskelige konsekvenser af at være underlagt en psykopats manipulationer, drømme og magtbegær. Anders Wejrup tager os på en til tider uvirkelig tur rundt i Nordisk Fjer- universet og hilser på Solkongen Johannes Petersen og de mange skjulte millioner i Schweiz, Stråmanden på Isle of Man, Efterretningschefen & Rigsforstanderen, Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, Cowboy John, Faktura-kongen, New Jersey Mafiaen og flere andre. Vi kommer helt tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører om fantastiske, ekvilibristiske, finansielle og regnskabsmæssige stunts.

 

Foredrag den 5. marts 2020
Henrik Pontoppidan: “Lykke-Per”

ved sognepræst Julie Bjørklund Rebel, Lundtofte

 

Lykke-Per et moderne storværk, – et foredrag om værkets aktualitet, om eksistens og mening eller meningsløsheden med det hele ifølge Pontoppidan.
Hvorfor læse Lykke-Per i dag? Det spørgsmål vil være omdrejningspunktet for et foredrag/samtale om Pontoppidans storværk. Selvom værket finder sted i en verden af i går, fremstår det uhyre moderne og Pers fortælling synes at være det moderne menneskes historie par-excellence, – en historie om uro, længsel, drømme, erobringer, frigørelse og selvrealisering. Det er et værk, som retter sit skarpe lys på vores jagt efter lykke og selvrealisering, på trods af alt og alle, – eller kort sagt, denne jagen efter vind, som i sidste ende ikke er andet end tomhed. Som læser får man lov til at skue tilværelsen i dens illusionsløse nøgenhed. Spørgsmålet om hvem Per er? – afhænger af hvilket perspektiv man anlægger. Det viser hver gang tilbage til én selv: Hvem er jeg selv? Hvad er min lykke? Og: Hvilke typer af valg har jeg til rådighed? Bogen udfordrer, fordi den ikke giver nogle entydige svar. Det er stort, rasende eksistentielt værk, moderne på en måde, der ikke er til at komme udenom, eller ryste af sig, og spørgsmålet er om vi nogensinde bliver helt færdige med at prøve at forstå det?

 

Foredrag den 27. februar 2020
Klima og IPCC
ved professor Katherine Richardson

 

I samarbejde med Hemingway Club 1 og Blixen-klubben er det lykkes at få professor Katherine Richardson, til at holde foredrag om Klima-problemet og arbejdet i IPCC (FN organet The Intergovernmental Panel on Climate Change). Kathrine Richardson er kendt som en af de klareste og mest indflydelsesrige stemmer i klimadebatten.
Berlingske bragte lørdag den 18. januar 2020 en artikel med professorens klimaopsang “Hvem skulle vi skyde? Vi skulle skyde dig og mig”.
På nuværende tidspunkt kender vi ikke alle detaljerne om mødet (tidspunkt, begrænsninger i deltagerantal m.m.), men når vi har modtaget den endelige information om mødes form, vil vi straks udsende oplysningerne herom, men reservér dagen allerede nu. Det tegner til at blive et tilløbsstykke.

 

 

Foredrag den 20. februar 2020
Kulturkampen i Sydslesvig (1864-1920)
ved Palle Hermund (HCR2)

I 2020 fejrer vi genforeningen med de sønderjyske landsdele, der stemte sig hjem til Danmark ved folkeafstemningen den 10. februar 1920. Hemingwayklubben markerer det ved, at vort medlem Palle Hermund torsdag den 20. februar fortæller om den kulturkamp, der blev udkæmpet Slesvig mellem dansk og tysk i perioden fra 1864 til 1920.

Fra dansk side kæmpede man for at fastholde det danske sprog trods tysk pres, og det foregik ikke mindst igennem de danske sange, som sønderjyderne istemte ved enhver lejlighed, hvor de fik mulighed for det. Tyskerne prøvede at forhindre manifestationerne, blandt andet ved at forbyde adskillige af sangene i sønderjydernes “Blå Sangbog” og straffe de formastelige, der overtrådte forbuddet, men de dansksindede lærte de fleste af sangene udenad og lod sig ikke kue. “Den Blå Sangbog” blev efter en tysk professors udsagn “det farligste agitationsmiddel som danskerne ejede”, og blev trykt og uddelt i titusindvis af eksemplarer syd for grænsen.

 

Ud-af-huset-arrangement 13. februar 2020 kl. 12.15

Denne dag går turen til høreapparatvirksomheden Widex i Lynge
Widex er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956.
I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater. Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har over 4.000 ansatte globalt.
Widex udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt deres omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen. Deres kompromisløse tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

Widex’s mission er at tilbyde de absolut bedste høreapparater og den absolut bedste kundeservice. Vi tilbyder den mest avancerede, naturlige lyd på markedet.
Udover at høre om virksomhedens produkter og teknologi, er deres domicil en arkitektonisk perle og i sig selv en oplevelse værd.

 

Foredrag den 30. januar 2020
Sovjetimperiets opløsning og de nye stater
ved Jens Adser Sørensen

Jens Adser Sørensens baggrund var arbejde i folketingets serviceorganisation, der betjener tingets medlemmer. Senere COWI konsulent og arbejde for FN med nye parlamenters organisation.

 

Med udgangspunkt i nedenstående to citater redegøres for Sovjetimperiets sammenbrud, dets historiske rødder og Ruslands århundredgamle ekspansionspolitik samt de nye stater inkl. USSR’s efterfølgerstat, Den Russiske Føderation.

“Først og fremmest må vi erkende, at sammenbruddet af Sovjetunionen var en af århundredets store geopolitiske katastrofer.”
Præsident Vladimir Putin i sin årlige tale til Den Russiske Føderations parlament 25. april 2005

“I dag her i Georgien vil jeg sige højt og tydeligt: Sovjetunionens sammenbrud var en velsignelse for georgiere, polakker og ukrainere såvel som for hele Central- og Østeuropa. Og – er jeg overbevist om – også for russere.”
Tale af formand for Det Europæiske Råd Donald Tusks på Batumi International Conference i anledning af 10-året for EU’s Østpartnerskab 11. juli 2019

 

Netværksmøde den 23. januar 2020

 

PROGRAM
1) Velkomst, fællessang og indledning 10 min
2) 3 korte personpræsentationer med spørgetid 30 min
(Arne Levorson, Henning Bastian, Ole Kamstrup)
3) Privatlivspolitik – fremlæggelse og spørgsmål. 15 min
PAUSE
(der sættes i opvaskemaskine –
og halvdelen ved bordet flytter til nyt bord) 10 min
4) Samtalesalon ved bordene 45 min
Indledning om spilleregler og herefter
drøftelse af forskellige dilemmaer med udgangspunkt i
3 samtalekort per bord med 6-7 deltagere (3×15 min)
5) Samlet evaluering og afslutning med fællessang 10 min

 

Foredrag den 16. januar 2020
Salvador Dali
ved Peter Olufsen

Galleriejer Peter Olufsen, der ejer en af Nordens største samlinger af Salvador Dali kunst, blander facts om Salvador Dali med fortællinger fra 50 år som kulturarbejder i Danmark.

Hvad er surrealisme? Hvem var Dali egentlig?
Se hans grafiske illustrationer til Hemingways roman ”Den gamle mand og Havet”.
Oplev sjove videoklip med en af verdens mest underholdende kunstnere. Og
meget mere…..

 

 

Foredrag den 9. januar 2020
“Nydelse gennem hele livet”
ved sexolog, par-/krops-/psykoterapeut Lene Alexander

 

Med årene kan der komme udfordringer i jeres samliv, der gør det svært at elske. Det kan også være, at sex bliver bedre med alderen, fordi I slipper præstationsangst og nyder hinanden her og nu.
Lene Alexander vil komme ind på hvordan du kan holde dig sund, rask og fuld af vitalitet livet igennem. Livsenergi, relationer, veje til at undgå “hudsult”, øvelser til at holde bækkenbunden i form er emner der vil blive berørt.
Vi vil sikkert høre om tiltag, som vi mænd med næsten garanteret succes kan anvende overfor vores partner (og såmænd også andre medmennesker): Anerkendende ord, giv dig tid til den anden (lyt, vær opmærksom), give gaver (den berømte buket blomster, der blødgør de feminine knæ), gør den anden en tjeneste (“jeg tager opvasken, kære”) og ikke mindst kærlig berøring.
Hør det sjove, anderledes, energifyldte indspark fra en sexologs vinkel. Dybest set handler det om at tage ansvar for sit eget liv, det liv der er givet dig i kærlighed. Er du god til at passe på dit liv eller passer livet på dig?

 

 

Julefrokost på Brede Spisehus
Som tidligere annonceret finder Julefrokosten i Hemingway Club 2 Rudersdal sted
torsdag den 12. december 2019 kl. 12.00
i Brede Spisehus, I.C. Modewegs Vej • 2800 Kgs. Lyngby.

Traktementet er sammensat af gode, gamle, traditionsrige julefristelser med en twist af fransk haut-cuisine.

Bernards Julebuffet
Marinerede sild i creme fraiche med krydderurter
Kryddersild i Pastis og tomat og karrysild med æble
Stegte fiskefileter på spidskål med sauce Tatare
Helleflynderterrine med rødder, æg og dild
Rillette på varmtrøget laks med rugschips
Klassisk gravad laks med dild og sennepsdressing
Fasanterrine med pistaciekerner, græskar-chili chutney
Olivenbutterdej, røget dyrekølle og selleriremoulade
Klassisk kalvesylte, grov sennep og marinerede rødbeder
Blomkålsterrine, rodfrugter og krydret tomatcoulis
Rosenkålssalat, soltørrede tranebær, ristede kerner,
* * * * *
Confit de Canard, marinerede svesker og æbler
Ribbensteg, laurbær, rødkål med balsamico, kartoffelgratin,
Stegt kalvetyksteg med svampecreme
Vintersalat med spidskål, valnødder og linser
* * * * *
Tre oste, æble-tranebærkompot og oliven
Klassisk Ris á l’amande og lun kirsebærsauce
Syltede blommer med rugknas og skyrcreme
Sneæg med vanillecreme og karamel
Bûche de Noël – fransk julekage
* * *

Prisen for at ”gå ombord” i denne udsøgte julebuffet er som udgangspunkt kr. 365,00 pro persona. Club 2’s styregruppe har imidlertid valgt, at lade klubben yde et tilskud på kr. 150,00 pro persona, således at den endelige pris kommer ned på kr. 215,00.
Drikkevarer er for egen regning og afregnes direkte med tjeneren.

 

Foredrag den 5. december 2019
Tordenskiolds liv og levned
ved Gunnar Sørensen (HCR2)

Danmarks historie har ofte udspillet sig med den store danske flåde som kulisse og en række danske søhelte som hovedrolleindehavere. Den mest navnkundige danske (norske?) søhelt er vel nok Tordenskiold, som før sin adling, bar det borgerlige navn Peter Wessel.

Om foredraget skriver Gunnar:
“Mit udgangspunkt for foredraget er, at jeg hele mit voksne liv har samlet på 1700-tals danske blankvåben. Ved skæbnens ironi fandt jeg for 25 år siden Tordenskiolds pragtvåben i Nordtyskland.
Rigsarkivets overarkivar Hans Chr. Bjerg som er Tordenskiold-ekspert, blev så begejstret at han fik fundet omtalt i alle landets aviser. Derefter begyndte jeg at dyrke Tordenskiolds historie, som er ret enestående på trods af de kun 30 år, han levede.
Jeg medbringer våbnet, så tilhørerne kan tage det i hånden og mærke historiens vingesus.”

 

Foredrag den 28. november 2019
Filip II af Makedonien – far til Alexander den Store.
ved Ole Bjørn Rasmussen (HCR2)

Kong Filip II blev myrdet i 336 bc i Vergina i Makedonien.
Alexander (den Store) blev i dagene efter udnævnt som Filips efterfølger.
Disse to konger har påvirket Grækenlands enhed og udbredelsen af hellenisme til hele Mellemøsten.

Filip II blev begravet i Vergina i et gravkammer med ufattelige kostbarheder i guld og sølv sammen med sin rustning med mere. Hans syvende dronning blev begravet med sine smykker i en forlængelse af Filips gravmonument.
I et gravkammer ved siden af blev Alexanders 14-årige søn begravet.
Det hele blev dækket af en gravhøj på 12 meters højde over gravenes tag. Den var så massiv og fyldt med sten, at gravene forblev urørte.
Der havde længe været formodning om, at der gemte sig kongegrave under gravhøjen. En stædig græsk arkæolog – og moderne entreprenørmaskiner – åbnede graven for første gang i 1977.

Gravfundene bekræfter beretninger fra samtiden om Filip II og Alexander. Vi skal se på gravfundene, og hvad de fortæller om Filip og Alexander.

Vi skal høre om Filips grundlæggelse af Korinth-forbundet – den første samling af de græske bystater. Hans ambitioner om at gengælde Persernes hærgen i Athen og opbygningen af en stærk hær med et dygtigt officerskorps, som Alexander den Store overtog og førte fra sejr til sejr i Mellemøsten, Ægypten og Persien.

                   

Ud-af-huset-arrangement den 21. november 2019 kl. 11.00
Besøg i “Naverhulen”, Helsingør

Velkommen til Naverhulen. Mødested for “klubben for berejste håndværkere”
Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var færdig og mange håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande. Mest sydpå.
16 af dem samledes på “Hotel Du Nord” i Helsingør. De blev enige om at der skulle være et mødested for berejste håndværkere og stiftede klubben.

I 1945 havde medlemmerne fået kik på en gammel håndværkergård midt
i den gamle historiske bydel. Skråt overfor den nuværende domkirke “Sankt Olai”.
Adressen er Sct. Annagade 21, Helsingør.

 

Købesummen var en stor mundfuld for medlemmerne, men pengene blev alligevel
skaffet på 20 minutter på en ekstraordinær generalforsamling. Det viste viljen til
at få sine egne lokaler. Det var en tidligere kleinsmedie med 3 lejligheder i forhus
og sidehus og en smedje i baggården. Svendene smøgede ærmerne op.
Og hver søndag arbejdede de på at indrette ejendommen til foreningens aktiviteter.
Alle svendene udførte et prægtigt stykke gratis arbejde og sidst på året 1945 blev
“Navergården” og “Hulen” indviet.
Vi vil høre nærmere om Naverbevægelsen og Naverklubbens historie og aktivitet.
Vi mødes kl. 10.50 udenfor huset på adressen Sct. Annagade 21.
Der vil efterfølgende være mulighed for at købe smørrebrød og drikkevarer i “Naverhulen”, dog kræves 7 dages forudbestilling, så det sætter vi kollektivt i værk, når tilmeldingsfristen er udløbet.
Du tilmelder dig ved at indbetale 30 kr. til klubbens konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, kontonr. 12665733. Husk at anføre dit navn og teksten ”Naverhulen”.

 

Foredrag den 14 november 2019

Rudersdal i Danmarkshistorien – fra landdistrikt til storkommune 1900-2007.
Ved Niels Peter Stilling
Endnu en mobbedreng af en bog om Rudersdals historie er blevet færdiggjort af Niels Peter Stilling. I foråret (28. marts) nød vi godt af Niels Peter Stillings enorme viden og fortællerglæde om Rudersdal, da han berettede om egnens historie gennem næsten 10000 år helt fra oldtiden og frem til 1800-tallet. Vi nåede som følge af den enorme mængde stof ikke op til 1900. Det udestående kan man dog indhente ved at læse hans første bind på 661 sider.
Nu ligger bind nr. 2 på bordet og det er på 616 sider. Disse mange sider bruges til at berette om lokalhistorien gennem 107 år fra 1900 frem til sammenlægningen af Søllerød og Birkerød kommuner i 2007. Som det fremgår af bogens forord, skyldes omfanget, at kildematerialet nu flyder langt rigeligere; men også at historien udfolder sig mere intensivt, jo tættere vi kommer på vor tid. Et meget stort antal billeder suppleret med spændende historier giver lovning på, at vi kan forvente et meget levende foredrag på vores møde med forfatteren.

 

Foredrag den 7. november 2019

”Det ordentlige menneske”
ved forfatter, samfundsdebatør og lektor emeritus ved RUC Henrik Jensen

 

Henrik Jensens stemme gør sig især gældende i offentligheden indenfor historie, kultur og samfundsproblemer.

Specielt med sin bog ”Det ordentlige menneske” (2009) og sine indlæg i Jyllands Posten har han sat begrebet ”ordentlighed” på dagsordenen.
”Ordentlighed”. Det emmer af historie, af forgangne tider, af mormor. Men ordentlighed er kittet i samfundet, i fællesskabet og i vores omgang med hinanden. Og når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden. Derfor, insisterer Henrik Jensen, må vi genfinde det ordentlige menneske.
Pligt er trængt i baggrunden til fordel for rettigheder, og normen er blevet en selvets kultur, en umodenhedskultur, hvor alle vægrer sig mod at blive voksne.
Det ordentlige menneske er et opgør med offer-mentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger. Hvordan kom vi fra pligt-kulturen til rettighedskulturen? Fra at yde til at nyde?
Ja, man kan jo blive det ordentlige menneske, man allerede har i sig. Skønheden og tilfredsstillelsen ved at gøre sin pligt og være der for andre er ikke uvæsentlig. Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi.
Tanker om ordentlige mennesker indebærer naturligvis dannelsesbetragtninger, “med ordentlige mennesker” tænker Henrik Jensen på dem, som ikke blot opfører sig pænt og er imødekommende over for andre, men på mærkværdig vis er i stand til – i stort og småt – at se tingene også fra andres synsvinkel og forholde sig til sig selv med distance. Det er i opvæksten, gennem opdragelse og uddannelse, at den enkelte får en grundlæggende fornemmelse af, hvad der er ret og uret.

   

Netværksmøde den 31.oktober 2019
Program

1) Velkomst, fællessang og indledning 10 min
2) 3 korte personpræsentationer med spørgetid 25 min
3) Gennemført evaluering – fremlæggelse af resultater 15 min
4) Drøftelse ved bordene
Idéer til forårets foredrag og udflugter (lister udleveres) 20 min
PAUSE
(der sættes i opvaskemaskine og flyttes til nyt bord) 10 min
5) Samtalesalon ved bordene 30 min
Bordformand og emner for samtale vælges ved bordene. Bordformanden sikrer at samtalerne holder sig til emnet og medvirker til at alle får lejlighed til at sige noget.
Samtaleemnet vælges blandt følgende:
A) Ferieoplevelser, til inspiration
B) Fritidsinteresser, til inspiration
C) Særlige oplevelser inden for de sidste par måneder.
Bordformanden orienterer ved afslutning overordnet om forløb og indhold.

6) Samlet evaluering og afslutning på dagens netværksmøde 10 min

 

Foredrag torsdag den 24. oktober 2019
Ta’ tilbage i tiden på de Dansk vestindiske Øer
ved tidl. overlærer og kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune Jens Bruhn

Jens Bruhn vil tage os med på en super spændende postkorthistorisk rejse til de tidligere tre danske øer i Vestindien. Her vil tilhørerne opleve hverdagslivet på øerne i tiden mellem 1900 til 1917 og komme oplevelsestur gennem byerne Charlotte Amalie, Christianssted og Frederikssted. Her vil der blandt andet blive budt på havne- og torveliv, besøg i de mange trossamfunds kirker og en tur gennem den sorte befolknings boligområder.
Også en tur i sukkermarkerne vil der blive tid til inden Dannebrog bliver strøget den 31. marts 1917.

 

Ud-af-huset-arrangement den 17. oktober 2019
Arbejdermuseet og rundvisning hos familien Sørensen
Hvordan var en arbejderfamilies liv med otte børn, arbejde, og fest fra 1885-1990? Det viser den spændende udstilling med udgangspunkt i familiens hjem på Østerbro i København.

Fra land til storbyliv
Familien Sørensen bestod af Peter Martin Sørensen, Karen Marie Sørensen og deres otte børn. Peter Martin var arbejdsmand, Karen Marie gik hjemme. Efter at have boet i mange forskellige lejligheder flyttede familien i 1915 ind i en toværelses lejlighed på Østerbro. Denne lejlighed er udgangspunktet for udstillingen om familiens liv i hverdag og fest.

 

I 1915 boede fem af Sørensen-familiens børn stadig hjemme. Karen, 27 år, passede hjemmet, Kristian, 26 år, arbejdede i Frihavnen, Anna, 21 år, var på vej ud at tjene, og Yrsa, 19 år og Olga, 17 år, arbejdede som tyende hos finere herskaber.
Da forældrene døde sidst i 1940’erne, blev Karen og Kristian boende i lejligheden, og i midten af 1960’erne overtog søsteren Yrsa den. Yrsa giftede sig aldrig. Hun arbejdede som rengøringskone og passede til sidst toiletter på Hovedbanegården. Yrsa blev boende til december 1989, hvor hun flyttede på plejehjem, uden stort set at have ændret på lejlighedens indretning siden 1915. Arvingerne forærede alt indhold fra lejligheden til Arbejdermuseet, der nu kan fremvise den som et eksempel på den ufaglærte arbejders lejlighed fra begyndelsen af 1900-tallet.
Vi mødes foran kl. 11.50 foran museet, som ligger i Rømersgade 22, overfor Torvehallerne og tæt på Nørreport Station. Efter rundvisningen vil der være lejlighed til at gå rundt i museets øvrige samlinger og få en kop kaffe el. lign. i museets restaurant ”Café & Øl-Halle”.

 

Foredrag den 10. oktober 2019
Thorvald Stauning – Demokrati eller kaos
ved Henning Grelle, seniorforsker emeritus på Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Historiker fra Københavns Universitet 1976.
Forfatter og medforfatter til en række bøger om Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen.

 

Foredraget har udgangspunkt i Henning Grelle’s store biografi om Stauning fra 2008 ” Thorvald Stauning – Demokrati eller kaos”.
Thorvald Stauning (1873-1942) var nok en af Danmarks mest markante statsministre. Stauning var medlem af Folketinget fra 1906 til 1942. Han fik en central rolle i partiet i forhandling af Grundloven i 1915. Stauning var statsminister fra 1924 til 1926 og igen fra 1929 til 1942 (den længst siddende regering i nyere tid). Stauning er bl.a. kendt for ”Kanslergadeforliget” i januar 1933.


Stauning eller kaos var Socialdemokratiets berømte plakat og slogan til folketingsvalget i 1935. Partiet fik det bedste valgresultat nogensinde og kom tæt på absolut flertal. Det var Staunings fortjeneste blandt mange andre, og derfor kan man med rette stille spørgsmålet: Hvem var han, hvilken politik stod han for, og hvad kom han til at betyde for arbejderne og for andre samfundsklasser?

Stauning havde et politisk projekt, som han forfulgte fra sin tidlige ungdom til sin død i 1942. Hans liv blev nærmest synonymt med arbejderklassens udvikling, hvor den grimme ælling efterhånden blev til en hvid svane, hvor en fattig arbejderklasse fik tålelige sociale vilkår og stigende politisk indflydelse. Stauning havde en klar mening om, hvad denne indflydelse skulle bruges til. Ikke til revolution eller til arbejdernes opgør med kapitalismen, men til videreudvikling af det danske demokrati båret oppe af den danske befolkning som et fællesskab af alle samfundsklasser.
Knap så heldig var Stauning med sit privatliv, og ridser i lakken fik han ved Danmarks besættelse selv om han var stolt af de valg, som han foretog.

 

Foredrag den 3. oktober 2019
Orientexpressen
Ved Otto Freiesleben

Otto Freiesleben skriver følgende om sig selv og foredraget.
Min kærlighed til livet på landet gjorde, at jeg uddannede mig til Landmand og senere læste til Agronom på Landbohøjskolen. Herefter har hele min professionelle karriere udspillet sig med import og distribution af traktorer, høstmaskiner og maskiner til professionel græspleje.
Men min fritidsinteresse blev vakt, da jeg som 6 årig fik en uvurderlig julegave af mine forældre. Et Märklin startsæt. Et elektrisk tog med lokomotiv, tre vogne og en skinneoval.
Dette startsæt er vokset støt lige siden. Alle fødselsdagsgaver og julegaver siden hen gik på ”elektrisk tog”, og som barn tjente jeg penge ved at slå græs for folk og være babysitter for deres børn. Alle indkomster gik ubeskåret til elektrisk tog.
Da jeg i en ung alder fandt min kæreste og senere giftede mig med hende, kendte hun præmisserne: Tog fylder meget hos mig.
Men denne toginteresse er ikke kun ”barnlig”. Den har også ført os rundt især i Europa til de mest spændende steder. Mon ikke toppen af disse udflugter var, da vi i november 1986 tog en tur med det legendariske tog ”Orient Expressen”.

 

Selve foredraget om Orient Expressen er et lysbillede foredrag, der efter at have ført os tilbage til det rigtige tidspunkt i historien giver lidt baggrund for togets opståen.
Herefter hører vi noget om, hvorledes toget synede hen men blev genfødt i firserne.
Nu er interessen så forhåbentlig vakt: Hvordan er det så, at køre i vognene, der er skabt af de dygtigste jernbanefolk og udsmykket på en måde, som kun fantasien åbner for i nutidens rationelle offentlige transport.
Hvordan lever man i disse ekstremt luksuriøse vogne, hvordan spiser man og hvordan bliver man nogen sinde sig selv igen?
….. og hvad var det egentligt, der skete ved ”Mordet i Orient Expressen”.

 

Foredrag den 26. september 2019
Port Winston or the story of the Mulberries
Ved Per B. Laursen

Foredraget er en fortælling om de meget omfattende tiltag som englændere og amerikanere planlagde og udførte for at sikre at en invasion i Frankrig under 2. verdens krig ville blive vellykket.
I 1942 efter det meget ulykkelige britisk/canadiske angreb på den franske havneby Dieppe, forudså de allierede, at et angreb på en havneby ved en fremtidig invasion i Frankrig ville blive uhyrligt kostbart i menneskeliv og materiel. Dette medførte, at man flyttede muligheden for et invasionssted fra havneområder til de åbne strande i Normandiet.
Dette gav store overvejelser hos specielt briterne om muligheden og specielt sikkerheden for at kunne forsyne en invasionshær med tilstrækkelige forsyninger over åbne strande eller midlertidigt opsatte havne. De militære betragtninger gik på, at man fra dag 1 havde et forsyningsbehov på 10.000 tons forsyninger. Dette understregede behovet for en stabil forsyningsplan. Normandiets strande var specielt udfordret ved at have 6-7 m dagligt tidevand og en strøm på 4 knob langs med kysten
Briterne udførte i perioden fra 1942-43 forsøg med forskellige havnekonstruktioner og specielt et flydende havnekoncept viste sin kolossale styrke og effektivitet under en storm i foråret 1943 på testsiten i Skotland. Disse test lagde grunden til, at man på Quebec konferencen i august 1943 mellem Roosevelt og Churchill samt deres militære chefer besluttede, at der skulle bygges to kunstige havne på Normandiets kyst efter D-dag.

 

Foredraget vil fortælle om selve planlægningen, designprocessen, de mange innovative tiltag samt stormen i foråret 1943. Hertil kommer fortælling om produktionen som inddrog 45.000 mand, 1,5 mill tons byggematerialer og det samlede puslespil på 500 anlægselementer, samtidig med, at det hele skulle hemmeligholdes for Tyskland.
Foredraget vil beskrive slæbningen til Normandiet med 150 slæbebåde, stormen d. 19-22. juni, samt driften af Mulberry Harbour til december 1944 og slutteligt rundes af med, hvor man i dag kan se rester af havnen ikke bare i Arromanches på den franske kyst, men også i resten af Nordfrankrig og Sydengland og Holland.
Foredraget vil være støttet af en til foredraget opbygget model af Mulberry Harbour. Supplerende har jeg sammensat 3 nye små film a ca. 5 min, som viser de tre procesforløb under Mulberry Harbour projektet omfattende design, produktion og opsætning.
Omregnet til nutidens penge kostede havneprojektet op til 10 mia. kr., og det blot for en havn i 6 måneder! 

 

Foredrag den 12. september 2019
“10 ting, vi ikke vidste om lys”

ved direktør, civilingeniør Anne Bay, Dansk Center for Lys

 

Anne Bay vil denne dag berige os med viden om lys baseret på sit virke som direktør for den ikkekommercielle forening ”Dansk Center for Lys”, der rummer mere end 700 lysinteresserede medlemmer, der alle arbejder med lys og belysning i Danmark. Foreningen har adresse i Stenløse og formidler viden om lys og belysning via fagbladet ”LYS”, ved konferencer og i branchevejledninger samt via sin hjemmeside www.centerforlys.dk .
Foreningen medvirker hvert år i uddelingen af ”Den Danske Lyspris”.
Vores viden om dagslys, kunstlys, lys og rum, lys og menneske, lys og energi samt indretning med lys mm vil helt sikkert blive væsentligt øget gennem dette foredrag fra en lysekspert. Det er en kendsgerning, at jo ældre man bliver, jo mere sætter man pris på godt lys til sine mange forskellige aktiviteter. Men ofte også en udfordring at finde den rette løsning på problemet. Andre har problemer med natteblindhed og har derfor svært ved at skelne farver om natten og undlader at køre bil, når det er mørkt. Føler du dig ramt af disse udsagn, så mød op og hør om der er ”lys for enden af vejen”.

 

Foredrag den 19. september 2019
”Sårbarhed i det moderne samfund”
Fortalt af tidligere beredskabschef Jesper Djurhuus

 

Jesper Djurhuus er uddannet ingeniør og har været fast censor gennem 13 år ved Beredskabsstyrelsens uddannelse af indsatsledere. Endvidere har han været medforfatter til et antal vejledninger såsom ”Retningslinjer for indsatsledelse”, ”Vejledning i sundhedsberedskab” m.m. Desuden har han været næstformand og formand for Foreningen af Danske Beredskabschefer.

Jesper Djurhuus vil fortælle om sårbarhed i samfundet, herunder såvel pludselige hændelser som varslede hændelser samt afhjælpningen af disse. Han vil berøre beredskabets ansvar og kompetencer samt uddannelse af indsatsledere til såvel indsats ved dagligdags opgaver som ved terrorsituationer.
Sluttelig vil han fortælle om indsatsen ved togulykken i Holte, busulykken på Isterødvej
med 41 børn samt tagbranden i Flintemarken i Vedbæk.

 

Efter pausen vil Jesper desuden holde et kort foredrag med titlen:
”Spisetiden skal overholdes”. Det er en sand historie fra redningshelikopteren på vagt i Skrydstrup ved årsskiftet 1975/76.

 

 

Ud-af-huset-arrangement den 5. september 2019

Hvor meget ved du om den danske filmhistorie?

Kom med på turen til Nordisk Films studier i Valby den 5. september.

 

Nordisk Films ”Bag kulissen”-rundvisning kredser lige netop omkring dansk filmhistorie. På denne guidede tur får vi 75 minutters underholdning fyldt med fantastiske fortællinger om farverige filmproduktioner og finurlige filmtricks fortalt af Nordisk Films rundvisere. Kom med ”bag kulissen”, når Nordisk Film åbner portene til verdens ældste – stadig producerende – filmselskab, og tag med på opdagelse bag de lukkede scenedøre i en filmby, der rummer historiske og levende fortællinger om alt fra dristige jungleeventyr, royale rygeskure og morsomme mordgåder. På Nordisk Films ”Bag kulissen”-rundvisning vil du lære om både højdepunkter og lavpunkter i Nordisk Films historie, og du vil blive klogere på, hvordan et mere end 100 år gammelt filmselskab stadigvæk kan være moderne i dag.

På rundvisningen vil vi også lægge vej forbi nogle af Nordisk Films gamle scener, der har huset nogle af Danmarks mest populære tv-shows og optagelser op gennem tiden.

 

Foredrag den 29. august 2019
Med kikkerten for det andet øje. En IPCC-skeptiker tager bladet fra munden
ved professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

 

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følgevirkninger er mere kontroversielle, end det fremstilles af FN´s klimapanel IPCC og nyhedsmedierne, for naturen selv viser noget andet end de computer-producerede klimamodeller.
Men det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant og korrekt information. Det skyldes først og fremmest, at det politiske miljø er stærkt præget af meningspres og selvcensur.

 

Foredrag den 22. august 2019

Storm P.

ved Leif Jürgensen (HC Gentofte) og Jan Haugvik.

Leif  fortalte om den enormt arbejdsomme og alsidige humorist, Robert Storm Petersen.
Mest kendt som tegner, maler, forfatter af nonsenslitteratur og artist. Mindre kendt som seriøs skuespiller, redaktør, ophavsmand til en ballet, reklametegner, animator af tegnefilm og medvirkende i en lang række stumfilm og enkelte talefilm.

Leif berørte endvidere Storm P.’s privatliv og arbejdsliv kronologisk fra fødslen i 1882 til hans død i 1949, med eksemplar på hans kunst og et par oplæsninger af Ebbe Rode og meget andet.

 

Foredrag på medlemsmøde den 15. august

”Slum, sammenhold og sæbe – Røde Kors i Kenya” ved Søs Stadil

Ved Søs Stadil, medlem af styregruppen for Blixen klubben i Rudersdal

Søs Stadil gav en farverig beskrivelse med mange billeder og filmklip af de vanskelige forhold Røde Kors har at arbejde under og den verden som de fattige i Kenya lever under.

Landet har en befolkning på 52 mio. indbyggere, hvoraf de 40 % er arbejdsløse og mange bor i slum. Alene i hovedstaden Nairobi bor 2,5 mio. i slum. Dansk Røde Kors har projekter i Kenya vedr. fødeklinikker og prostituerede og samarbejder med det lokale Røde Kors om andre projekter. Det lokale Røde Kors hverver frivillige, underviser i førstehjælp, skaffer bloddonorer, etablerer nødhjælpsteams til ulykker og uroligheder, planter træer, fjerner affald og meget mere.

Billederne af Nairobis og Mombassas slum viste den store forurening med affald, som blot tildækkes med mudder for senere at være gulv for nye bebyggelser. De fattige unge skaber sig små jobs ved bl.a. at sælge rent vand, som er en mangelvare. Andre fremstiller koks, sælger mad, sandaler lavet af bildæk, el-artiker, maddresser og meget andet. Det store billedmateriale fra Søs’ besøg som Røde Kors frivillig, gav et godt indblik i det store behov for nødhjælp, der er i også et af de mere udviklede lande i Afrika. Man bliver lidt rystet over de kæmpe forskelle, der er mellem danske leveforhold og forholdene i afrikanske lande og forstår til fulde, hvorfor man søger at flygte derfra, hvis man ellers formår.

Referat ved Leif

 

Foredrag torsdag den 23. maj 2019

Den modne hjerne: udfordringer og potentiale

Ved Ellen Garde, læge & Phd

 

Ellen fortalte levende og inspirerende om hjernens opbygning og bl.a. om, hvilke dele, der hørte til dannelsen af vores personlighed. Hjernen er et af kroppens vigtigste organer og kaldes nervesystemets “hovedcomputer”. Overordnet set består den af tre dele : storhjernen, lillehjernen og hjernestammen. Hos voksne indeholder hjernen omkring 100 milliarder nerveceller, der danner mere end 100 billioner forbindelsespunkter også kaldet synapser.

En vigtig del af foredraget handlede om, hvordan vi passer på vores hjerne. Jo mere den bliver brugt, jo længere holder den sig frisk. Vi kan lære hele livet, læring holder den frisk. Hjernen bruger en stor del af kroppens energi, så det kræver også, at vi spiser fornuftigt og motionerer. På DTU´s www.frida.fooddata.dk, kan I hente inspiration, til hvad man bør spise.

Hjernen er følsom overfor stød, så pas på den og brug cykelhjelm.

Referat: Flemming Rathsach

 

Foredrag torsdag den 16. maj 2019

”Mavesåret, der kom – og gik”

Ved Overlæge Peter Matzen

Peter fortalte levende om udviklingen af behandling af mavesår fra 1700-tallet til 1900-tallet. Mavesår var i tidligere tider en dødelig sygdom. Man vidste ikke præcis, hvad det var folk led af, når de klagede over ondt i maven og diarre. Der var mange behandlingsmetoder, fælles for dem alle var, at de ingen positiv virkning havde.

Der var dog enkelte læger, der havde set en sammenhæng mellem en forbedring af symptomerne, når de behandlede patienter med antibiotika for andre sygdomme. I medicinske kredse var det ikke en mulig behandlingsmetode, bakterier kunne ikke leve i mavesækkens kraftige saltsyre. Men to australske forskere opdagede i 1980’erne en bakterie i mavesækken, der havde udviklet en forsvarsmekanisme, så de kunne overleve i det hårde miljø. Det betød, at mavesår nu kunne kureres med antibiotika. Opdagelsen ændrede fuldstændig mavesårsbehandlingen. I dag er mavesår for det første blevet mere sjælden, og for det andet let at kurere.

De to australske læger modtog i 2005 Nobelprisen i medicin for deres epokegørende opdagelse.

Referat af: Flemming Rathsach 

 

Udflugt den 9. maj 2019

Besøg på Nivå Ringovn og teglværk.

 

Igen et inspirerende besøg med Hemingway Klubben Rudersdal 2, på ringovnen i Nivå. Det var en meget kompetent foredragsholder, der vidste næsten alt om teglværket. Både dets historie, og hvordan der blev produceret mursten og alle andre former for tegl. Nivå teglværk var storleverandør af mursten til København og de omkringliggende slotte.

Bjørn havde sørget for kaffe og kage til alle deltagerne.

Foredragsholderen, der iøvrigt var pensioneret fødselslæge, fik sine 2 flasker vin inden vi skulle videre til fugletårnet. Fugletårnet er et populært udflugtsmål for fuglekendere og andre der bare vil nyde naturen.

Referat af: Flemming 

 

Foredrag den 25. april 2019

Værd at vide om Demens

ved Connie Engelund

 

Sygeplejerske Connie Engelund holdt et inspirerende foredrag om Demens, og hvad der er vigtigt at vide om denne sygdom. Der er flere forskellige former for Demens, samlet under den samme paraply.

Connie gennemgik den typiske adfærd hos de personer, der bliver ramt af de forskellige former for Demens. De rammer forskellige dele af hjernen og giver sig udslag i en ændret adfærd. Typisk for Alzheimers, der er den mest udbredte, bliver det udtrykt ved: Angst, Forvirring, Rastløshed, Urolig krop, Let til gråd, Mistænksomhed og Vrede. De andre former for Demens giver sig udtryk i forskellige ændringer af personligheden.

Generelt er mennesker med Demenssygedomme, meget følsomme overfor, hvordan de behandles. De har de samme behov for opmærksomhed og kærlighed, som alle andre. Connie kom også ind på, hvordan vi skal forholde os over familie og venner, hvis ulykken rammer.

Connie udtrykte det meget poetisk: Vi fødes som kopier, men dør som originaler.

Referat: Flemming Rathsach

 

Musik og sang fra 30érne til 80érne

Af Kurt Senfer

En hyggelig eftermiddag med sang og musik. Kurt er autodidakt musiker og sanger. Han førte os gennem musikken fra 30´erne til 80´erne, med sangeksempler af tidens store kunstnere.

HC klubbens herre sang med på alle sangene – det bedste de havde lært.

Musikledsagelsen var optaget i Kurts eget musikstudie. Som Kurt sagde flere gange, er det aldrig for sent at lære noget nyt. Han lærte at spille, da han blev 50 år.

Referat: Flemming

 

Foredrag den 4. april 2019

“Den modne krop – sundhed of forebyggelse”

ved Ronnie Eg Sahl Phd. Studerende fra Københavns Universitet, Center for sund aldring.

Ronnie lagde ud med at forklare, at det han forsker i, er det, der ligger fra halsen og nedefter, det vil sige kroppens aldring og ikke hjernens. Hvad sker der med kroppen, når vi bliver ældre? Hvordan sikrer vi bedst at få et langt og aktivt liv? Det spørgsmål findes der mange forskellige svar på, og forskerne har ofte forskellige bud herpå. Der findes ikke kun én sandhed, men det Ronnie forsker i er blot et lille område inden for begrebet: aldring.

Aldring kan ikke stoppes, men vi kan udsætte aldring med forskellige tiltag. En af de ting der sker, når vi bliver ældre er, at musklerne skrumper og bliver svagere. Det kan vi gøre noget ved. Dyrk motion og styrketræning. En sund levevis kan give os et længere og bedre liv. I denne forbindelse viste Ronnie os, hvorledes kostpyramiden havde ændret sig markant igennem de seneste årtier.

Men det er også vigtigt, at vi har et lykkeligt liv og er tilfredse med tilværelsen. Det er nogle af de faktorer, der også er med til at forlænge livet. Der kom mange grafer og tal på bordet, der beviste påstanden. I rødvin finder vi to typer af antioxidanter: resveratrol, og to varianter af flavonoider, flavanol og antocyanidin. Det er gerne disse stoffer, der bliver forsket i, når pressemeddelelser ramler ind med overskrifter som at ”rødvin er godt for dit” eller ”rødvin beskytter mod dat”. Der var stor tilslutning til dette synspunkt blandt tilhørerne.

Det var rart at høre en forsker, der ikke var frelst, men havde den tilgang til livet, at det skal leves, selvom vi naturligvis også skal gøre noget fysisk, kostmæssigt m.v. for blive ældre og ikke mindst have så mange sygdoms- og skavankfrie år som muligt.  

Referat: Flemming Rathsach

 

Foredrag på medlemsmødet den 28. marts 2019

”Rudersdal i Danmarkshistorien” ved historiker og forfatter Niels Peter Stilling. 

Historikeren og forfatteren Niels Peter Stilling, gav en meget farverig beskrivelse af en lang række episoder fra sin seneste bog ”Rudersdal i Danmarkshistorien – fra oldtiden til 1900”, som udkom ultimo 2018. Til trods for bogens store sidetal udgør den kun første bind af to bøger. Andet bind, der dækker perioden 1900 – 2007, forventes at udkomme til efteråret. Desuden er Stilling i gang med et større værk om Danmarks herregårde. Fortællingen startede helt tilbage i oldtiden, hvor isen efterlod landskabet i området med spektakulære tunneldale. Maglemosen har gemt på de spændende Vedbækfund fra jagerstenalderen og de senere Nyvangfund omfatter flotte dolke fra bondestenalderen. Begge dele er at finde på museet ved Gl. Holtegård.

Vi hørte spændende beretninger fra bronzealderen, hvor gravhøje har rummet flotte bronzehalsringe, -sværd og -skjolde. Fra jernalderen er der fundet siddende skelet i Trørød Mose og smukke krukker og jernhalsringe. Den romerske historiker Tacitus (55-120 e.Kr.) har beskrevet Nordens folk og deres dyrkelse af gudinden Nerthus, som senere har dannet grundlag for navnet (Niartharum) på den ældste by i Rudersdal, nemlig Nærum, hvor de ældste bebyggelser stammer fra jernalderen. Valdemar den Store forærede bisp Absalon byen Nærum og et Pavebrev udstedt af Urban 3. (dåbsattesten for byen) bekræfter dette den 21. okt. 1186.

Niels Peter Stilling berettede om de mange Middelalderkirker i området, der alle ligger ca. 7 km fra kysten og som rummer mange flotte kunstværker i form af unikke kalkmalerier (i de Gotiske hvælvinger i Birkerød kirke) og kalkstenshoved af Absalon (i Søllerød kirke). Efter reformationen er der i Søllerød kirke udført et kalkmaleri, der forestiller Luther. I Birkerød kirke er der genplaceret en meget smuk altertavle med fornemt træskærerarbejde.

Kongernes Nordsjælland (1536 – 1660) blev beskrevet med de mange slotte (Hørsholm og Hillerød) og veje (Kongevejen), der blev anlagt af Frederik 2. og hvor Christian 4. kastede Danmark ud i krige, Kalmarkrigen og Trediveårskrigen. Frederik 3. fortsatte krigsføringen; men måtte sande at den svenske konge Karl Gustav 10.’s styrker var større, og da de gik over bælterne, der var tilfrosne i den hårde vinter i 1658, tilføjede de Danmark det nederlag, der med freden i Roskilde kostede afståelsen af Skåne, Halland og Blekinge.

Enevældens indførelse fulgte kort efter. Niels Peter Stillings meget levende foredrag sluttede af med genopbygningsperioden i 1700-tallet, hvor bl.a. Dronninggård og Frederiksdal Slot bygges, og hvor Jægersborg Dyrehave blev anlagt. Med Kongens dyrehave mistede Nærumbønderne betydelige arealer og beholdt kun et smalt bælte langs kysten. Stednavnene Rundforbi, Kørom og Springforbi er bøndernes ”protestnavne” mod omvejen rundt om Kongens indhegnede skov. Tiden tillod desværre ikke til gennemgang af den sidste halvdel af det store bogværk, der er meget rigt illustreret. Men det var et meget vedkommende og engageret foredrag, som vi oplevede og som efter referents mening bør følges op, når bind 2 af bogværket om Rudersdals historie foreligger.

Referat: Leif

 

”Glimt af et spændende liv – del 2”

Foredrag den 14. marts 2019 ved klub 2 medlem Per Topsøe – Jensen

I forlængelse af første del af foredraget, der blev holdt den 15. nov. 2018, knyttede Per indledningsvis et par bemærkninger til sin fars udspring fra flyver uden faldskærm i 20’erne og til de udlagte våbendepoter i krigens slutning i 1944. Ellers indledte Per sit foredrag med en skildring af, hvordan han som et studenterjob i starten af 50’erne havde til opgave i personbil at transportere amerikanske damer rundt i Europa som guide uden en egentlig guide-uddannelse. Første tur blev gennemført på 36 dage med 4 ældre damer, der var ankommet på et krydstogtskib fra USA. Turen gik til Paris, Firenze, Rom, Sorrento, Venedig, samt gennem Østrig og Tyskland tilbage til havnebyen for ankomsten.

Næste tur var på 52 dage med 4 yngre damer, der landede i Amsterdam lufthavn og som via Reims blev kørt til Paris. Herfra gik turen til Bordeaux (nærmere bestemt landsbyen Cognac, som damerne havde ønsket at besøge), Carcassonne og videre ad samme rute som første tur gennem Italien, Østrig og Tyskland til Amsterdam. Mange pudsige oplevelser undervejs blev levende beskrevet af Per.

Per blev cand. polyt i 1956 og startede kort efter sin erhvervsmæssige karriere i det store firma F.L.Smidth & Co., der især er kendt for deres bygning af cementfabrikker i udlandet. Per startede i afdelingen for pakkerier, men allerede efter 2 måneder blev han tilbudt et 2-årigt job i det nordlige England. Skildrede hvordan datidens forretningsfolk benyttede mobile akkumulatorer-telefoner på deres togrejser og sin egen indlæggelse på hospital med tegn på akut blindtarmsbetændelse inden han nåede frem til jobbet.

Efter hjemkomsten til F.L.Smidth’s hovedkontor blev Per igen udsendt. Denne gang til Pakistan med henblik på opførelse af en cementfabrik nær Karachi. Under dette ophold blev han gift med en af de sygeplejersker, der passede ham i England. Per berettede om de til tider usle forhold med oversvømmelser, hunde med hundegalskab (som Per fik kål på) og en af de lokale chauffører, der måtte i fængsel for ved et uheld at have parkeret sin lastbil mit på en togoverskæring.

Næste korte job var i Ceylon (nu Sri Lanka) og efterfulgt af en opgave i Columbia (Bogota), hvor Per som ny salgsmedarbejder skulle udrede nogle startvanskeligheder med en kontrakt, som viste sig at være et krav fra generalen om 5% af ordren inden start, hvad Per fik ”afklaret” som en misforståelse. Per fik på denne tur lejlighed til at flyve med  Concorde-flyet og dermed komme op på 2 gange lydens hastighed.

Ture til Nigeria, Irak og Grækenland blev også skildret inden Per sluttede af med omtale af sit job for A/S Storebælt fra 1987-1998, som rådgiver vedr. forsikringsmæssig afdækning af risici i byggefasen af den faste forbindelse. Et byggeprojekt som undervejs fik brug for sin forsikringsdækning også af entreprenørernes arbejder. Per skildrede således de 2 uheld under tunnelbyggeriet – oversvømmelse af tunnelrørene med boremaskiner fra Sprogøsiden i 1991 og branden i den næsten færdige tunnel i 1994.

Referat: Leif

 

Referat af Netværksmøde møde torsdag den 7. marts 2019

1. Velkomst og fællessang

Endnu et par nye medlemmer blev budt velkommen i klub 2 med udlevering af medlemsskilte og klubbens folder. Klub 2 har nu passeret de 70 medlemmer. Som fællessang denne dag var valgt ”Det haver så nyeligen regnet”. En sang skrevet af historikeren Johan Ottosen i 1890, som appellerede til offentligheden nord for Kongeåen om støtte til danskerne syd for Kongeåen efter at Sønderjylland var blevet tabt i 1864.

2. PPP-præsentationer.

2 af klub 2’s medlemmer, Erik Kjøller og Steve Pickering, gav hver deres meget levende personlige profil præsentation, hvori de dels beskrev deres familie og opvækst, deres erhvervsmæssige udvikling og fremfor alt deres interesser og hobbies. Desuden berettede de om, hvorfor de har valgt Hemingway Club og deres forventninger til netværket. Her drejede det sig blandt andet om at møde nye personer, lære noget om ting, de ikke vidste noget om i forvejen, møde uenighed og drøfte seniorlivet.

3. Interesseoversigt

Henning fremviste en opdaterede oversigt over medlemmernes interesser og appellerede til at medlemmerne nu selv tog initiativ til indenfor de enkelte interesseområder at etablere en netværksgruppe for at dyrke interesseområdet nærmere. Henning ville selv forsøge at igangsætte en gruppe om vin.

4. Evaluering af foredrag

Leif fremlagde resultatet af medlemmernes evaluering af de seneste 8 foredrags-arrangementer. Evalueringen omfattede en karaktergivning på emnets relevans, foredragsholderen, foredragets faktiske indhold og en helhedsvurdering af arrangementet. Resultatet viste et generelt højt niveau på alle 4 parametre med karakterer på mellem 8 og 9,6 på en skala fra 1-10. Styregruppen kunne med dette resultat tage det som et udtryk for stor tilfredshed med foredragsprogrammet.

5. Workshop om fremtidige foredrag

Gennem et meget engageret gruppearbejde fra medlemmernes side ved 6-mands borde lykkedes det at få opstillet lister over potentielle foredrag, dels fra klub 2’s egne medlemmer (21 stk.), dels foredrag som man fandt interessante emnemæssigt eller som man havde hørt og kunne anbefale (35 stk.) og dels 34 udvalgte foredrag holdt i andre Hemingway klubber, for hvilke der blev opstillet en prioriteringsliste. Styregruppen har gennem dette netværksarbejde fået et godt grundlag at opstille en foredragsplan for efteråret samt for de resterende dage her i foråret.

Referat: Leif

 

”Modstandsbevægelsens likvideringer” 

Foredrag af Peter Birkelund den. 28. feb. 2019.

Peter Birkelund, der har været ansat på Frihedsmuseet og nu er seniorforsker og arkivar på Rigsarkivet, udøste af sin store viden om 2. verdenskrig, som han bl.a. andet har dokumenteret i en ph.d.- afhandling og i bogen ”Holger Danske – Sabotage og likvideringer 1943-45”.

Emnet likvideringer i sidste del af besættelsen har ellers været et svært emne at forske i, idet der var en fast aftale modstandsfolk imellem om ikke at tale om emnet. Ud over Peter Birkelunds ovennævnte bog, foreligger der et antal bøger, der – ud fra forskellige ståsteder – behandler emnet: ”Stikkerdrab” af Stefan Emkjær ”Efter drabet” af Peter Øvig Knudsen. ”Sabotør i Holger Danske” af Peter Birkelund.

Det tyske politi, Gestapo, kom til Danmark i 1943 og der blev efter en række sabotager og strejker rundt om i landet i løbet af sommeren den 29. august 1943 på Hitlers befaling indført dødsstraf for at udøve sabotage. Da regeringen nægtede at følge tyskernes krav, gik den af. Tyskerne indførte militær undtagelsestilstand i Danmark med natligt udgangsforbud, forbud mod strejker og sammenstimlen samt nævnte dødsstraf. I alt blev ca. 400 personer dræbt (likvideret primært ved nedskydning og i mindre omfang med bomber) af Modstandsbevægelsen. Efter krigen blev yderligere 1300 dømt som stikkere ved retsopgøret. Hitler krævede, at der for hver likvidering skulle gennemføres clearingdrab (i forholdet 1:5). Et eksempel herpå er digterpræsten Kaj Munk, der blev dræbt den 4. jan. 1944 efter en række likvideringer i december måned udført af modstandsgruppen Holger Danske, der havde 500 medlemmer.

Frihedsrådet proklamerede i januar 1944, at modstandsbevægelsen handlede i nødværge for at forebygge flere stikkerier. De 400 likviderede (heraf ca. 10% kvinder) fordelte sig på følgende typer: • Stikkere • Gestapo, Abwehr, ET, dansk-tyske terrorgrupper (civil) • Uniformeret tjeneste (HIPO, Schalbourgkorps, marinevagter, Sommerkorps) • Tolke, chauffører, kontorpersonale • Værnemagere • Nazister.

Modstandsgruppen ”Holger Danske” gennemførte ca. 170 likvideringer, hvoraf hovedparten bestod af tysk politi/terrorkorps, uniformeret tysk vagttjeneste, civilt arbejdende for tyskerne og direkte stikkere/meddelere. I 6 tilfælde var der tale om fejltagelser (9 i alt i DK), hvor familier efter krigen fik fuld oprejsning og erstatning. Nogle af de mest kendte likvidatorer var ”Flammen” (Bent Faurshou Hviid) og ”Citronen” (Jørgen Haagen Schmidt), der sammen med 2 andre modstandsfolk (Patrick Schultz og Gunnar Dyhrberg) udgjorde ”De ensomme ulve”. De udførte 12 likvideringer det første ½ år. Beslutninger om likvideringer dukkede op nedefra og blev som regel godkendt af en lokal leder i trinnet umiddelbart over. Påstande om at ”Frihedsrådets likvideringsudvalg” eller ”Den jyske Domstol” gav ordrer til likvideringer er falske. Disse instanser har aldrig eksisteret.

Efter krigens afslutning i maj 1945 var der mange kritikere af modstandsbevægelsens likvideringer (herunder fra Svenning Rytter og Hartvig Frisch), som ikke mente, at det var nødvendigt at likvidere; men modstandsbevægelsens likvideringer blev ikke efterforsket. 125 tvivlsomme sager blev dog politimæssigt efterforsket, og det førte til erkendelsen af 9 fejltagelser. Frode Jacobsen, medlem af Frihedsrådet, blev minister efter krigen og talerør for modstandsbevægelsen. Han var uenig med kritikerne.

Ditlev Tamm har skrevet bogen ”Retsopgøret”.

Referat: Leif V.

 

Foredrag om ”Københavns nyere befæstninger”

Ved Søren P. Petersen den 14. feb. 2019

Vores foredragsholder denne torsdag var en meget vidende og engageret person, der – skønt han ikke var historiker, men ingeniør af uddannelse – holdt et yderst informativt foredrag om den nyere befæstning, der blev opført efter Danmarks tabte krige i 1807 (Englændernes bombardement af København) og 1864 (Slaget ved Dybbøl Banke).

Søren Petersen er bl.a. medlem af Fæstningskanalens venner og formand for Dansk Vandrelaug’s Lyngby afdeling, og som sådan arrangerer han også rundvisninger på mange af befæstningens stadig eksisterende bygværker.

Københavns befæstning er Europas bedst bevarede hovedstadsbefæstning. Mange forter, batterier og stemmeværker m.m., der primært blev bygget i perioden fra 1885 til 1918 er således istandsat, medens andre forsat mangler istandsættelse eller er jordtildækkede og nogle fjernet bl.a. som følge af byggeri. Københavns befæstning omfatter såvel en sø-befæstning (med 10 forter og 8 batterier) som en land-befæstning (Nordfronten med 5 forter og 9 batterier, Vestvolden med 23 batterier og 3 oversvømmelsesområder). Landbefæstningen blev placeret ca. 10 km fra København, så fjendens kanoner ikke kunne nå byen. Befæstningerne kom aldrig rigtig i brug selvom der ved starten af 1. verdenskrig blev mobiliseret ca. 57.000 mænd til at bemande befæstningerne.

Søren berettede om hvorledes befæstningernes enkelte bygværker var opbygget og deres bestykning med kanoner og soldater, og om hvorledes deres funktioner var i tilfælde af angreb udefra, herunder hvordan de bagvedliggende voldgader og voldbaner sikrede forsyningsveje frem til de enkelte stillinger. I befæstningerne indgik der også planlagte oversvømmelser af områder gennem fæstningskanaler med stemmeværker, der forbandt Furesøen med Ermelunden. Det muliggjorde, at man kunne etablere sammenhængende oversvømmelser mellem Ermelunden og Øresund, mellem Ermelunden og Utterslev Mose samt til Kagsåbassinet vest for Utterslev Mose. Ved aktivering af oversvømmelserne ville man trække 11,3 mio. m3 fra Furesøen og derved sænke vandstanden i søen med 1,2 m. Oversvømmelsen har dog aldrig været aktiveret.

Søren berettede nærmere om nogle af forterne i Nordfronten (Lyngbyfortet, Garderhøjfortet, Fortunfortet og Tårbækfortet) og om Dyrehavsstillingens batterier og tildækkede bunkere, som alle anes i terrænet i dag. Foredraget efterlod tilhørerne med en stor lyst til at høre mere om bygværkerne og ikke mindst at besøge de beskrevne forter, batterier og volde.

Referat af Leif.

 

Om Ernest Hemingway

Foredrag ved Bo Tao Michaëlis den 31. januar 2019

Bo Tao Michaëlis, der har skrevet to bøger om Hemingway, fortalte levende om Hemingways liv og hans mange bedrifter. Hemingway blev født 21. juli 1899 i Oak Park, i udkanten Chicago. Han far var læge og ivrig jæger og sportsfisker, moderen Grace var musiker. Begge var veluddannede og respekterede i det lille konservative samfund. Ernest gik på den lokale Old Park School fra 1913 til 1917. Her deltog han i en lang række af sportsgrene som boksning, løb, vandpolo og amerikansk fodbold, som han mente var for rigtige mænd. Som mange af tidens store forfattere, blev Ernest først journalist og siden forfatter.

 

Første Verdenskrig

I 1918 prøvede han at blive optaget i den amerikanske hær, men til hans store skuffelse blev han kasseret på grund af dårligt syn. I stedet blev han optaget i Røde Kors som ambulancechauffør i Italien. Han kom til fronten, hvor han blev alvorligt såret i et morterangreb. Han var kun 18 år på det tidspunkt. Under han rekreation på hospitalet blev han for første gang forelsket i en 7 år ældre sygeplejerske – Agnes von Kurowsky – forholdet blev dog ikke til noget. Det tog så hårdt på Hemingway, at han senere hen fulgte et mønster, hvor han forlod kvinderne, før de forlod ham.

 

Chicago

I 1919 vendte Hemingway hjem. Han var stadig plaget af sit dårlige knæ efter granaten. Trods knæet tog han på en camping og fisketur sammen med sine gamle venner. Turen gav inspiration til novellen ”Big Two-Hearted River”. Senere samme år blev han freelance journalist på avisen ”Toronto Star Weekly”. I Chicago mødte Ernest gennem venner Hadley Richardson, der var 8 år ældre end Ernest. De blev gift den 3. September 1921. To måneder efter blev Ernest ansat som korrespondent for Toronto Star i Paris. Med Hadley opnåede Hemingway det han havde håbet på med Agnes: kærlighed fra en smuk kvinde, en god indtægt, og et liv i Europa.

 

Paris

I Paris var Hemingway den høje flotte, muskuløse, bredskuldrede, brunøjede mand med en blød stemme. Han og Hadley boede og arbejdede i Paris Latinerkvarter. Her mødte han alle de kendte forfattere og kunstnere, der også havde slået sig ned i byernes by. I de første år i Paris afleverede han 88 artikler til Toronto Star Newspaper. Han dækkede den Græsk/Tyrkiske krig. Han skrev artikler om tun-og ørredfiskeri. I september 1923 vendte parret tilbage til Toronto, hvor deres søn John blev født. Hemingway, Hadley og deres søn vendte i 1924 tilbage til Paris. Her skrev Hemingway en række noveller, der blev rost i USA. Senere mødte Hemingway F. Scott Fitzgerald, der lige havde skrevet og udgivet ”The Great Gatsby”. Hemingway blev begejstret, da han læste den og besluttede selv at skrive en roman. I 1923 besøgte Hemingway og Headly, Pamplona i Spanien. Her blev Ernest fascineret af tyrefægtning. På samme tidspunkt blev Hemingway omtalt som ”Papa”, hvilket han var meget stolt af. Hemingway mødte under et ophold i Østrig en bogforlægger – Pauline Pfeiffer, som han senere fik en affære med. I januar 1927 blev Hadley og Hemingway skilt og Hemingway giftede sig med Pfeiffer i Maj måned. Pfeiffer der var fra en meget velhavende katolsk familie, var flyttet til Paris for at arbejde for Vouge magasinet. Før ægteskabet var Hemingway konverteret til katolicismen. I marts 1928 forlod parret Paris og slog sig ned i Key West. Key West Parret rejste til Kansas, hvor deres søn Patrick blev født 28. juni 1928. Det var en svær fødsel for Pauline. I den periode skrev Hemingway oplægget til ”Farvel til våben”. Efter fødslen rejste parret tilbage til Key West. På vej ind i toget fik Hemingway et telegram, der fortalte at hans far havde begået selvmord. Hans eneste kommentar var ”I’ll probaly go the same way”. Tilbage i Key West arbejdede Hemingway på færdiggørelsen af “Farvel til våben”. I begyndelsen af 1930 opholdt Hemingway sig i Key West om vinteren og sommeren i Wyoming, hvor han brugte tiden på jagt og fiskeri. Den 12. november 1931 fødte Pauline Hemingways tredje søn Gregory Hancock Hemingway. Paulines onkel forærede parret et to-etages hus lige overfor fyrtårnet i KeyWest. Det betød at Hemingway altid kunne finde hjem fra værtshuset Sloppy Joe. I 1933 tog Hemingway og Pauline på safari i Øst Afrika. De var væk i 10 uger, hvor Hemingway samlede materiale til en række nye bøger. Tilbage i Key West skrev og udgav han ”Green Hills of Afrika” i 1935. Borgerkrigen i Spanien I 1937 indgik Hemingway en aftale med avisen North American Newspaper Alliance, om at rapportere fra den Spanske Borgerkrig. Han rejste frem og tilbage mellem Key West og Spanien. Han overværede The Battle of the Ebro – den sidste kamp, der blev afslutningen på borgerkrigen. Cuba Hemingway havde under sit ophold i Key West anskaffet sig en båd til fiskeri. Med den sejlede han til Cuba. Det var i den fase, hvor han skulle skilles fra Pauline. Det begyndte da Hemingway havde mødt Martha Gellhorn. De blev gift 20. november 1940 i Cheyenne, Wyoming. Efter skilsmissen flyttede han til sit sommerresidens i Ketchum, Idaho og vinterresidens til Cuba. Gellhorn inspirerede Hemingway til at skrive bogen – ”For Whom the Bell Tolls” eller ”Hvem ringer klokkerne for”.

 

Anden verdenskrig

Fra 1944 til 1945 var Hemingway dels i London og dels i resten af Europa. Her mødte han Time Magasin korrespondenten Mary Welsh, som han indledte et forhold til. Han var med til befrielsen af Paris.

 

Nobelprisen

I 1946 giftede han sig med Mary. Hemingway familien led under en serie af uheld og helbredsproblemer. I 1948 rejste Hemingway og Mary til Europa og boede i Venedig i flere måneder. Mens de var der, blev Hemingway forelsket i den 19-årige Adriana Ivancich. Denne affære inspirerede ham til bogen ” Across the River into the Trees. I de følgende år skrev han bogen ”Den gamle mand og havet” der gav ham Pulitzer Prisen i 1952. I 1954 var han på sin anden rejse til Afrika sammen med Mary. Under en flyvetur måtte de nødlande ude i bushen. Både Hemingway og Mary blev såret. Dagen efter prøvede de at komme på hospitalet i Entebbe, så de tog et andet fly. Det eksploderede under take-off. Alle troede at Hemingway var død, men han var kun alvorligt såret. I oktober 1954 modtog Hemingway Nobelprisen i litteratur.

 

Selvmordet

I juli 1960 forlod Mary og Hemingway Cuba og vendte aldrig tilbage. Hemingway var syg. Han var konstant bekymret for sine penge og sin sikkerhed. Han var under opsyn af FBI. I en periode var han indlagt på en klinik i Minnesota, hvor han blev behandlet med elektrochok. Tre måneder efter han kom ud fra klinikken, skød han sig med et dobbeltløbet jagtgevær.

Referat Flemming Rathsach

 

Om 2 store bygmestre i Søllerød – deres landsteder og haver”

Foredrag den 24. januar 2019 ved K. Preben Olesen.

Vores foredragsholder denne torsdag bragte os 250-300 år tilbage i tiden til en periode, hvor der skete store ændringer i det danske samfund, og hvor nogle få havde råd til at indrette sig i elegant stil gennem opførelse af slotte og palæer med tilhørende fornemme haver, inspireret af franske og engelske forbilleder.

Efter en tour de force gennem have- og landskabskunst fra oldtiden, gennem middelalderen og renæssancen frem til barokkens og senere romantikkens havekunst, fik vi en præsentation af 2 af samtidens markante skikkelser:

1) Den danske arkitekt/bygmester Lauritz de Thurah, der bl.a. køber og renoverer Gl. Holtegård i 1755-58 med tilhørende barokhave og

2) Storkøbmanden Frederick de Coninck (indvandret fra Nederlandene), der udover sin vinterbolig ”Moltkes palæ” etablerer sin sommerbolig ”Næsseslottet” i 1781-83 på et markant sted i kommunen omgivet af romantiske haver. Preben Olsen gav os via sin PowerPoint præsentation en levende beskrivelse af, hvad man møder, når man vandrer ad Dronninggårdsallé forbi de 2 porthuse mod vest og videre rundt i de interessante haver (jagthaven, den hollandske have og den engelske have) med alle deres mindesøjler og symboler fra en svunden tid. (Preben Olesen tilbyder den samme vandretur in natura.)

At Næsseslottet er et markant byggeri fra perioden – Den yngre enevælde – vidner tilstedeværelsen af slottet på Bjørn Nørgårds gobelin fra denne periode om. De kostbare bygværker og haver, som Coninck lod etablere, var tilvejebragt gennem hans trekantsejlads imellem Danmark – Vestafrika – Vestindien, herunder slavehandelen, som blev forbudt i 1794 med ikrafttræden 1803.

Et yderst fængslende foredrag leveret af en meget vidende tandlæge.

Leif

 

Referat af medlemsmøde 17. januar 2019

1. Velkomst og fællessang samt indledning.

Der blev budt velkommen til endnu 5 nye medlemmer med udlevering af navneskilte og klub2-foldere. Der er således et medlemstal på 55 og tallet stiger fortsat med yderligere kontakter. Meget tilfredsstillende. Efter afsyngning af ”Det er hvidt herude” blev der udleveret skemaer med klubbens mange små opgaver med henblik på at opfordre flere medlemmer til at melde sig til varetagelse af opgaverne. Kortene blev samlet ind efter mødet og Henning Toft sammenfatter resultatet. Henning Toft og Leif Vincentsen fik mandat af de fremmødte til at repræsentere klub 2 i bestyrelsen for Hemingway Club Rudersdal.

2. Socialt netværk med spørgekort (Leif)

Der blev udleveret samtalekort til alle deltagere og gennemført stående spørgerunder blandt medlemmerne parvis over 4 omgange. Dette gav anledning til heftig snak blandt medlemmer om emner, der typisk drejede sig om situationer knyttet til det at være stoppet med at arbejde og påbegyndt tilværelsen som pensionist. Der blev udtryk stor tilfredshed med netværksøvelsen, som man gerne så gentaget ved kommende netværksmøder.

3. Interessekort (Henning)

På baggrund af de modtagne interessekort, som er blevet udfyldt af medlemmerne ved indmeldelsen, er der opstillet et udkast til interesseoversigt, som blev udleveret til deltagerne ved de 7 borde. Det var herefter meningen, at medlemmerne skulle kontrollere og supplere egne interesser, samt tilføje andre og nye emner efter drøftelse med øvrige deltagere ved bordene. Der blev desuden kort drøftet, hvorledes oversigterne kunne anvendes fremover og vigtigheden af at have tovholdere til de forskellige emnegrupper, såfremt der skulle etableres undergrupper, eksterne fagbesøg eller emnerettede forslag til arrangementer og foredrag. De opdaterede oversigter blev samlet sammen fra bordene med henblik på at udarbejde en ny interesse-oversigt for klub 2. Der blev i øvrigt under drøftelserne påpeget vigtigheden af i en forening som vores at sikre beskyttelse af følsomme personoplysninger. Styregruppen var enig heri og opmærksom på problemstillingen.

4. PPP-præsentationer (Steve)

Som illustration af idéen med PPP-præsentationer for klubbens medlemmer blev et eksempel fremvist baseret på informationer om klubbens formand, Leif Vincentsen. Efterfølgende blev konceptet gennemgået for så vidt angår metodens formål, indhold, struktur og anvendelse. Der var således enighed om at person profil præsentationer kan gennemføres på mange niveauer med og uden IT-værktøjer. Det blev samtidigt understreget, at det var helt frivilligt om man ville udarbejde en sådan præsentation, der naturligvis ville blive behandlet med fortrolighed i klubben og ikke gemt efter fremvisningen. Formålet med præsentationerne er frem for alt, at medlemmerne lærer hinanden bedre at kende. Der blev opfordret til at medlemmer, der var interesseret heri, gik i gang med at udarbejde sådanne. Styregruppen vil gerne yde bistand om nødvendigt samt lægge en skabelon på hjemmesiden.

Referat Leif

 

”Skitser og tanker om skønhed” 

Foredrag den 10. januar 2018 ved Erik Friis-Hasché 

Erik havde i sit oplæg til foredraget stillet spørgsmålene ”Kan skønhed måles og vejes?” og ”Kan skønhed registreres og gengives?”. Meget interessante spørgsmål, som til fulde blev besvaret i dette meget intense og omfattende foredrag, hvor der blev refereret til mange kunstnere og videnskabelige redegørelser samt til google-undersøgelser, der alle hjalp til besvarelsen. Erik har sat sig grundigt ind i stoffet og brugt mange ressourcer på at nå frem til sin omfattende forståelse af skønhedsbegrebet indenfor især kunst og arkitektur, som han formidlede på overbevisende måde.

Foredraget var bygget op på 14 tanker om skønhed, som vi blev ledt igennem. Med udgangspunkt i filmen ”Dagens skønhed” af Louis Bunuel, skrifttypernes skønhedsmæssige forskelle redegjorde Erik for hvor ofte ordet skøn (jf. Google) blev anvendt i forhold til ordet grim. Det var lidt nedslående at høre, at her var forholdet 2,7 i favør af grim. Erik brugte mange referencer til litteratur og her skal blot nævnes enkelte i flæng (og for videre læsning): Umberto Eco: ”Skønhedsdræbere i samfundet” og ”Skønhedens historie” (2004) Dorthe Jørgensen: ”Skønhed – En engel gik forbi” (2006) Marie-Henri Beyle: ”Stendahl-syndromet” (1817) William Hogarth: ”The Analysis of Beauty” (1753) Steen Ejler Rasmussen: “Om at opleve arkitektur” Le Corbusier: ”Skønhed og funktion” og ”Le Modular 2”

Erik gik helt tilbage til Konfutze i sin søgen efter skønhedsbegrebet, bevægede sig over ”de tre gratier” i maleri og skulptur, klassisk græsk kunst, via Niels Stensen, Immanual Kant, Nietze, Vilhelm Lundstrøm, Poul Henningsen, Tordenskjold på tændstikæsken, Hammershøj og Bissen til Arne Jacobsen for at belyse begrebet ”Det gyldne snit”.

Fibionacci’s talrække (1,1,2,3,5,8……), den gyldne ratio og den gyldne spiral fik alle en ordentlig behandling i Eriks foredrag, der nåede langt omkring og som sluttede af med 12 parametre, der indgår i den psykometriske tilgang til skønhed. Det var et spændende foredrag, der sagtens kunne have varet 2 timer længere.

 

Fremtidsforskning: Videnskab eller fantasi?

Foredrag den 6. december 2018 ved Niels Bøttger-Rasmussen

Niels fortalte om sit arbejde på Instituttet for Fremtidsforskning, hvor han var fremtidsforsker fra 1996 til 2013. Instituttet blev startet i 1970 af den dengang 70-årige, navnkundige politiker Thorkil ”Livrem” Kristensen, der aktivt bedrev fremtidsforskning en lang årrække.

Niels gav en introduktion til fremtidsforskning og de vigtigste drivkræfter for forandring, de såkaldte megatrends. Han nævnte i den sammenhæng eksemplerne: Globaliseringen, velstandsudviklingen (1½ pct. per år), immaterialliseringen, Dream Society (følelser og livsstil), digitaliseringen og kommercialiseringen.

Niels viste, hvorledes man anvender værktøjet “scenarier”. Scenarier er billeder af alternative mulige og sandsynlige fremtider. Scenarier kan benyttes til at ”vælge fremtid” eller til at inspirere til at ”skabe” en ønsket fremtid. Niels eksemplificerede med scenarier for det danske sundhedsvæsen baseret på opstilling af alternativer ud fra a) individet har ansvar, b) eksperter har ansvaret, c) samfundet er en helhed og d) samfundet er fragmenteret. Metoden giver overblik ved hjælp af ”viden-baseret fantasi”.

Forskellen mellem prognoser og scenarier er, at i prognoser kan fremtiden ikke påvirkes, medens i scenarier kan fremtiden påvirkes.

Begrebet “wildcards” (uventede begivenheder, der har væsentlig påvirkning på fremtiden) blev belyst med eksempler: 1. verdenskrig, krakket i Wall Street i 1929, Jerntæppet i 1945, mordet på Kennedy 1963, PC’ere i 1981, Murens fald i 1989 og Finanskrisen i 2008. Sådanne wildcards gør selvsagt fremtiden usikker.

I dette årtusinde er eksemplerne i Danmark: dot.com-krisen, mobiluniverset, internettets fremkomst, Danmark i krig, Muhammed-krisen, klima og energi, flygtninge på motorvejen, kvinder i flertal på universitetet.

Markant for udviklingen er, at forandringshastigheden er blevet meget kortere med tiden.

Efter drøftelser i plenum sluttede Niels af med at belyse en række af de “Megatrends”, der ses: • Globaliseringen og det nye verdenskort • Digitaliseringen, herunder computerkapacitet, robotteknologi, infosfæren. • Individualiseringen, herunder ingen vilje til deling, frihed til at vælge, selvrealisering. • Livsfasernes forandring ( flere faser med de nye ”de frie 20’ere” ”og de frie 55+”) • Drømmesamfundet, hvor man gerne betaler for en ”historie”. • Aldring, en global udfordring. Din sundhed er en daglig pligt. • Creative Man logik: Brugeren som medskaber (kan, vil og skal selv). • Deleøkonomi

Referat af Leif

 

”Hvor der er vand er der fisk”. Om fiskeri på Mekong-floden.

Foredrag ved Sten Sverdrup-Jensen.

Sten er født i Aalborg, men voksede op i Holte. Han blev cand. polit. i 1972, og efter et års ansættelse på Økonomisk Institut på KU kom han i 1973 igen til Aalborg og var med til at starte Aalborg Universitet. I 1979 blev han headhunted til Nordsøcentret i Hirtshals som planlægningschef og senere direktør. I 1987 startede han som partner i ledelseskonsulentfirmaet T. Bak Jensen A/S. I 1992 vendte Sten tilbage til fiskeriet, men nu med en global agenda, først som chefrådgiver ved forskningsinstitutionen World Fish Center i Manila og siden ved Mekong River Commission’s fiskeriprogram, som han var en central figur af i de følgende 20 år. Sten var således DANIDA-støttet projektleder på det projekt, som indledningsvis (1999-2003) skulle kortlægge Mekong flodens fiskerigdomme og deres betydning. Ved hjemkomsten til Danmark blev Sten igen tilknyttet Nordsøcentret og Aalborg Universitet, hvor han siden 2008 har været adjungeret professor og arbejdet med internationale opgaver for bl.a. EU, FAO, Verdensbanken, m.fl. Sten er nu atter bosiddende i sin barndomsby Holte.

Foredragets hovedemne var Mekong-projektet. Mekongflodens (i alt 4800 km) løber fra sit udspring i Tibet gennem Kina (16%), Laos (33%), Myanmar (2%), Thailand (18%), Cambodia (18%) og Vietnam (11%). Tallene i parentes angiver hvor vandet kommer fra. Befolkningen op til Mekongfloden udgør godt 60 mio. indbyggere.

Sten berettede om fiskemigrationen på langs og på ”tværs” af floden og om livet ved floden gennem året med regntid fra juli til nov. I regntiden bliver søen ved templet Ankor Vat mangedoblet i areal. DANIDA-projektet havde 3 fokusområder: 1. Fiskeressourcerne 2. Aqua kultur (opdræt af fisk) og afdækning af egnede fiskearter. 3. Fiskeriforvaltning (inddragelse af lokalbefolkningen), undervisning og læring. Den efterfølgende film understøttede disse 3 hovedemner på en meget lærerig måde.

Der er fortsat mange trusler for flodens fiskerigdomme: overrisling af marker, skovfældning, befolkningstilvækst, øget og ulovligt fiskeri og forurening. Udenfor landet er det bl.a. Kina’s overvejelser om flodomlægninger og dæmninger. Det er derfor meget vigtigt for flodens fremtid, at det internationale samarbejde fungerer, og at der fortsat ydes en stor indsats for oplæring og træning af lokalbefolkningen i bæredygtig fiskeriforvaltning.

Referat: Leif

 

“Mit liv som krigskirurg i Bosnien”

Foredrag den 22. november ved Ebbe Christensen

Ebbe indledte med kort at beskrive sin uddannelse og baggrund for at være udsendt af Forsvaret til Bosnien i 2 omgange i 1993. Ebbe begyndte som soldat og linjeofficer i kamptropperne i perioden 1965-72, hvorefter han igangsatte sin lægeuddannelse og samtidig var reserveofficer i Hæren. Lægeuddannelsen omfattede såvel karkirurgi som hjertekirurgi; men Ebbe endte med at prioriterede karkirurgien. Efter udstationering på felthospital i Saudi Arabien i 1991 under Operation Desert Storm kom Ebbe til Sarajevo i Bosnien i 1993 i 2 omgange som krigskirurg i FN’s såkaldte fredsbevarende styrke. Ebbe gav et kort historisk rids af udviklingen i Bosnien efter 2. verdenskrig. Da præsident Tito, som i en lang årrække havde ledet den multietniske, kommunistiske forbundsstat Jugoslavien med hård hånd, døde i 1980, faldt landet fra hinanden uden en central leder, og der udbrød borgerkrig mellem de etniske grupperinger. Bosnien-Hercegovina bestod således i 1991 af et rent kludetæppe af bosniere (muslimer), serbere og kroater, som var bosatte i små områder ind imellem hinanden. Efter de voldsomme etniske udrensninger, der fandt sted i hele landet under borgerkrigen, kom det overordnede etniske landkort (i 1998) til fuldstændigt at ændre karakter. Der fandt udrensninger sted bl.a. ved Srebrenica begået af serbiske militser. Bosnien blev delt i en serbisk del og en bosnisk-kroatisk del. Ebbe fortalte om livet som kirurg under primitive forhold på hospitalet ved FN’s hovedkvarter udenfor Sarajevo (i et tidligere vintersportshotel i ringe forfatning). Byen havde etniske bydele og al transport foregik i pansrede mandskabsvogne, som man ikke turde stoppe af frygt for at blive beskudt. Forholdene som læge var meget primitive, og det var umuligt at få faciliteter, udstyr eller medicin hentet derned. Ansøgninger til FN-systemet gav aldrig resultat. Der blev vist billeder fra usle børnehjem, hvor personalet flygtede, når der var risiko for angreb, og hvor børn døde som oftest som følge af kulde. Ebbe rundede af med at fortælle, hvad han som udsendt havde lært af at være udsendt i en mission, hvor den danske armé bestod af ”amatører”. Efter Ebbes vurdering burde der havde været en hårdere militær indgriben fra starten baseret på et mere robust mandat fra FN og måske en NATO-ledelse i stedet. Som udstationeret lærte han at sætte pris på det hensigtsmæssige, vestlige værdigrundlag: tillid, sandfærdighed, medfølelse, personlig integritet og mod. I modsætning til det uhensigtsmæssige værdigrundlag, som blev oplevet: svigtende realitetssans, manglende handlekraft, uvilje mod at møde uhildet aggression med magt og uvilje mod at betale for sikkerhed på bekostning af mindre velfærd. Ebbe sluttede med at citere Edmund Burke (1700-tallet): “Det eneste nødvendige for at ondskaben kan sejre er, at gode mænd intet gør”.

Referat ved Leif

 

“Glimt fra et spændende liv”

Foredrag den 15. november 2018 ved Per Topsøe-Jensen, medlem af Klub 2’s styregruppe

Per berettede i dette foredrag om første del af sit lange liv, som også er beskrevet i en bog af samme navn. I anmeldelsen af bogen, der udkom i 2016, stod der bl.a. “Glimt fra et spændende liv” er en erindringsbog af den københavnskfødte Per Topsøe-Jensen (f. 1932). Bogen beretter om forfatterens oplevelser og erfaringer gennem et langt og begivenhedsrigt liv, lige fra 2. Verdenskrig til hans ansættelse ved bl.a. Scandinavian Student Travel Service (SSTS), Det Østasiatiske Kompagni (ØK), F.L.Schmidt og A/S Storebæltsforbindelsen. I sine forskellige ansættelser har Per Topsøe-Jensen været udstationeret i og rejst til og fra lande spredt ud over hele kloden.

I “Glimt fra et spændende liv” får læseren således et indblik i oplevelser fra lande og kulturer beliggende i alt fra Europa, Mellemøsten til det Fjerne Østen. Et langt liv på 86 år kan vanskeligt koges ned til 2 x 45 min. Det måtte vi også erkende, da Per måtte stoppe sin skildring ved tilbagekomsten fra sin rejse med ØK-skibet MS Korea. Per indledte sin historie med sin fars flystyrt i 1926, som han mirakuløst slap helskindet fra og derfor kunne forblive rollemodel for Per. Per’s historie gennem 2. verdenskrig viste således med al tydelighed, at hans far var en aktiv frihedskæmper, som Per så op til. Der blev fortalt en del historier om, hvorledes Per som dreng havde oplevet en del begivenheder, som vi andre kun har læst om: Nedkastningen af det tyske ”flyverblad” OPROP, sabotager, strejker, Shell-husets bombardement og den triste skæbne for Den franske skole. Også jublen efter tyskernes nedlæggelse af våben blev berettet og sejrskørslen i en ”Studebaker” med ham og hans bror på bagsædet med armbind og maskingeværer ud af vinduet.

Mange historier fra Pers 6 måneders sejltur med ØK-skibet MS Korea i 1950 efter endt studentereksamen blev fortalt. Turen gik via bl.a. Rotterdam, Genova, Suezkanalen, Aden, Ceylon, Singapore, Djakarta, Bangkok og Hong Kong til Japan og retur til Ålborg.

Referat af Leif

 

Ud af huset arrangement  til DR-Byen

Torsdag den 8. nov. 2018.

4 biler fyldt med forventningsfulde Klub 2 medlemmer og ledsagere drog afsted til ”DR-Byen”. Vi blev modtaget i receptionen af en kyndig turguide, der viste os rundt i den interessante arbejdsplads, hvor vi alle kender deres produkter; men kun de færreste kender tilblivelsen heraf. Dette besøg bragte mere indsigt heri.

Byggeriets arkitektur blev kort gennemgået på basis af en model, placeret bag receptionen og ved siden af Bamse og Kyllings hus i fuld skala. DR-Byen er tegnet af 4 arkitekthold, der hver havde fået tildelt et bygningskompleks (Segment 1) efter en masterplan udarbejdet af Vilhelm Lauritzens. Vilhelm Lauritzen var arkitekt på den sydøstlige bygningsblok indeholdende de 3 store studier, Dissing & Witling var arkitekter på Segment 2, hvor al Nyhedsformidling er samlet, Gottlieb Paludan Architechts stod for arkitekturen af Segment 3, der primært indeholder kantine og andre servicefunktioner og endelig stod den franske arkitekt Jean Nouvel for Koncerthuset (Segment 4), der primært rummer den store koncertsal og 3 mindre musiksale.

Det blev en varieret rundtur startende med det store overblik over ”Nyhedsrummet” fra 4.sal, hvor vi kunne se utallige journalister i gang med at samle trådene og historierne til de mange nyhedsudsendelser. Vi besøgte også arkiverne hvor gamle udsendelser var samlet og fremfor alt gamle original-filmspoler fra markante udsendelser. Mange ting er i dag digitaliseret; men dog ikke alt.

Vi passerede forbi mange af model- og malerværkstederne (med velkendte elementer fra diverse udsendelser) på vores vej til de studier, hvorfra DR’s nyhedsudsendelser sendes eller hvor udsendelsen ”Debatten” transmitteres fra. Der var ret stille og tomt, da vi var der; selvom udsendelserne skulle løbe ad stablen samme aften. Vi besøgte kontrolrummene til flere studier og kiggede ind gennem vinduerne til diverse radiostudier, hvoraf et enkelt sås i drift, markeret med den røde lampe over døren. Alle steder fik vi en kompetent forklaring på stillede spørgsmål. Nu ved vi mere om at mange personer er i aktion og meget teknik, der skal fungere for at vi får de gode billeder og den rette lyd hjem i stuerne.

Stor tak til Hans Henrik for at have bragt os ud til denne kendte arbejdsplads.

Leif

 

At lykkes som senior

– inspirationsmøde v. John Bern Nielsen Hemingway Club Rudersdal Klub 2 – 1. November 2018

John Bern Nielsen causerede denne eftermiddag over lykke, fremtid, virkelighed og hvorledes vi som seniorer stadig kan finde nye muligheder og ændre vores liv; men at det kræver handling. John indledte med at give en oversigt over Hemingway klubbernes udvikling fra starten for 5 år siden og frem til i dag. John er formand for HC Greve og har været involveret i klubbernes udvikling.

Johns indlæg tog afsæt i mange tidligere foredrag og sin hjemmeside www.haengoddag.dk, hvoraf der er megen inspiration at hente. Han fortalte undervejs mange gode historier bl.a. om at leve i nuet; men også om at tænke over de muligheder, vi har for at leve et liv, som vi bedst kunne tænke os.

Der blev uddelt små samtalekort til alle for samtale på tomandshånd om 2 udvalgte spørgsmål, der fremgik af kortene. Dette gav anledning til en livlig snak blandt deltagerne og skabte på den måde en god kontakt på tværs af gruppen.

John fortsatte det inspirerende foredrag med at berette om vores 3 hjerner (krybdyrhjernen, følelseshjernen og den ”nye” hjerne), der indgår i vores daglige adfærd. I den forbindelse gennemgik han de 5 typer, som vi som kan opdeles i: At være aktiv, in-aktiv, re-aktiv, pre-aktiv og pro-aktiv.

Til slut skitserede John en model for hvordan man kan designe sit eget liv. Modellen bestod af en række del-processer:

• SWOT-analyse (afdække sine styrker, svagheder, muligheder og trusler)

• Fastlægge sine Livsværdier (dem der betyder mest for én selv)

• Afdække interessenter (hvilke personer betyder mest for én og som kan påvirke ens liv)

• Sætte en Ledestjerne for sit videre liv (hvad giver bedst mening og størst glæde?)

• Sætte sig nogle mål og delmål for at kunne realisere at nå frem til Ledestjernen.

• Gennemføre Handlingsplanen (omsætte tanke til handling)

Referat af Leif

 

”Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden”

 

Professor emeritus Holger Bernt Hansen, Center for Afrika Studier på Københavns Universitet.

Resumé af et meget spændende foredrag på 2 x ¾ time med mange illustrationer: Holger B. H. startede med at opridse de 3 faser af Afrikas udvikling i nyere tid:

1. Kolonitiden fra 1880’erne til 1960, hvor Berlinkonferencen (1884-85) under ledelse af Bismarck satte grænserne for landene uden hensyntagen til etnicitet.

2. Bistandskontinent fra 1960-1990. Uafhængighedsperioden, hvor staterne fik flag, men ikke med nationer. De var uden sammenhængskraft.

3. Second Liberation 1990 ->. Ny start, hvor staten overtager andelsbevægelsen, hvor der bliver plads til private og til civilsamfundet og plads til demokratisering.

Fra 2000 kommer der nye aktører og nye økonomier i samspillet med Afrika. BRIC(S) landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina (samt Sydafrika). Senere også MINT: Mexico, Indonesien Nigeria og Tyrkiet. Den positive tendens beskrives af forsiderne på Economist: ”The Hopeless Continent” (2000), ”Africa Rising” (2010) og ”Aspiring Africa” (2012).

Der er kæmpestor forskel på Afrikas 54 lande, hvorfor der skal arbejdes med flere hastigheder i udviklingsbistanden til de afrikanske stater. Afrika har enorme naturlige ressourcer, der efterstræbes. Det udgør et stort marked, og dets befolkning har en gennemsnitsalder på 17,6 år med en enorm befolkningstilvækst. Efter fald i råstofpriserne i 10’erne går væksten tilbage, der sker en marginalisering og med stor jobløshed hos unge kommer der et stort pres på det politiske system og det afrikanske samfund. Der opstår en korruptionskultur og der er risiko for konflikter og kriser. De unge flytter til storbyerne, hvor de ikke finder job og lever i slum. De unge er således en stor risikofaktor og samtidig en forudsætning for vækst. Mange flygter til Europa for at finde lykken og sende penge hjem til familien.

Den bedste medicin for Afrika synes derfor at samarbejde med de afrikanske stater om jobskabelse lokalt og at styrke den ”menneskelige kapital”. Faren i øjeblikket er, at der fra nogle af de store supportlande ydes lån, der medfører en kæmpe gældsopbygning samt en fremmed militær og kulturel tilstedeværelse.

Leif

 

Foredrag den 18. oktober 2018 om ”Kunstig intelligens” af Sven Kolstrup

Sven fortalte vidende og levende om begrebet ”kunstig intelligens”. Udviklingen frem mod virkeliggørelsen af kunstig intelligens tog sine første spæde skridt omkring 1950, hvor Alan Touring – kendt som manden, der knækkede tyskernes Enigma-kode under 2. verdenskrig – arbejdede med begrebet. Udviklingen fortsatte, da man efterhånden havde udviklet større og kraftigere computere i 1997 med IBM’s ”Deep Blue” over udviklingen af robotteknologien til forskellige computere, der nu var i stand til at bearbejde mange data og selv lære af disse data (Watson og Alfago).

Nøglebegreberne i enhver form for kunstig intelligens er tilstedeværelsen af de rette algoritmer, en kolossal mængde data og en stor computerkraft.

De mange succesfulde internetvirksomheder som Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba m.v. bygger på de mange data, som deres egne brugere genererer, hvorved man er i stand til at danne sig et billede af den enkelte brugers personlighed, interesser, forbrugsmønstre etc., hvorved man kan målrette services specifikt til denne bruger.

Sven berettede endvidere om de udbredte fotogenkendelsessystemer, der efterhånden er i brug verdenen over. Han nævnte Kina som et skrækeksempel på, hvorledes man benyttede disse systemer til at ”opdrage” borgerne til at overholde færdselsregler ved at ”hænge” de pågældende ud på store skærme i det offentlige rum, ligesom man straffede/belønnede visse adfærdsmønstre med points, hvilket kunne få betydning, når man f.eks. ønskede sig en større bolig.

Der var efter Sven’s opfattelse ingen tvivl om, at de kinesiske internetfirmaer ville være de fremtidige vindere, da disse firmaer ikke er underlagt nogle former for begrænsninger i deres registrering af data, medens EU-landende er ved at sakke bagud på grund af de mange etiske overvejelser, som giver anledning til, at der kommer lovgivning på området. USA er fremragende til at udvikle systemerne, men hæmmes også af lovgivning, dog ikke i lige så stor udstrækning som EU-landene.

Sven omtalte de mange områder af samfundet, hvor teknologien om kunstig intelligens i større eller mindre omfang er ved at brede sig og kan løse problemer, som synes meget komplekse f.eks. klimaudfordringen, industrirobotter, nyhedsformidlingen, lægevidenskaben, militæret, kunstverdenen etc.

Sven sluttede sit foredrag af med at vise en graf, der viste udviklingen i computernes/systemernes formåen. Hidtil havde vi set en udvikling, der fordoblede computernes kapacitet og formåen hver 18. måned. Nu steg grafen imidlertid eksponentielt, hvorved berettigelsen af fysikeren Steve Hawkins advarsel om, at robotterne en dag vil udkonkurrere mennesket blev tydeliggjort.

Henning

 

Foredrag den 11. oktober 2018 om ”Grønland i gamle dage” af Peter Veltzé

Peter berettede levende om, hvorledes Grønland blev befolket omkring år 800 dels af eskimoer (inuitter) fra Canada og Sibirien og dels af Dorset-folket, der især kom til Østgrønland. Først efter år 900 kom nordboerne til, herunder Erik den Røde, der kaldte landet for Grønland for at lokke nordmænd og islændinge til landet. Det kom til sammenstød mellem eskimoer og nordboer. Hvalfangst og missionsvirksomhed var de næste emner, der kom under behandling. Her blev der bl.a. berettet om missionsvirksomhed fra Hans Egede side i starten af 1700-tallet og lidt senere også de tyske Herrnhuter (brødremenigheden der også kendes fra Christiansfeld syd for Kolding).

Farvernes anvendelse på hårbånd og kamikker viste om kvinderne var ugifte (hvide), gifte (røde) eller ugifte med børn (grønne). Nationaldragterne er fyldt med glasperle-besætninger øverst. Peter havde ud over Grønland også rejst i Sibirien og under sit ophold i byen Krasnoyarsk i det sydlige Sibirien, var det ved et museumsbesøg gået op for ham, at kajakker fandtes her, at græstørvshytter var blevet anvendt og også stiger, som shamaner bruger. Der er således ikke efter Peters mening tvivl om den kulturelle påvirkning herfra. Der bor stadig eskimoer i Sibirien. Ud over fortælling om Knud Rasmussen, om kajakkers indretning og anvendelse, blev der afspillet trommedans på medbragt grammofon. Alt i alt en meget personlig og engageret skildring af den grønlandske kultur.

Leif.

 

Hemingway Club Rudersdal 2

 

Foredrag den 4. okt. 2018 ”Om Havarthigaarden” ved Niels-Friis Hansen

Resumé: Niels leverede et interessant lokalhistorisk foredrag om ikke bare Havarthigaarden; men også om udviklingen af det tidlige Øverød (Øvres rydning) og Søllerød (Sølves rydning). Han berettede således om, hvorledes de seks gårde, der var placeret omkring bystævnet i Øverød, senere alle blev udflyttet til placering midt i markområderne. Havarthigaarden blev således udflyttet i 1819.

Oprindeligt havde en Peder Nielsen fået gården forærende af kongen i 1766 (i en ringe forfatning). Den senere udflyttede Havarthigaard købte Hans Nielsen i 1848, og hans kone Hanne igangsatte osteproduktion i kælderen og havde betalende elever boende i den sammenhæng. Hans Nielsen var ud over landmand også teglstensproducent (700.000 sten/år).

Havarthigaarden blev i 1973 solgt og gjort til en selvejende institution med følgende formålsparagraf: ”…bevarelse som kultur-, fritids- og borgerhus til gavn og glæde for befolkningen i alle aldre i Rudersdal kommune”.

Det nyder klub 2 altså godt af.

Et spændende foredrag af Niels, der er formand for bestyrelsen af den selvejende institution.

Leif

 

Kort resumé af startmøde den 27. sept. 2018 i Klub 2

Der var 22 deltagere i dette startmøde- Efter nogle IT-udfordringer blev mødet indledt med en velkomst og præsentation af dagsordenen for dagens møde samt af Klub 2’s midlertidige styregruppe, der består af Henning Toft, Steve Pickering, Per Topsøe-Jensen, Mikael Landt og Leif Vincentsen (der var mødeleder). Der blev givet en beskrivelse af aktiviteterne siden det indledende møde i styregruppen de. 23/8 og en gennemgang af den foreløbige plan for efterårets møder (ligger på hjemmesiden under kommende møder). Sædvanen tro blev der afsunget en fællessang (”Nu falmer skoven trindt om land”). Ebbe Taudorf fra Klub 1 præsenterede grundlaget for Hemingway Club’erne i Storkøbenhavn og i Rudersdal samt de aktiviteter, der typisk pågår i dette netværk for 60+ mænd. Efter en kort pause blev der gennemført en workshop i mindre grupper med det formål at lære hinanden lidt bedre at kende og indhente idéer til kommende foredragsemner. Gruppernes resultater, der blev præsenteret for hele forsamlingen, sammenstilles herefter af styregruppen med henblik på indhentning af prioriteringer fra alle nuværende interesserede medlemmer af klub 2.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne